În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

Toți savanții musulmani sunt de acord că este de preferat a se mânca înainte de ivitul zorilor (suhur) și nu este niciun păcat pentru cel care nu face acest lucru.

Anas, radhi Allahu anhu, a relatat că Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Mâncați înainte de ivitul zorilor (de suhur), pentru că în el se află binecuvântări. relatat de Bukhari și Muslim

Al-Miqdam ibn Madyakrib a relatat că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a zis:

Trebuie să mâncați înainte de ivitul zorilor (de suhur), pentru că este o hrană binecuvântată. relatat de Nasaꞌi, cu un lanț bun de naratatori

Motivul pentru care aceasta este o binecuvântare, este faptul că întărește persoana care ține Post, o face mult mai energică și acest lucru face ca Postul să fie mai ușor pentru ea. Se îndeplinește Sunna, prin luarea mesei înainte de ivitul zorilor (de suhur) Sunna este îndeplinită atunci când se mănâncă o cantitate mică sau mare de alimente, sau se bea chiar și o înghițitură de apă. Abu Saꞌid Al-Khudri, radhi Allahu anhu, a relatat că Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Mâncarea de suhur este binecuvântată, deci nu o neglijați, chiar dacă luați o înghițitură de apă. Cu adevărat, Allah și Îngerii se roagă pentru cei care iau masa înainte de ivirea zorilor. relatat de Ahmad

Timpul pentru suhur Timpul pentru masa de la ivitul zorilor (suhur) este între mijlocul nopții și zorii zilei. Este considerat a fi cel mai bine întârzierea ei (cât mai aproape de ivitul zorilor). Zaid ibn Thabit, radhi Allahu anhu, a relatat:

Am mâncat la suhur cu Mesagerul lui Allah, apoi ne-am ridicat pentru Rugăciune. El a fost întrebat: «Ce perioadă de timp a fost între cele două?» A răspuns: «Cincizeci de versete (timpul necesar recitării).» relatat de Bukhari și Muslim

Amr ibn Maimun a adăugat:

"Companionii lui Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam au fost primii care rupeau Postul și ultimii care mâncau de suhur (întârziau suhur-ul)."(relatat de Bayhaqi, cu un lanț de naratori sahih)

Abu Dharr Al-Ghafari, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

"Umma mea va fi întotdeauna pe calea cea bună, atâta timp cât va grăbi ruperea Postului și va întârzia suhur-ul."(acest hadith îl are în lanțul său de naratori pe Suleiman ibn Abu Uthman, care este necunoscut)

Îndoiala cu privire la timpul de Fajr Dacă cineva se îndoiește dacă timpul de Fajr a început sau nu, atunci el poate continua să mănânce și să bea, până este sigur că este Fajr. El nu ar trebui să se bazeze, în acțiunile lui, pe îndoială sau suspiciune. Allah subhanahu wa ta'ala a lăsat semne foarte clare și fără echivoc, pentru începutul Postului zilnic. El, Preaînaltul, spune în Coran:

Mâncați și beți, până când puteți să deosebiți firul alb de firul negru, la revărsatul zorilor!

Surat Al-Baqara 187

Un om i-a spus lui Ibn Abbas, radhi Allahu anhu: «Am mâncat de suhur, până am presupus că timpul s-a scurs, așa că m-am oprit.» Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a zis: «Continuă să mănânci până când ești sigur de timp.»
Abu Dawud a relatat că Ahmad ibn Hambal a spus: Dacă ai dubii cu privire la timpul de Fajr, mănâncă până ești sigur de ivitul zorilor. Aceasta este opinia lui Ibn Abbas, Ata, Al-ꞌAuzaꞌi și Ahmad.
An-Nawawi a spus că: "Cei care-l urmează pe Ash-Shafaꞌi sunt de acord că cineva poate mânca, dacă el nu este sigur de ivitul zorilor."

Grăbirea ruperii Postului (iftar-ul) Este de preferat, pentru persoana care ține Post, să grăbească ruperea Postului, la apusul Soarelui. Sahl ibn Sad, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Oamenii întotdeauna vor fi pe calea cea bună, atâta timp cât ei vor grăbi ruperea Postului (iftar). relatat de Bukhari și Muslim

Postul ar trebui întrerupt cu un număr impar de curmale, sau, dacă acestea nu se găsesc, cu puțină apă. Anas, radhi Allahu anhu, a relatat:

Mesagerul lui Allah întrerupea Postul cu curmale coapte, înainte să se roage. Dacă acestea nu se găseau, mânca curmale uscate. Dacă nici acestea nu se găseau, el bea puțină apă. relatat de Abu Dawud; Al-Hakim a spus că este sahih, iar Tirmidhi a zis că e hasan

Suleiman ibn Amr a relatat că Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Dacă unul dintre voi ține Post, el ar trebui să-și întrerupă Postul mâncând curmale. Dacă nu se găsesc curmale, atunci cu apă, pentru că apa purifică. relatat de Ahmad și Tirmidhi, hasan

Hadith-ul anterior, de asemenea, arată că este de preferat întreruperea Postului, în felul în care a fost descris, înaintea Rugăciunii. După Rugăciune, persoana poate continua să mănânce, dar dacă mâncarea de iftar este servită, el poate să înceapă cu aceasta. Anas, radhi Allahu anhu, a relatat că Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Dacă mâncarea este deja servită, mâncați înainte de Rugăciunea de Maghrib și nu vă grăbiți, atunci când mâncați. relatat de Bukhari și Muslim

Suplicații (dua) la ruperea Postului (iftar) și în timpul Postului Ibn Majah a relatat de la Abdullah ibn Amr ibn Al-ꞌAs, radhi Allahu anhu, că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Persoanei care ține Post, suplicația (dua-ul) de la întreruperea Postului nu îi va fi respinsă.

Atunci când Abdullah, radhi Allahu anhu, rupea Postul său, spunea:

"O Allah, Îți cer prin Mila Ta, care cuprinde totul, să mă ierți."

Este confirmat că Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam spunea:

"Setea a trecut, venele s-au umezit, iar răsplata este asigurată, cu voia Ta!"

În forma mursal a fost relatat că el Salla-llahu 'alahi wa sallam spunea:

"O Allah, pentru Tine am ținut Postul și pe bunătățile de la Tine am rupt Postul."

Tirmidhi a relatat, cu un lanț bun de relatatori, că Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a zis:

"Sunt trei ale căror dua-uri nu vor fi respinse: ale celui care postește, până când rupe Postul său, ale unui conducător drept și ale unei persoane asuprite."

Abținerea de la acțiuni care nu se potrivesc cu Postul Postul este un act de adorare care ne apropie de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Preaînaltul l-a prescris pentru purificarea sufletului și obișnuirea cu fapte bune. Persoana care postește trebuie să se ferească de acțiuni care ar putea duce la pierderea beneficiilor aduse de Postul său. Astfel, prin Post, crește gradul de evlavie, așa cum Allah subhanahu wa ta'ala a spus în Coran:

O, voi cei care credeți, v-a fost statornicit vouă Postul , așa cum le-a fost prescris și celor dinaintea voastră – Poate că veți fi cu frică!

Surat Al-Baqara 183

Postul nu înseamnă doar abținerea de la mâncare și băutură, dar de asemenea, înseamnă abținerea de la tot ceea ce Allah Preaînaltul a interzis. Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Postul nu înseamnă abținerea numai de la mâncare și băutură; de asemenea, înseamnă abținerea de la vorbire și limbaj vulgar. Dacă unul dintre voi este insultat sau enervat, trebuie să spună: «Eu țin Post, eu țin Post.»

Acesta a fost relatat de Ibn Khuzaima, Ibn Hibban și Al-Hakim. Cel din urmă a spus că este sahih, conform criteriului savanților musulmani. Abu Huraira, radhi Allahu anhu, de asemenea, a relatat că Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Allah nu are nevoie de Postul celui care nu renunță la vorbirea mincinoasă sau acționează conform vorbelor sale mincinoase. relatat de majoritatea relatatorilor, cu excepția lui Muslim

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a zis:

Se poate ca o persoană care postește să nu obțină nimic pentru Postul său, decât foamea, și se poate ca cine stă să se roage noaptea să nu primească altceva pentru aceasta, decât insomnie. relatat de Nasaꞌi, Ibn Majah și Al-Hakim, care a spus că este sahih, conform lui Bukhari

Folosirea siwak-ului Este de preferat, pentru o persoană care ține Post, să folosească siwak-ul sau periuța de dinți, nefiind nicio diferență dacă este folosit(ă) la începutul sau la sfârșitul zilei. Tirmidhi a afirmat că:

Ash-Shafaꞌi nu a văzut nimic greșit în folosirea siwak-ului la începutul sau la sfârșitul zilei.
Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam obișnuia să folosească siwak-ul atunci când postea.

A fi generos și studiul Coranului A fi generos și a studia Nobilul Coran sunt recomandate în orice perioadă a anului, dar sunt special recomandate în perioada lunii Ramadan.

Bukhari a relatat că Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a spus:

Profetul a fost cel mai generos dintre oameni, dar a fost și mai generos în luna Ramadan, atunci când se întâlnea cu (Îngerul) Jibril. Se întâlneau în fiecare noapte și recitau Coranul. Atunci când se întâlnea cu Jibril, era mai rapid în generozitate decât vântul.

Străduința de a efectua cât mai multe acte de adorare, în perioada ultimelor zece zile ale lunii Ramadan Bukhari și Muslim au înregistrat de la Aisha, radhi Allahu anha, că:

În perioada ultimelor zece zile ale lunii Ramadan, Profetul obișnuia să își trezească soțiile noaptea, apoi rămânea separat de ele (făcând și mai multe acte de adorare).

În versiunea lui Muslim:

El se străduia (în efectuarea actelor de adorare), în ultimele zece zile ale lunii Ramadan, mai mult decât în orice altă perioadă.

Tirmidhi, de asemenea, a relatat acest hadith de la Ali, radhi Allahu anhu.

pictures/30/67e9a5.jpg