În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

Mâncarea afectează viața, comportamentul și caracterul unui om, fie că aceasta este permisă sau interzisă.

Allah subhanahu wa ta'ala spune despre aceasta:

O, trimișilor! Mâncați din cele bune și împliniți fapte bune! Eu sunt Bineștiutor a ceea ce săvârșiți voi.

Surat Al-Mu'minun 51

pictures/29/27e0c4.jpg

De asemenea, El, Preaînaltul, spune:

O, voi cei care credeți! Mâncați din bunătățile pe care vi le-am dăruit și mulțumiți lui Allah, dacă numai pe El voi Îl adorați!"

Surat Al-Baqara 172

Binele face parte dintre acele lucruri pe care Allah subhanahu wa ta'ala le-a permis slujitorilor Săi și le-a făcut cunoscute prin intermediul Trimisului Său, salla Allahu aleihi wa sallam. El, Preaînaltul, spune:

Pentru aceia care îl urmează pe Trimis, Profetul neînvățat, despre care află scris la ei în Tora și în Evanghelie. El le poruncește ceea ce este bine și-i oprește de la ceea ce este urât, le îngăduie lor bunătățile și le oprește lor pe cele necurate și-i ușurează pe ei de povara lor și de lanțurile care au fost asupra lor. Cei ce cred în el, și îl susțin, și îl ajută, și urmează lumina care a fost pogorâtă cu el, aceia vor fi izbânditori.

Surat Al-A'raaf 157

Postul stomacului implică abținerea de la tot ceea ce este mâncare, iar în afara abținerii de la mâncat, băut și tot ceea ce strică postul în timpul lunii Ramadan, un musulman trebuie să se abțină și de la tot ceea ce îi este interzis, chiar și după ce a rupt Postul. De aceea, nu trebuie să mănânce din mâncărurile interzise și mai ales din ceea ce a dobândit pe nedrept, pentru că astfel va stârni mânia lui Allah subhanahu wa ta'ala. El, Preaînaltul, spune:

O, voi cei care credeți, nu luați camăta înmulțită fără măsură. Și fiți cu frică de Allah, ca să izbândiți!

Surat Al 'Imran 130

Cei care mănâncă din camătă nu se vor ridica decât așa cum se poticnește cel atins de Sheitan și aceasta pentru că ei zic: «Și negustoria e ca și camăta», în vreme ce Allah a îngăduit negoțul, dar El a oprit camăta. Cei cărora le vine povața de la Domnul lor și se opresc, aceia au pentru ceea ce au făcut mai înainte și lucrul lor este la Allah , dar cei care o fac mai departe, aceia vor fi oaspeții Focului și ei în el vor rămâne veșnic.

Surat Al-Baqara 275

Jabir, radhi Allahu anhu, a relatat:

Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam l-a blestemat pe cel care acceptă dobânda, și pe cel care o plătește, și pe cel care o notează, și pe cei doi martori și a spus: «Sunt cu toții egali.» relatat de Muslim

De fapt, cel care își cumpără mâncarea folosind astfel de venituri, nu face decât să se păcălească pe el însuși; atunci când își va simți stomacul plin prin aceste mijloace, el își va închide efectiv ușile către răsplățile pe care le-ar fi putut dobândi, indiferent cât de mult Îl pomenește pe Allah subhanahu wa ta'ala.

Cum poate stomacul să postească atunci când mănâncă mâncare provenită din câștiguri ilicite sau din averile orfanilor, din înșelătorii?

Cu siguranță, gustul acestei "mâncări" va fi spulberat; acesta fiind contaminat, la fel ca și inimile celor care o mănâncă, care vor fi împietrite, lipsite de lumina credinței, iar aceștia sunt dintre cei pierduți.

S-a relatat că: Abu Bakr As-Siddiq, radhi Allahu anhu, într-o zi, în timp ce mânca, i-a întrebat pe slujitorii săi cu privire la originea mâncării. Aceștia i-au spus că ea provine din câștiguri obținute din preziceri, practică provenită din vremea Jahiliyei. La auzul acestora, Abu Bakr, radhi Allahu anhu, a devenit brusc foarte nervos și a vomat tot ceea ce mâncase. După aceasta, Allah subhanahu wa ta'ala l-a purificat și a acceptat tot ceea ce el a dat de pomană.

Mâncarea, rămânând în stomac, lasă urme în sânge și în mușchii corpului uman, de aceea, oricui mănâncă ceea ce este interzis, destinul său va fi focul Iadului.

Drept-credincioșii știu foarte bine ceea ce le este permis să mănânce și se feresc să intre în păcat, mâncând ceea ce este interzis. Gustul mâncării lor este pur și, ca rezultat, corpurile lor vor fi sănătoase, iar inima va fi plină de lumina credinței.

Avem cele mai bune exemple prin predecesorii noștri în Islam, care obișnuiau să mănânce numai din ceea ce au câștigat prin muncă cinstită, făcută cu forțele propriilor mâini, mâncarea halal.

Profetul Dawud, aleihi sallam, obișnuia să mănânce numai din ceea ce câștiga prin munca mâinilor sale. El, aleihi sallam, a fost cunoscut ca fiind fierar, Zaharia, aleihi sallam, a fost tâmplar, iar Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a fost păstor și exemplele pot continua, mashaAllah.

Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Nimeni nu a mâncat vreodată o mâncare mai bună decât cea câștigată cu mâinile sale. relatat de Bukhari

Islamul încurajează fiecare persoană în această direcție; fiecare musulman ar trebui să procedeze astfel, să caute câștig numai prin mijloace permise.

Allah subhanahu wa ta'ala spune în Nobilul Coran:

Și nu vă apropiați de averea orfanului, decât pentru ceva și mai bun , până ce el ajunge la vârsta bărbăției! Și țineți legământul, căci cu privire la legământ veți fi întrebați!

Surat Al-Israa' 34

Cei care mănâncă bunurile orfanilor pe nedrept, aceia mănâncă în pântecele lor foc și ei vor arde în Iad.

Surat An-Nisaa' 10

Nu vă luați unii altora averile pe nedrept și nu-i ademeniți cu ele pe judecători, ca să mâncați o parte din averile oamenilor pe nedrept și cu bună știință.

Surat Al-Baqara 188

Aceștia sunt cei care au cumpărat rătăcirea în schimbul căii drepte și chinul în schimbul iertării. Și cât vor avea de îndurat în Foc!

Surat Al-Baqara 175

O, voi cei care postiți!

pictures/29/321567.jpg

Conștientizați faptul că și stomacul are postul lui! Cine nu știe aceasta este ca și cum nu ar fi postit deloc. Cum ar putea cel care nu se abține de la păcate și de la mâncare și de la băutură, pe timpul postului lunii Ramadan, să intre în Paradis? Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Răsplata pentru fiecare faptă bună împlinită de fiii lui Adam va fi multiplicată, răsplata pentru orice faptă bună va fi înmulțită de la zece până la șapte sute de ori. Allah subhanahu wa ta'ala a spus: «Cu excepția Postului, care este pentru Mine și eu îl voi răsplăti pe cel care a abandonat dorințele și mâncarea sa, de dragul Meu.» Există două prilejuri de bucurie pentru cel care postește; bucuria din momentul în care rupe postul său și bucuria din momentul în care se întâlnește cu Domnul său, iar respirația celui care postește este pentru Allah Preaînaltul, mai dulce decât mirosul moscului. relatat de Muslim

O, Allah! Fă-ne pe noi dintre cei care vom respecta întocmai poruncile Tale și apără-ne de tot ceea ce nu ne este permis! Amin! Allahu Alam