În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

Următoarele fapte sunt permise pentru o persoană care ține Post:

1. A turna apă pe sine, sau a se scufunda în apă

Abu Bakr ibn Abd Ar-Rahman a relatat de la mai mulți companioni, radhi Allahu anhum:

L-am văzut pe Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam turnându-și apă pe cap, atunci când, din cauza Postului, îi era sete sau foarte cald. relatat de Ahmad, Malik și Abu Dawud, cu un lanț sahih

În cele două Sahih de Bukhari și Muslim, este relatat de la Aisha, radhi Allahu anha, că:

Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam se trezea dimineața, în ziua de Post și făcea ghusl. Dacă în timp ce se îmbăia, înghițea apă neintenționat, Postul său rămânea valid.

2. A aplica kohl sau picături de ochi, sau orice altceva pentru ochi

Aceste acte sunt permise, chiar dacă un pic de gust se poate simți pe gât, deoarece nu există cale directă de la ochi la stomac.

Anas, radhi Allahu anhu, a relatat că el își punea kohl la ochi, în timp ce postea. Aceasta este opinia Școlii Shafaꞌi. Ibn Al-Mundhir a relatat aceeași opinie de la Ata, Al-Hassan, An-Nakhaꞌi, Al-Auzaꞌi, Abu Hanifa, Abu Thaur. Acesta a fost relatat și de următorii companioni: Ibn Omar, Anas și Ibn Abu ꞌAufa, radhi Allahu anhum. Conform lui Tirmidhi, nimic autentic nu a fost relatat de la Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam referitor la această chestiune.

3. Sărutul este permis, dar este mai bine să îl evităm

S-a relatat că Aisha, radhi Allahu anha, a spus:

Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam săruta și îmbrățișa atunci când postea, pentru că el a avut cel mai mare control asupra dorințelor sale.

Omar, radhi Allahu anhu, a zis:

Am fost emoționat, odată, și mi-am sărutat soția, atunci când țineam Post. Am plecat la Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, și i-am spus: «Azi am făcut un lucru groaznic, mi-am sărutat soția în timp ce țineam Post.» Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a zis: «Ce crezi despre clătirea gurii în timpul Postului?» Am spus: «Nu este nimic rău în aceasta.» Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a zis: «Atunci, despre ce este vorba?»

Ibn Mundhir, radhi Allahu anhu, a spus:

Omar, Ibn Abbas, Abu Huraira, Aisha, Ata, Ash-Shabi, Al-Hassan, Ahmad și Ishaq permit sărutul. Școlile Hanafi și Shafaꞌi spun că sărutul este nerecomandat, în cazul în care acesta incită la dorințe și chiar dacă acest lucru nu se întâmplă, este mai bine să îl evităm.

Nu există nicio diferență între un om bătrân sau unul tânăr, în această chestiune. Problema este dacă sărutul excită dorințele sau nu. Dacă da, atunci este nerecomandat, dacă nu, nu este nerecomandat, dar este cel mai bine să îl evităm. Nu contează dacă e vorba despre sărutul pe obraz sau pe gură. Atingerea cu mâna sau îmbrățișarea urmează aceleași reguli.

4. Injecţiile

Injecţiile care nu hrănesc persoana nu întrerup Postul.

5. Drenarea sângelui

Profetului Salla-llahu 'alahi wa sallam i se extrăgea sângele cu ventuze, în timp ce postea. Cu toate astea, dacă acest lucru slăbește persoana care ține Post, este nerecomandat.

Thabit Al-Bunani l-a întrebat pe Anas, radhi Allahu anhu:

«A fost nerecomandată folosirea ventuzelor, pentru persoana care postea în timpul Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam?» El a răspuns: «Nu, nu a fost, cu excepția cazului în care acest lucru slăbea persoana.» relatat de Bukhari

6. Clătirea nasului și a gurii

Aceste acte sunt permise în general, dar este nerecomandată exagerarea lor (a folosi prea multă apă la clătirea gurii sau a nasului, ca ea să intre pe cavități în adâncime, în timpul Postului).

Laqit ibn Sabra, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Exagerați atunci când vă clătiți nasul, exceptând cazul când sunteți în Post. relatat de Nasaꞌi, Abu Dawud, Tirmidhi și Ibn Majah. Tirmidhi l-a clasificat hasan sahih

Savanții consideră nerecomandată folosirea picăturilor nazale pentru persoana care ține Post, deoarece ei sunt de părere că acestea întrerup Postul. Există un hadith care susține opinia lor.

Ibn Qudama însumează diferitele opinii referitoare la acest subiect:

Dacă în timpul gargarei sau a clătirii nasului, în scopul purificării (pentru Rugăciune), apa ajunge în gât în mod neintenționat și aceasta nu se datorează exagerării, nu este o problemă. Acest lucru este conform lui Al-Auzaꞌi, Ishaq și o afirmație a lui Ash-Shafaꞌi, relatată de la Ibn Abbas, radhi Allahu anhu. Malik și Abu Hanifa susțin că aceasta întrerupe Postul, deoarece apa ajunge în stomac. Dacă persoana a fost conștientă de Postul său, ea întrerupe Postul, pentru că e ca și cum ar fi băut în mod intenționat. Prima opinie este mai puternică, deoarece apa a ajuns în gât fără intenție sau exagerare. Aceasta este ca și cum o muscă ar intra în gură, apoi pe gât, diferențiindu-l de un act intenționat.

7. Lucruri de care nu ne putem proteja, cum ar fi înghițirea salivei, praful de pe drum, de la făina cernută și altele, toate fiind neglijabile

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a spus:

Nu este problemă degustarea alimentelor lichide sau a ceva dorit spre cumpărare.

Al-Hassan obișnuia să mestece nucile pentru nepotul său, în timp ce ținea Post. Ibrahim, de asemenea, a permis acest lucru.

Guma de mestecat este neplăcută (nerecomandată), deoarece se poate rupe în bucăți. Printre cei care susțin acest lucru sunt Ash-Shaꞌbi, An-Nakhaꞌi, Școala Hanafi, Shafaꞌi și Hanbali.

Aisha, radhi Allahu anha, și Ata permit mestecatul, atâta timp cât nimic nu ajunge în stomac, la fel cum ar fi punerea pietricelelor în gura cuiva, pentru ca acestea să nu se spargă în bucăți. Dacă o bucățică se sparge și intră în stomac, aceasta rupe Postul.

Ibn Taymiyya a spus:

Mirosul de parfum nu dăunează Postului.

Mai pe larg despre acest subiect, el a zis:

Cu privire la kohl, injecții, picături în uretră, clisme în scopuri medicale, tratamentele pentru leziunile creierului și ale stomacului, există anumite dispute între savanți. Unii spun că niciunul dintre acestea nu întrerupe Postul, alții că toate, cu excepția kohl-ului, ar rupe Postul, sau că toate, cu excepția picăturilor, rup Postul, ori că picăturile și kohl-ul nu rup Postul, dar restul o fac.

Ibn Taymiyya a continuat:

În această chestiune, de preferat este prima opinie. Concluzia principală este că niciuna dintre acestea nu întrerupe Postul. Postul este parte a Religiei Islamice și atât laicii, cât și cei bine cunoscători, trebuie să aibă în vedere acest lucru. Dacă faptele precedente ar fi fost interzise de Allah subhanahu wa ta'ala și de Mesagerul Său Salla-llahu 'alahi wa sallam pentru persoana care postește, deoarece acestea ar strica Postul, ar fi fost obligatoriu pentru Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam să îl evidențieze. Dacă el Salla-llahu 'alahi wa sallam ar fi făcut aceasta, companionii săi, radhi Allahu anhum, ar fi știut și ar fi transmis mai departe celorlalți musulmani. Din moment ce nu a fost relatat de la Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam nici în hadith autentic sau slab, nici în mursal sau musnad, atunci aceste acte nu anulează Postul.

De asemenea, a mai spus:

Dacă decizia ar fi fost una care să afecteze pe toată lumea, sau viața de zi cu zi, atunci Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam ar fi clarificat acest lucru pentru toată lumea. Este bine cunoscut faptul că kohl-ul a fost de uz comun, ca și uleiurile, bakhur-ul și parfumul. Dacă acestea ar întrerupe Postul, Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam le-ar fi menționat alături de celelalte lucruri care îl întrerup. Din moment ce el Salla-llahu 'alahi wa sallam nu a făcut-o, ele fac parte din categoria parfumurilor, bakhur-ului și a culorilor. Pe cale nazală, bakhur-ul intră în cap și ajunge în corp. Culorile (kohl) sau uleiurile sunt absorbite de piele și corpul este reîmprospătat; la fel și în cazul parfumurilor. Din moment ce acestea nu au fost explicit interzise pentru persoana care postește, arată că folosirea lor este permisă ca și kohl-ul.

În perioada Profetului Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam musulmanii se răneau în timpul Jihad-ului, sau în altfel de moduri, suferind, uneori, răni la stomac sau la scalp. Dacă acest lucru ar fi întrerupt Postul lor, el ar fi fost clarificat de către Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam. Câtă vreme aceasta nu a fost interzisă pentru persoana care postește, ea nu va trebui să-și întrerupă Postul.

Ibn Taymiyya a continuat:

Nimeni nu mănâncă kohl și nimeni nu-l înghite intenționat, ca să intre în stomac, nici prin nas, nici prin gură. Clismele, de asemenea, nu întrerup Postul, chiar dacă ele ajută organismul să elibereze ceea ce se află în intestine și aceasta fără să ajungă în stomac. Orice medicament care ajută la tratarea bolilor de stomac sau a rănilor de la cap (care se iau pe cale orală) nu sunt considerate similare cu mâncarea. Allah subhanahu wa ta'ala a spus în Nobilul Coran:

O, voi cei care credeți, v-a fost statornicit vouă Postul , așa cum le-a fost prescris și celor dinaintea voastră. *https://www.quran.ro/capitolul/Al-Baqara/pagina5#183

Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a zis:

Postul este un scut și, cu adevărat, Sheitan curge prin vene, asemeni sângelui (care curge prin corp). Ar trebui să-i oprești curgerea, prin înfometare și Post. Pentru a mări apropierea de Allah, persoana care postește nu trebuie să mănânce sau să bea ceva, pentru că mâncarea sau băutura fac ca venele să se umple cu sângele prin care Sheitan circulă (prin întregul corp). Prin mâncare și băutură, acest fapt devine mai ușor pentru Sheitan decât prin clismă, kohl sau medicamente aplicate prin organele genitale, sau cele utilizate pentru a trata bolile de stomac sau de creier.

8. Persoana care ține Post poate mânca, bea și avea relații intime până la Fajr

Dacă cel care ține Post are mâncare în gură, atunci când intră timpul de Fajr, trebuie să o scuipe, iar dacă este cu soția lui, trebuie să se oprească imediat. Dacă va face astfel, Postul său va fi acceptat, însă, dacă va continua, el își anulează Postul. Bukhari și Muslim au relatat de la Aisha, radhi Allahu anha, că Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Bilal face chemarea la Rugăciune încă din noapte, așadar, mănâncă și bea până când Ibn Umm Maktum face Adhan-ul.

9. Este permis pentru o persoană care ține Post să se trezească în stare de impuritate majoră (nu este necesară efectuarea ghusl-ului, înainte de Fajr

Un hadith relatat de la Aisha, radhi Allahu anha, cu referire la acest lucru, a fost deja menționat.

10. Femeia aflată la menstruație sau sângerarea postnatală

Dacă sângerarea de la menstruație sau sângerarea post-natală se oprește în timpul nopții, ea poate să întârzie ghusl-ul până dimineața și apoi să țină Post, dar trebuie să facă ghusl înainte de Rugăciunea de Fajr.

pictures/30/d9c075.jpg