În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

Numai Islamul poate aduna toți musulmanii împreună, oferindu-le tuturor acest sentiment de siguranță și de unitate sub semnul fraternității.

Și care a unit inimile lor. De ai fi cheltuit tu tot ceea ce se află pe pământ, tot nu ai fi unit inimile lor, însă Allah i-a unit, căci El este Puternic Înțelept .

Surat Al-Anfaal 63

Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a îndrumat musulmanii spre unitate.

Nuꞌman ibn Bashir, radhi Allahu anhu, a relatat că Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Credincioșii, în prietenia lor reciprocă, în compasiunea și afecțiunea lor, sunt precum un trup: dacă o parte a lui suferă, întregul trup resimte durerea. relatat de Bukhari și Muslim

Cu alte cuvinte, o singură credință, o singură inimă, o fraternitate reînnoită în fiecare an de sacra lună Ramadan.

Pe noi, musulmanii, nu ne unește limba pe care o vorbim, sângele, culoarea pielii, originea sau țara în care trăim; ne unește Islamul, suntem o unitate datorită acestei minunate Religii pe care o urmăm cu toții, trăind-o în fiecare zi sub protecția mărturisirii:

"Nu există alt dumnezeu în afară de Allah, iar Mohammed este Robul și Trimisul Său."

O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat și o muiere și v-am făcut pe voi popoare și triburi, pentru ca să vă cunoașteți. Cel mai cinstit dintre voi la Allah este cel mai evlavios dintre voi. Allah este Atoateștiutor Bineștiutor .

Surat Al-Hujurat 13

Ne distingem prin această recunoaștere a existenței lui Allah subhanahu wa ta'ala, a Unicităţii Sale, prin faptul că El este Singurul Stăpân al acestui Univers și, mai ales, prin faptul că numai El, Unicul, merită toată adorarea, cu toate cele 99 de Atribute ale Sale.

Noi suntem puternici, pentru că zi de zi ne sprijinim pe cei 6 stâlpi ai credinței noastre:

pictures/29/f82966.jpg
 • credem în existența lui Allah, Unicul
 • credem în Îngerii Săi, aleihum sallam
 • credem în Profeții Săi, aleihum sallam
 • credem în Cărțile Sale
 • credem în Ziua Judecății și în Ziua de Apoi
 • credem în destin, bun sau rău

La baza credinței stau recunoașterea faptului că suntem frați și surori în Islam și Unicitatea lui Allah subhanahu wa ta'ala, recunoscută în unanimitate de noi. Drept-credincioșii îi îndrumă întotdeauna pe cei din jur pe Calea Adevărului, câștigând zi de zi noi frați și surori, mărind această mare familie.

Islamul nu a aparținut niciodată unui singur popor sau unei singure rase, ne unește credința și limba Coranului cel Nobil.

Această mare familie este evidențiată mult mai mult în luna Ramadan, lună sacră, postul fiind urmat de toți musulmanii mumini în același timp, îndreptându-ne spre o singură direcție atunci când ne rugăm.

Allah subhanahu wa ta'ala spune:

Pliniți Rugăciunea, dați Dania și prosternați-vă laolaltă cu cei care se pleacă!

Surat Al-Baqara 43

Împliniți cu sârguință Rugăciunile, cu deosebire Rugăciunea de la mijloc! Și stați în picioare dinaintea lui Allah, cu smerenie!

Surat Al-Baqara 238

Adresându-se celor care postesc, Allah Preaînaltul spune:

O, voi cei care credeți, v-a fost statornicit vouă Postul , așa cum le-a fost prescris și celor dinaintea voastră - Poate că veți fi cu frică!

Surat Al-Baqara 183

De asemenea, Pelerinajul este același pentru toți, la fel și timpul în care se face și locul unde se face.

Allah subhanahu wa ta'ala cheamă pe drept-credincioși, în special în luna Ramadan, îndrumându-i să fie o unitate, să nu se împartă în diviziuni mai mici.

Și țineți-vă cu toții strâns de Frânghia lui Allah și nu vă scindați! Și aduceți-vă aminte de îndurarea lui Allah pentru voi, căci ați fost dușmani și a făcut pace între inimile voastre și prin harul Lui ați devenit frați și ați fost pe marginea prăpastiei Focului, iar El v-a salvat de la el. Așa va face Allah semnele sale limpezi, pentru ca voi să fiți bine călăuziți.

Surat Al 'Imran 103

Nu fiți asemenea acelor care s-au scindat și au fost cu neînțelegere după ce le-au venit semnele limpezi, căci aceia vor avea parte de chin cumplit!

Surat Al 'Imran 105

Nicio soră sau un frate al nostru nu trebuie să se simtă singur în această lună sacră, frumoasa noastră Religie iese în evidență tocmai prin acest lucru minunat –sentimentul fraternității

Dacă unul dintre noi rătăcește de la Calea Credinței, este de datoria noastră să îl readucem înapoi, dacă unul dintre noi suferă din cauza lipsurilor este de datoria noastră să ne unim forțele pentru a-l ajuta și aceasta cu atât mai mult în luna Ramadan.

Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Credincioșii sunt precum cărămizile unui zid: se susțin unii pe alții. relatat de Bukhari

De asemenea el Salla-llahu 'alahi wa sallam a mai spus:

Un musulman este fratele altui musulman; nu îl asuprește, nici nu îl lasă, nu îl înșeală, nici nu îl minte și nici nu îl disprețuiește. Este îndeajuns de rău pentru un om să își disprețuiască fratele musulman. Integritatea unui musulman este inviolabilă: sângele lui, proprietatea și onoarea sa. relatat de Muslim

Deasupra tuturor îndatoririlor ce îi revin unui musulman, față de fratele sau sora sa în credință, trebuie să fie dorința de a le face mereu bine, de a-i vizita și de a-i iubi întru Allah.

Haideți să ne amintim de toate aceste lucruri împreună și să ne pregătim, măcar în luna Ramadan, să le punem în aplicare.

pictures/29/5f7d86.jpg
 • Să ne salutăm frații și surorile zâmbind, cu fața senină
 • Să îi vizităm dacă sunt bolnavi
 • Să îi felicităm atunci când au parte de bucurie în viața lor
 • Să facem dua pentru toți cei aflați în suferință
 • Să le acceptăm invitațiile
 • Să îi ajutăm pe cei ce duc lipsă de anumite lucruri
 • Să le dăm un sfat, fiind alături de ei
 • Să îi îndrumăm pe Calea cea Dreaptă

Nu uitați!Cu toții suntem frați în credință! Este un lucru minunat poruncit de Allah subhanahu wa ta'ala, spre care ne-a îndrumat dragul nostru Profet Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam.

O, Allah! Coboară-Ți Mila Ta asupra noastră și deschide-ne inimile, ajută-ne să ne menținem unitatea și fraternitatea și luminează mințile și inimile noastre! Amin! Allahu Alam