În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

Și am făcut Noi Casa loc de revenire pentru oameni și refugiu : «Țineți locul lui Avraam ca loc de rugăciune!» Și am încheiat cu Avraam și Ismail legământ : «Curățați Casa Mea pentru cei care o înconjoară și cei care se retrag pioși în ea și cei care fac Rugăciunea și se prosternează!»

Surat Al-Baqara 125

Itikaf este o binecuvântare divină și înseamnă a te retrage, a te izola pe o perioadă de timp bine determinată, în moschee.

Ea trebuie să aibă ca scop efectuarea actelor de adorare, preaslăvirea lui Allah subhanahu wa ta'ala în orice moment al zilei și al nopții, din adâncul sufletului și cu toată ființa, departe de problemele cotidiene și de rutina zilnică, în liniștea moscheii, unde Îngerii, aleihum sallam, sunt mereu prezenți. Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Oricine își petrece nopțile de Ramadan cu credință și căutând răsplată, va avea păcatele anterioare iertate. relatat de Bukhari, Muslim și Abu Dawud

Al-Zuhri, rahimahu-llah, a spus:

Ce ciudați sunt musulmanii! Ei au renunțat la Itikaf, în ciuda faptului că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam nu a abandonat această practică, din momentul în care a ajuns în Medina și până la moartea sa.

Intenția de izolare în moschee, pentru a efectua Itikaful, poate fi de două feluri: forma cea mai cunoscută de Itikaf este cea voluntară, cum este cea din luna Ramadan, iar a doua formă de Itikaf este aceea când intervine o promisiune.

Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus: "Cine face o promisiune să fie supus lui Allah, el trebuie să și-o îndeplinească." Omar a spus: "O, Mesager al lui Allah, am făcut o promisiune să fac Itikaf o noapte, în moscheea de la Mekka." Profetul Mohammed, salla Allahi aleihi wa sallam, i-a răspuns: "Îndeplinește-ți promisiunea." relatat de Bukhari

Deci este foarte important, pentru corectitudinea Itikafului, menționarea intenției de Itikaf și felul acesteia.

Itikaful poate fi efectuat în orice moment al anului, în funcție de intenția celui care dorește să intre în această stare de izolare. Dar cel mai important Itikaf este cel care se efectuează în ultimele 10 zile ale lunii Ramadan.

Conform Ijma, consensul savanților, Itikaful este mustahab (de preferat).

"Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Trimisul lui Allah se izola în fiecare an, vreme de zece nopți, iar în anul în care a murit, s-a retras în singurătate, vreme de douăzeci de nopți." relatat de Bukhari
pictures/6/4dc391.jpg

Musulmanul credincios, în perioada de izolare, se dedică în totalitate Creatorului său, efectuează rugăciuni suplimentare, recită Coranul cel Sfânt, Îl pomenește pe Allah subhanahu wa ta'ala prin Dhikr, iar acest lucru este cel mai intens în ultimele 10 zile ale lunii Ramadan, toți căutând noaptea cu daruri divine, noapte care face cât o mie de luni, "Laylat Al-Qadr".

Musulmanul mumin care dorește să efectueze Itikaful și să obțină toate binecuvântările acestuia, trebuie să rămână în această stare de izolare, pe perioada în care a avut intenția de face Itikaf.

Cine dorește să primească binecuvântările lui Allah Preaînaltul și să întâlnească noaptea care valorează o mie de luni, Noaptea Destinului (Laylat Al-Qadr), va sta în această izolare ultimele 10 zile ale lunii Ramadan.

Itikaful, în timpul Ramadanului, trebuie să înceapă înainte de Maghrib, în cea de-a 19-a zi de Ramadan, în moscheea unde se dorește efectuarea ei, și se părăsește moschee după rugăciunea de Maghrib, atunci când s-a anunțat Aid Al-Fitr.

Există câteva condiții, pentru cel care dorește să ia parte la această binecuvântare a lui Allah subhanahu wa ta'ala:

  1. musulmanul care dorește să participe la Itikaf trebuie să fie stabil psihic.
  2. pentru a obține recompensă divină pentru perioada de Itikaf, musulmanul trebuie să aibă o credință puternică.
  3. Itikaful trebuie efectuat numai cu intenția curată de apropiere de Allah subhanahu wa ta'ala și nu în urma unor presiuni din partea familiei sau a prietenilor.
  4. musulmanul care nu este în măsură să țină postul lunii Ramadan, indiferent de motiv, este lipsit de harul divin de a fi capabil să efectueze Itikaful.
  5. a primi permisiunea - pentru cei tineri de la părinții lor, de la soț pentru femeia sa; este foarte important acest lucru, pentru a efectua corect Itikaful.
  6. musulmanul, pe toată perioada Itikafului, trebuie să rămână în moschee.

Mu'takif, adică musulmanul care este în Itikaf, e invitatul lui Allah subhanahu wa ta'ala, deci el trebuie să aibă un comportament adecvat în moschee. Pe toată perioada Itikafului, drepturile celorlalți musulmani trebuiesc respectate, și curățenia în moschee trebuie menținută.

Femeile care doresc să facă Itikaf îl pot face, cu condiția să existe în moschee un loc special amenajat pentru ele. Umm al mumineen, Aisha, radhi Allahu anha, a relatat că:

Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam se retrăgea în rugăciune (Itikaf), la moschee, în ultimele zece nopți ale lunii Ramadan, până ce Allah i-a luat viața, iar mai apoi nevestele lui au preluat acest obicei. relatat de Bukhari

Conform acestui hadith, este recomandat ca atât femeile cât și bărbații, să efectueze Itikaf, în ultimele 10 zile ale lunii Ramadan, în moschee.

Luna binecuvântată de Ramadan dă șansa robului lui Allah Preaînaltul să ceară iertare Stăpânului său Absolut și să întărească credința sa, dedicându-și viața Creatorului Absolut. Nu pierdeți binecuvântările acestei luni și mai ales ale ultimelor 10 zile; astfel, numai cu voia lui Allah subhanahu wa ta'ala , puteți spera Paradisul.

În timpul Itikafului se poate mânca, bea, dormi, purta conversații constructive toate într-o manieră plăcută lui Allah subhanahu wa ta'ala . De asemenea, există posibilitatea schimbării hainelor, folosirii uleiurilor parfumate, citirii cărților legate de religie.

În timpul Itikafului este interzisă părăsirea moscheii, excepție făcând anumite cazuri, cum ar fi nevoile fiziologice, a face abluțiunea sau dacă e necesar ghusl după un vis. La fel, se poate părăsi moscheea în cazul unei urgențe medicale sau pentru a vizita un om grav bolnav, pentru participarea la înmormântarea unui apropiat. Rudele pot vizita pe cel care se află în Itikaf și-i pot duce mâncare, băutură, haine și ceea ce el mai are nevoie. Când poate un rob al lui Allah subhanahu wa ta'ala să se înalțe spiritual, atât de aproape de Creatorul său, dacă nu în aceste 10 zile, în care toate binecuvântările divine vin spre el?

Trebuie, deci, să ne întoarcem permanent cu umilință spre Allah subhanahu wa ta'ala și, mai ales, să nu pierdem nici o clipă prețioasă, în luna binecuvântată de Ramadan, să încercăm să obținem cât mai multe răsplăți de la Creatorul nostru, să ne cerem continuu iertare pentru păcatele noastre și pentru păcatele tuturor muminilor, deoarece s-ar putea ca aceasta să fie ultima lună Ramadan, precrisă nouă.

Allahu Alam