În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

În ceea ce privește practicarea celui de al patrulea pilon al Islamului, în Sfântul Coran se spune:

  1. O, voi cei care credeți, v-a fost statornicit vouă Postul , aşa cum le-a fost prescris și celor dinaintea voastră - Poate că veți fi cu frică!
  2. Pentru puține zile, însă, acela dintre voi care este bolnav sau în călătorie, un număr de alte zile. Va trebui ca aceia care sunt în stare să dea în compensare hrană pentru un sărman. Acela care de bunăvoie va da și mai mult , binele va fi pentru el. Dar să postiți este și mai bine pentru voi, dacă pricepeți!
  3. luna Ramadan, în care a fost trimis Coranul, drept călăuză pentru oameni, dovezi limpezi pentru drumul cel drept și Îndreptar . Și oricare dintre voi care este prezent în această lună, să o țină ca Post, iar cel care este bolnav ori în călătorie un număr de alte zile. Allah vă voiește ușurarea, nu vă voiește împovărarea și să împliniți acest număr și să-L preamăriți pe Allah, pentru că vă călăuzește pe calea cea bună. Poate că veți fi mulțumitori!

Surat Al-Baqara 183 - 185

Coranul mai este numit și Al-Furqan, deoarece ajută la deosebirea dintre bine și rău, adevăr sau minciună, permis sau interzis.

Expresia: "Poate că veți fi mulțumitori!" vrea să sublinieze faptul că Allah subhanahu wa ta'ala este atât de Îndurător, încât nu privează pe niciunul dintre robii Săi de binecuvântarea postului.

Intenția este primordială în Islam și în această lună are un impact deosebit asupra musulmanilor. Exprimarea intenției de a ține post în luna Ramadan este echivalent, inshaAllah, cu ținerea postului.

Intenția ia forma deciziei de a duce la bun sfârșit postul și este imperativ ca ea să fie formulată în timpul fiecărei nopți a lunii Ramadan. (Fatwa Sheikh Abdul ꞌAzeez ibn Abdullah ibn Baaz)

În cazul în care nu se poate ține postul în luna Ramadan, acesta poate fi amânat (dar recuperat apoi). Postul nu este doar o formă de adorare și cinstire adusă lui Allah subhanahu wa ta'ala, ci și un mod prin care musulmanii își exprimă recunoștința pentru Cartea ce le-a fost revelată, Coranul, care este și un ghid de conduită și de perfecționare spirituală.

Coranul este un dar minunat al lui Allah subhanahu wa ta'ala pentru cei care cred și pentru care orice dreptcredincios trebuie să-I fie recunoscător Lui.

Concluzii

1. Obligativitatea postului: Allah subhanahu wa ta'ala a impus credincioșilor postul, așa cum le-a fost prescris și celor dinaintea lor, deoarece există avantaje în legătură cu această practică, atât în lumea aceasta, cât și în Viața de Apoi.

2. Perioada de timp: Este de 29 sau 30 de zile (conform calendarului islamic).

3. Excepții: Se permite celui care este bolnav și celui aflat în călătorie să amâne postul pentru o perioadă ulterioară lunii Ramadan, când va trebui să îl recupereze.

4. Reguli: La început, s-a dat posibilitatea să se aleagă între a posti în luna Ramadan sau a plăti compensare în hrană pentru un nevoiaș. Această regulă a compensării a fost apoi abrogată (rămânând valabilă numai pentru cei bolnavi care nu pot posti niciodată - Taam), iar postul a devenit obligatoriu.

5. Beneficii: În versete, se menționează meritele lunii Ramadan și importanța Coranului, pe care Allah subhanahu wa ta'ala l-a revelat, tot în această lună. Revelația care a fost pogorâtă omenirii este tocmai dovada Măreției lui Allah subhanahu wa ta'ala, așa cum se spune în versete și în Sunna.

Recomandări

După cum se poate concluziona din cele de mai sus, Allah subhanahu wa ta'ala a impus obligativitatea postului pentru toți aceia care Îl adoră și se supun Lui. De aceea, ca postul să fie acceptat ca faptă de adorare și de supunere față de Allah subhanahu wa ta'ala și pentru a beneficia de aceasta, ei trebuie:

1. Să fie atenți la felul în care fac rugăciunea: pentru că sunt mulți care, atunci când postesc, au tendința de a o amâna sau o fac în mod neglijent, iar acestea sunt practici ale celor cu credință slabă.

2. Să fie atenți la comportamentul lor: unii oameni, atunci când postesc, au senzația că postul le este o îngreunare și sunt agresivi sau nepoliticoși cu semenii lor.

Postul nu este numai o activitate exterioară, de abținere de la plăceri fizice, el este o purificare interioară, de unde gândurile rele și exprimarea lor prin vorbe urâte sau nepotrivite trebuie eliminate. Și acestea sunt tot fapte ale celor cu credință slabă, iar musulmanul trebuie să se ferească de ele.

3. Să nu vorbească inutil, din plăcerea de a face conversație sau din plăcerea de a înveseli auditorii cu glume, căci aceasta va reduce din răsplata ce o va primi pentru postul său. Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Când vreunul dintre voi postește, nu trebuie să rostească cuvinte urâte sau să ridice vocea la mânie. Dacă cineva îl batjocorește sau se ceartă cu el, trebuie să zică: «Eu țin post!» relatat de Bukhari și Muslim

4. Să nu fumeze. Acela care ține post să încerce să își impună să nu fumeze nici măcar după ce ziua de post s-a încheiat. Acest lucru este bun și pentru sănătate, căci poate avea ocazia să renunțe definitiv, ceea ce este mai bine pentru el.

5. Să nu mănânce cu lăcomie și în exces, la încheierea zilei de post. Lăcomia, ca și plăcerea exagerată în a mânca, sunt fapte care vor reduce din beneficiile postului său și, în plus, poate să îi cauzeze și indigestie.

6. Să fie atenți la ce programe de radio ascultă sau ce canale de televiziune privesc și să se abțină să meargă la cinema.

Oamenii, ca să își ocupe ziua cu ceva, în loc să facă rugăciuni suplimentare ori să citească Coranul sau să facă ceva util pentru ei, ori să audieze sau să vizioneze acele programe care să le fie de un real folos, aleg programe de televiziune sau de radio de divertisment, sau, și mai rău, programe care promovează violența, indecența, necredința. Acestea vor strica postul aceluia și va pierde beneficiile lui.

7. Să își facă programul de așa manieră încât să nu rateze Suhur-ul ( masa de dimineață, de dinaintea rugăciunii de Fajr, care marchează începutul unei noi zile de post) și nici rugăciunea de Fajr. Să înceapă lucrul lor cât mai de dimineață. Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

O, Allah! Binecuvântează-i pe cei din Ummah mea cu puterea de a începe devreme munca lor. relatat de Ahmad

8. Să înmulțească cadourile și sadaqah către rudele sărace sau către oamenii nevoiași, să își viziteze rudele și să încerce să elimine orice supărare sau neînțelegere cu aceștia.

9. Să se dedice actelor de adorare și de pomenire ale lui Allah subhanahu wa ta'ala, să recite Coranul sau să asculte recitarea lui, ca mai apoi să reflecteze la înțelesurile versetelor și să le pună în practică.

10. Să meargă la moschee să asculte khutba (predica) imamului ori să asculte discursurile celor care cunosc Islamul.

11. Să practice retragerea în moschee (Itikaf), în scopul de a se dedica în mod exclusiv adorării lui Allah subhanahu wa ta'ala, în ultimele 10 zile din luna Ramadan.

12. Să citească despre post și despre regulile lui.

13. Să-și învețe copiii și să îi pregătească pentru post, atunci când vor ajunge la vârsta când acesta va deveni obligatoriu și pentru ei. Să îi încurajeze să țină post și chiar mai dinainte de aceasta, dacă ei sunt în bună stare de sănătate fizică și arată interes pentru aceasta.

14. Să nu întrerupă postul, decât din motive întemeiate și valide din punct de vedere islamic. Întreruperea neintenționată a postului prin fapte de natură să îl invalideze (a bea sau a mânca din greșeală) nu se consideră motiv întemeiat pentru a nu mai continua postul în ziua aceea.

15. Dacă, dintr-un motiv anume, le este permis consumul de alimente și băutură pe timpul postului, să o facă cu moderație, nu ca în zilele obișnuite și nu în fața celor care țin post, căci aceasta echivalează cu a-și bate joc de oamenii care postesc.

Aceia care nu postesc, din nesupunere, nu au niciun drept de a sărbători Aid-ul (Aid Al-Fitr), deoarece această sărbătoare este încununarea postului din luna Ramadan și este acceptarea, adorarea și slăvirea numai a lui Allah subhanahu wa ta'ala de către musulmanul mumin.

Etichetă

1. Sunt interzise: vorbele urâte, răutăcioase, ironice; critica, cearta, batjocura, înjurăturile și ocara, blestemele.

Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Cine nu renunță la vorbirea falsă și la comportamentul fals, Allah nu are nevoie ca el să renunțe la alimente și băuturi. relatat de Bukhari

2. Trebuie să se ia masa de dimineață (Suhur) și să se încheie ziua de post urmând recomandările Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam:

Referitor la Suhur, Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Luați o gustare în zorii zilei (Suhur), pentru că în ea este binecuvântare. relatat de Bukhari și Muslim

În ceea ce privește încheierea unei zile de post, Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Acela care încheie ziua de post, să o facă mâncând curmale, pentru că acestea sunt, cu adevărat, o binecuvântare. Și dacă unii dintre voi nu vor avea curmale, atunci să bea apă, căci aceasta este, cu adevărat, pură. relatat de Tirmidhi

La vremea încheierii zilei de post (Maghrib), Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam obișnuia să spună:

Setea a trecut, venele s-au umezit, iar răsplata este asigurată cu voia lui Allah. relatat de Abu Dawud

În ceea ce privește faptul că nu trebuie prelungite orele de post peste termen (Maghrib), Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Oamenii vor fi în bună stare, atâta vreme cât se vor grăbi să încheie postul lor de peste zi la vremea stabilită. relatat de Bukhari și Muslim

3. Despre comportamentul unui musulman care aduce apă și hrană altuia, Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Acela care aduce apă și mâncare celui care a ținut post, ca să încheie postul său după ce orele prescrise au trecut, va primi o răsplată egală cu cea a celui care a postit, fără a diminua cu nimic răsplata acestuia. relatat de Bukhari

Fie ca Allah subhanahu wa ta'ala să ne sporească învățătura, cunoașterea și să ne călăuzească pe calea cea dreaptă, ca să nu fim dintre cei rătăciți. Fie ca Allah subhanahu wa ta'ala să ne apere și să ne dea bucuria unei luni Ramadan binecuvântate și folositoare.

Amin!