În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

Credința în Allah Preaînaltul este cel mai bun lucru care ni se poate întâmpla și cea mai bună provizie, atât pentru viața acestei lumi, dar mai ales pentru viața eternă, viața necunoscută nouă, dar despre care Allah Preaînaltul ne vorbește în Sfântul Coran. Nobilul Coran, care a fost pogorât în măreața lună Ramadan.

pictures/6/169f8e.jpg
Prin credința în Allah subhanahu wa ta'ala ne putem purifica atât viața, cât și acțiunile noastre și ne putem feri de tot ceea ce este rău. Trebuie să știm că cele mai mari beneficii le au cei care au credință în suflet și credință în Coran, vorbele lui Allah Preaînaltul. Luna Ramadan vine, pentru comunitatea noastră, cu mare fervoare și entuziasm. Noi trebuie să-i urăm bun-venit, mai ales că Allah Preaînaltul a înzestrat-o cu virtuți extraordinare.

Robii lui Allah Preaînaltul ar trebui să știe că cele mai minunate și extraordinare lucruri sunt credința și Coranul; credința este lumina inimii și a ochilor, reprezentând în același timp sufletul omului, existența, onoarea și demnitatea sa. Și ce este o ființă umană, fără a avea credință?

Nobilul Coran - vorbele lui Allah Preaînaltul - numai el ne poate ghida spre adevărata lumină, numai el ne poate aduce tot ceea ce este bine, doar el ne spune ceea ce este interzis și rău pentru sufletele noastre. Pe cei care se "agață" cu statornicie de toate acestea, Allah subhanahu wa ta'ala îi va îndrepta și îi va susține pe drumul Luminii.

"Acest Coran călăuzește către ceea ce este mai drept și binevestește dreptcredincioșilor care plinesc fapte bune că ei vor avea parte de mare răsplată."

Surat Al-'Isra 9

  1. El a zis: " Coborâți amândoi din el ! Vă veți fi toți dușmăni unul altuia! Apoi, dacă va mai veni la voi o călăuzire din partea Mea, acela care va urma calea Mea cea dreaptă nu va rătăci și nu va fi nefericit.
  2. Însă acela care se va îndepărta de la Pomenirea Mea va avea parte de o viată grea și în Ziua Învierii îl vom aduce pe el orb la adunare.

Surat Ta-Ha 123 - 124

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam zis:

Allah garantează celui care pune în practică ceea ce este în Coran, că va fi îndreptat în această lume și nu va fi nefericit în cealaltă. relatat de Bukhari

Coranul este miracolul Profetului Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam care se adresează umanității, până în Ziua Judecății și prin el se convinge umanitatea, aducând foarte multe probe diferite, pentru ca omul să conștientizeze și să urmeze adevărul, aplecându-se în fața Seniorului acestei lumi, cu supunere în suflet.

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat:

Postul are rol protector pentru credincioși. Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam îl compară cu un scut. relatat de Bukhari

Măreția recompenselor acestei luni este foarte mare și obligă la multiple responsabilități. În afară de căutarea iertării și a evlaviei, ca fiind priorități incontestabile, trebuie, de asemenea, ca actele noastre de caritate, milostenie, să fie la cel mai înalt nivel, acesta crescând în practica obligațiilor noastre religioase.

Readucerea aminte, de fiecare dată, a responsabilităților noastre, este binevenită.

Oamenii religioși ne învață că în primul rând trebui să protejăm ochii, privirea, de la tot ce este indecent, acest lucru fiind foarte important pentru cel ce ține post.

Sheikh Zakaria, radhi Allahu anhu, a relatat că Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus: "Privirea insistentă este ca o săgeată de la Satana. Oricine perseverează această privire cu frică de Allah, va avea dulceața credinței în sufletul și inima lui."

În al doilea rând, ne sunt menționate abținerile de la conversații inutile, calomnii, certuri și insulte. Acest lucru este raportat în următorul hadith:

Când cineva dintre voi ține post pentru o zi, el nu ar trebui nici să folosească cuvinte obscene, nici să ridice glasul. Dacă cineva îl insultă sau se ceartă cu el, acesta ar trebui să spună: «Eu postesc.» relatat de Bukhari și Muslim

Cu alte cuvinte, nu trebuie să ne certăm, iar dacă cineva ne provoacă, nu trebuie să-i răspundem. În al treilea rând, ar trebui să ferim urechile noastre de la ceea ce acestea pot auzi, luând învățăminte de la Profetul nostru Salla-llahu 'alahi wa sallam:

În bârfă, atât vorbitorul cât și ascultătorul au cote egale de păcate.relatat de Bukhari

Ibn Abaas, radhi Allahu anhu, a relatat că Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a trecut pe lângă două morminte și a zis:

Amândoi (cei din mormânt) sunt chinuiți și nu se chinuie pentru un păcat însemnat. Acesta nu se putea opri să nu se murdărească de urină, iar celălalt umbla cu bârfa (pe la oameni, ca să iște certuri).relatat de Bukhari

În al patrulea rând, celelalte membre ale corpului ar trebui să fie prezervate de păcate; mâinile să nu atingă lucrurile rele, picioarele să nu meargă în direcții greșite, stomacului să nu i se dea, la Iftar, ceva de origine dubioasă.

În al cincilea rând, este recomandat a se mânca făcând pauze între mese, între un fel de mâncare și un altul, deoarece a mânca sățios, la Iftar, este în contradicție cu ceea ce religia noastră ne învață.

Ibn Omar, radhi Allahu anhu, a povestit:

Mesagerul lui Allah a spus: «Un credincios mănâncă cu un intestin (este mulțumit cu puține alimente) și un kafir (necredincios) sau un ipocrit mănâncă în șapte intestine (mănâncă prea mult).» relatat de Muslim

În luna Ramadan, a mânca mai puțin înseamnă a aprecia valoarea acordată mâncării, în celelalte 11 luni.

Imam Ghazali s-a întrebat: Dacă postul diminuează pasiunile carnale și contracarează pe Iblis (Sheitan), cum putem oare să mâncăm în exces, în timpul Iftarului? (recuperând ceea ce am pierdut în timpul zilei). În cazul acesta, deci, noi nu am făcut decât să schimbăm timpul orelor de masă și nicidecum nu am ținut un post veritabil. De asemenea nafsul - eul nostru -, după ce a rămas înfometat pe timpul zilei, în momentul în care se precipită la mâncare, mănâncă în exces. Rezultatul este că, în loc să diminuăm toate plăcerile, ele cresc considerabil.

Coranul ne spune: "Postul a fost prescris"; plecând de la acest verset, comentatorii Coranului ne spun că postul a fost făcut obligatoriu pentru fiecare parte a corpului, nafsului (eului), a tuturor dorințelor, al inimii și al dragostei pentru această lună.

În al șaselea rând, noi ar trebui să simțim, după o zi de post, dacă postul nostru este demn de a fi acceptat de Allah Preaînaltul.

Cu multă durere, dar în același timp cu multă tărie, trebuie să amintim tuturor că printre noi sunt aceia care cred că "credința lor este cea mai bună"; dar din păcate, sunt dintre cei pierduți, aceasta bazându-se pe vorbele Trimisului lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam care ne spune:

Mulți sunt dintre cei care citesc Coranul și aceștia sunt blestemați de Coran.

Și a mai zis:

În Ziua Judecății, unul dintre primii judecați va fi un martir; Allah îl strigă și îi aduce aminte de toate favorurile Sale, care-l așteaptă și îl va întreba: «Ce ai făcut tu ca să-Mi poți arăta gratitudinea ta față de atâtea bunuri?» Martirul îi va răspunde: «Am luptat în numele Tău, până am devenit martir.» Allah Preaînaltul îi va răspunde: «Nu este adevărat, ai luptat pentru ca apoi să fi strigat că ai fost un om curajos și așa te apelăm și Noi.» Atunci va ordona să fie trântit cu fața la pământ și să fie aruncat în Focul Iadului. Apoi va striga un savant care recita Coranul, căruia îi va spune de toate beneficiile și favorurile Sale, căruia îi va pune aceeași întrebare, iar el va răspunde: «O, Senior, am studiat științele, am învățat pe alții și am recitat Coranul pentru Tine.» pictures/6/53d6f8.jpgAllah Preaînaltul îi va răspunde: «Nu este adevărat, tot ceea ce ai făcut a fost pentru a ți se spune că ești savant și așa te strigăm și Noi.» Atunci, va ordona să fie trântit cu fața la pământ și să fie aruncat în Focul Iadului. Apoi va striga un om bogat, aducându-i aminte și acestuia, ca celor de dinaintea lui, urmând aceeași întrebare, la care omul bogat va răspunde: «Nu a fost o situație, o cauză valabilă, la care eu să nu particip și am făcut-o în numele Tău.» Iar răspunsul lui Allah Preaînaltul va fi: «Nu este adevărat, ceea ce ai făcut tu este pentru a se spune despre tine că ești generos, deci trântiți-l cu fața la pământ și aruncați-l în Focul Iadului.»

Fie ca Allah subhanahu wa ta'ala să ne apere de toate aceste lucruri!

Cauza acestor dureroase situații este intenția falsă, care este foarte importantă și trebuie să o conștientizăm și să ținem cont de ea.

Despre măreția acestei luni sacre ar fi mai bine să știm că numai făcând totul din sufletele noastre, calde și curate, oferind fără a aștepta nimic în schimb din partea semenilor noștri, cu intenție adevărată, în toate, vom fi, inshaAllah, printre cei care vor avea partea lor bine-meritată și nimic nu e mai important decât să fim răsplătiți de Unicul Creator, numai prin Mila Sa.

Fie ca Bunul Allah să ne acorde oportunitatea de a profita de această lună sacră și măreață, așa cum trebuie ea să fie !

Amin!