În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

O, voi cei care credeți, v-a fost statornicit vouă Postul , așa cum le-a fost prescris și celor dinaintea voastră – Poate că veți fi cu frică!

Surat Al-Baqara 183

În fiecare an, în luna Ramadan, musulmanii drept-credincioși postesc de la răsăritul Soarelui și până la apus, așa cum Allah subhanahu wa ta'ala a prescris în *https://www.quran.ro/ .

pictures/29/231fcd.jpg

Postul este unul dintre stâlpii ce bază ai Islamului, reprezentând calea prin care credincioșii mumini se pot apropia mai mult de Allah subhanahu wa ta'ala prin adorare. Credința în Allah Preaînaltul, teama de El, Atotputernicul și de Ziua Judecății îi determină pe musulmani să postească.

As-Siyam este una dintre cele mai puternice lupte pe care omul le poartă cu el însuși, înăbușindu-și, atât timp cât ține post, toate dorințele și tot ceea ce poftește. Îndurarea unor lipsuri de ordin fizic și moral are rolul de a întări credința din inimile oamenilor, determinându-i, inshaAllah, să ducă o viață mai echilibrată și mai plină de pietate și supunere în fața lui Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Masꞌud, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus cu privire la virtuțile și binefacerile postului:

O, voi, oameni tineri, oricare dintre voi care se poate căsători, ar trebui să facă acest lucru. Cine nu poate, ar trebui să postească, pentru că postul diminuează dorințele sexuale. relatat de Bukhari

Postul este un adevărat balsam pentru suflet, antrenându-l pentru a fi și mai răbdător și mai generos, fiind o modalitate de purificare a inimii, cu nenumărate beneficii asupra acesteia. El este doar pentru Allah subhanahu wa ta'ala, și numai pentru El, Unicul. De la El, Preaînaltul, va veni răsplata pentru aceasta.

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Răsplata pentru fiecare faptă bună împlinită de fiii lui Adam va fi înmulțită de la zece până la șapte sute de ori. Allah a grăit: «În afara postului, pentru că acesta este pentru Mine și Eu Însumi voi oferi răsplata pentru el. El renunță la mâncarea lui și la plăcerile lui pentru Mine.» Pentru cel ce postește, există două momente de bucurie: unul atunci când își întrerupe postul, celălalt când îl întâlnește pe Domnul său. Cu adevărat, mirosul gurii celui ce postește este mai plăcut lui Allah decât mireasma moscului. relatat de Bukhari și Muslim

De asemenea, As-Siyam este o adevărată lumină pentru spirit și suflet și o adevărată binefacere pentru toți cei care îl țin.

Este o lună lăsată special pentru a face loc tuturor faptelor bune, făcându-i pe oameni să se apropie mai mult unii de alții, amintindu-le de cei care sunt foarte săraci. Această lună sacră creează egalitate între oameni, pentru că acesta este rolul și scopul postului, de a crea frăție între oameni și de a cultiva dragoste între aceștia.

As-Siyam asigură unitatea dintre musulmani, pentru că drept-credincioșii postesc și rup postul în același timp.

Ei simt chinurile foamei, asemenea celor săraci, care nu au de multe ori nici ce să mănânce și care simt aceasta zilnic. De asemenea, credincioșii mănâncă împreună la aceeași masă, toate acestea din compasiune și iubire unii față de alții.

Postul ajută oamenii să își conștientizeze faptele rele, să își dea seama unde au greșit și să încerce să îndrepte tot ceea ce a fost făcut într-un mod care nu este plăcut de Creatorul a Tot și a Toate.

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

De la Jummaꞌ la Jummaꞌ, de la Umra la Umra și de la o lună Ramadan la altă lună Ramadan există o ispășire a tuturor faptelor, atât timp cât niciun păcat major nu a fost comis. relatat de Muslim
pictures/29/a23117.jpg

De asemenea, postul a fost prescris pentru că are numeroase beneficii asupra întregului corp, ajutându-l să rămână sănătos. Prin acesta, se reduc toxinele din corp, se detoxifică întregul organism de impurități, ușurându-se activitatea inimii, astfel, purificându-se sângele. Întregul trup resimte virtuțile Postului, întărindu-l, deoarece prin post, el se apropie mai mult de Allah subhanahu wa ta'ala, prin actele de adorare, prin ceea ce face și prin caracterul mai puternic în fața tuturor greutăților acestei lumi.

Astfel, prin post, credinciosul își întărește iman-ul, întărindu-și actele de adorare și de pomenire ale lui Allah subhanahu wa ta'ala. Musulmanul învață să fie răbdător și să își înăbușe dorințele imediate, totul numai de dragul lui Allah subhanahu wa ta'ala.

Fie ca Allah subhanahu wa ta'ala să ne întărească întotdeauna credința, să ne ușureze postul lunii Ramadan și să ne răsplătească după măsura faptelor noastre!

Amin! Allahu Alam