În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

Se apropie luna sfântă a Ramadanului. Îmi doream ca, inshallah, să găsesc cuvinte care să ne ajute pe toți, în efortul nostru de a ne pregăti pentru această lună binecuvântată.

În câteva zile va începe luna Șa'ban, luna premergătoare lunii Ramadan, luna care merită o deosebită atenție din partea fiecărui dreptcredincios, inshallah.

Luna Șa'ban, este luna care ne oferă posibilitatea de a ne pregăti intens pentru întâmpinarea Ramadanului.

"Sau vrem noi oare, ca la sfârșitul lunii Ramadan, să fim dintre cei pe care Îngerul Jibril îi certa, Profetul Mohammed, însuși, încuviințând cu "Ameen"? Aceștia sunt aceia care vor trăi Ramadanul, dar care nu vor fi iertați, deci aceia care nu vor trece testul lunii Ramadan."relatat de Ibn Hibban

Ați văzut, oare, vreun elev sau student care intră la un examen, fără nici o pregătire prealabilă? Sau vreun fermier care să vrea să recolteze, fără a fi semănat înainte? Doar acela care se pregătește va avea succes, doar acela care se străduieste va avea roade, de cules.

Și, dacă pentru lucrurile lumești ne pregătim atât de mult, oare luna Ramadan nu merită și ea același efort în a ne pregăti, din toate puterile?

Putem spune că numărătoarea inversă deja a început și că, în fiecare an, cu voia Bunului Allah, luna Ramadan va începe și vom porni cu Ibadaat și cu eforturile noastre de la zero. Apoi vom munci din răsputeri, pentru mulțumirea lui Allah subhanahu wa ta’ala și inshallah, vom începe să simțim frumusețea și răsplata eforturilor noastre; iar când luna Ramadan se va sfârși, se va închide un nou capitol din cartea vieții noastre, cu toate slăbiciunile sale.

pictures/5/99a562.jpgProfetul Mohammed, salla Allah aleihi wa sallam, se ruga de multe ori, spunând: "O, Allah, binecuvântează luna Șa'ban (luna anterioară lunii Ramadan) pentru noi și făne să ajungem în luna Ramadan." Profetul, salla Allah aleihi wa sallam, adresa această rugă și el cerea binecuvântarea lui Allah Preaînaltul, pentru că voia să intre pregătit în această lună sfântă. Conform celor spuse de Profetul Mohammed, salla Allah aleihi wa sallam, în luna Ramadan se deschid porțile Raiului, se închid porțile Iadului, iar Șeitan, audhu billehi minhu, este legat în lanțuri. Tocmai din această cauză Profetul, salla Allah aleihi wa sallam, a cerut binecuvântarea lunii Șa'ban. Deoarece Șeitan, audhu billehi minhu, știe că în luna Ramadan va fi legat în lanțuri și nu-l va mai putea ispiti pe om și de aceea își va da toată silința, în luna Șa'ban, să îi distragă omului atenția, cu alte lucruri.

Așa că cere-I și tu lui Allah Preaînaltul să te binecuvânteze în această lună, pentru a reuși să începi luna Ramadan pregătit și fără probleme sau griji! Trebuie însă să luăm aminte și să privim cum dreptcredincioșii înaintași se pregăteau, chiar cu 6 săptămâni înainte, pentru întâmpinarea lunii Ramadan și vom înțelege cum găseau în luna cea sfântă o binecuvântare, pe care puțini dintre noi o cunosc.

Inshallah, noi toți să folosim această lună Șa'ban pentru a ne pregăti pentru testul lunii binecuvântate; prin bunătate și corectitudine, să culegem binecuvântările acestei luni Șa'ban, astfel ca luna Ramadan să nu înceapă, până când nu ne vom înălța pe treptele cele mai înalte ale supunerii și pioșeniei.

Luna Ramadan ne oferă posibilitatea de a ne obișnui cu eforturile, căci multe surori și mulți frați ai noștri sunt încercați pe perioade lungi, de ani de zile, cu astfel de eforturi. Încercarea acestei luni este de fapt apropierea de ei; ceea ce ei îndură continuu, pentru noi este numai o încercare. Minutele lunii Ramadan sunt prețioase, la fel cum ar trebui să fie pe tot parcursul anului pentru musulmanii mumini. Odihna este pentru cei care vor ajunge în Paradis ca urmare a oboselii și perseverenței, lupta de a face cât mai multe fapte bune. Pregătirea începând cu luna Șa'ban este foarte importantă. Pentru că, atunci când luna Ramadan va începe, să găsim în noi doar bunătate, străduință și supunere desăvârșită față de Allah subhanahu wa ta'ala. Luna Ramadan este luna Grădinilor Paradisului; putem noi să risipim, oare, zilele sale, în căutarea biletului de intrare, să-l găsim atunci când porțile acestuia sunt deja închise?!

Cum să ne pregătim?

Ne putem pregăti cu toate acele acțiuni de Ibadaat, pe care le înfăptuim și în luna Ramadan: pomenirea lui Allah subhanahu wa ta'ala (dhikr), rugăciunile de noapte (Qaimal-lil), dania (Az-Zakat), postul (siyam) și citirea Coranului cel Sfânt.