În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

Luna Ramadan nu este ca orice altă lună; scopul acesteia este să îl scape pe om de obiceiurile pe care le-a acumulat de-a lungul anului. Este o lună care îl pregătește pe om pentru celelalte 11 luni rămase, învățându-l disciplina și controlul de sine. Astfel, Allah subhanahu wa ta'ala a făcut haram unele acte care sunt iubite de om, cum ar fi mâncarea, băutura și satisfacerea dorințelor. Dacă omul poate controla aceste dorințe în luna Ramadan, care de obicei sunt permise pentru el, atunci cu siguranță poate controla și alte dorințe, care nu sunt permise pe durata celorlalte luni.

Această lună a fost trimisă de Allah subhanahu wa ta'ala oamenilor, astfel încât să se creeze o legătură între Allah Preaînaltul și oameni, ca ei să fie mai apropiați de El, subhanahu wa ta'ala, prin obținerea numeroaselor recompense care se găsesc în această lună.

În Paradis este o poartă, numită Rayyan, despre care găsim menționat în acest hadith:

Sahl ibn Sa'd, radhi Allahu anhu, a relatat că Trimisul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a zis: «În Rai este o poartă care se numește Rayyan, prin care doar cei ce țin post vor intra, în Ziua Învierii. Nimeni altcineva nu va intra cu ei. Se va întreba: "Unde sunt cei care au ținut post regulat?" Ei vor păși înainte. Nimeni altcineva, în afară de ei, nu va intra. Când ultimul dintre ei va fi intrat, poarta se va închide și atunci nimeni nu va mai intra pe acolo.» relatat de Muslim

O persoană căruia i-a fost dată posibilitatea de a fi prezentă în această lună poate lua acest lucru ca pe un semn, pentru a se apropia de Allah subhanahu wa ta'ala, o oportunitate în a câștiga Paradisul, inshaAllah, prin multă adorare făcută din inimă, cu sufletul curat și evlavios.

Este o lună cu multe binefaceri pentru noi, așa cum am menționat mai sus, cu condiția de a ne schimba și a cere iertare pentru păcatele noastre. Această lună este una de schimbare și reflecție, în care fiecare credincios poate medita asupra spiritualității și evlaviei.

Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus clar:

Cine nu renunță la minciună și acțiuni rele, Allah nu are nevoie ca el să renunțe la mâncare și băutură." relatat de Bukhari
pictures/6/6c84f7.jpg

Este clar, așa cum reiese din acest hadith relatat de Abu Huraira, radhi Allahu anhu, că Allah subhanahu wa ta'ala nu are nevoie ca oamenii să renunțe la mâncare și băutură, dacă ei nu renunță, măcar în această perioadă, la minciuni și acțiuni rele; altfel, din acest post nu se vor alege decât cu înfometarea și însetarea lor.

Allah subhanahu wa ta'ala este departe de nevoi și dorințe. Cu toate acestea, numai prin mila Lui, Preaînaltul, dorește ca noi să renunțăm la aceste lucruri care ne pot duce în Focul Iadului, deoarece El, subhanahu wa ta'ala, ne vrea numai binele. Prin controlarea acestor dorințe pe durata lunii Ramadan, se speră că oamenii vor conștientiza și vor fi capabili să facă acest lucru și în următoarele luni ale anului.

Ne putem uita la această lună ca la un test. Este vital să fi în formă, în timpul acestui test. Intenția este foarte importantă în viața musulmanului, iar cu ocazia lunii Ramadan ea stă la baza oricărui act pe care îl facem, inclusiv la începerea lunii, când ar trebui să NU uităm să intenționăm:

"InshaAllah, în această lună intenționez să țin tot postul." Iar la sfârșitul zilei de post să facem dua: "O, Allah, în Tine cred și în voia Ta mă las și pentru Tine am ținut postul și pe bunătățile de la Tine am rupt postul. Iartă-mi ce am făcut și ce o să fac; venele mele s-au udat și s-a dus setea, și răsplata s-a asigurat numai cu voia Ta."

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a urcat la amvon și a spus: «Ameen, ameen, ameen». Așa că s-a întrebat: «O, Trimis al lui Allah, tu ai urcat la amvon și ai spus: "Ameen, ameen, ameen"?» Atunci Profetul a răspuns: «Jibril, aleihi sallam, a venit la mine și a spus: "Oricine apucă luna Ramadan și nu are iertate și astfel intră în Iad, atunci fie ca Allah să-l îndepărteze.» Spune: «Ameen». Așa că am spus: «Ameen.» relatat de Ibn Khuzaymah, Ahmad și Al-Baihaqui, Sahih

Unul din scopurile minunate ale acestei luni este de a citi Coranul cel Nobil, el fiind împărțit în 30 de părți. În cele 30 de zile ale lunii, dacă se citesc aproximativ 20 de pagini pe zi, inshaAllah îl vom termina.

În concluzie, luna Ramadan a fost făcută în așa fel încât omenirea să profite de avantajele și binecuvântările pe care aceasta le are, pentru a se schimba în bine și pentru a se crea o legătură cu Allah subhanahu wa ta'ala, care va continua pe parcursul celor 11 luni rămase.

Este o lună în care Allah subhanahu wa ta'ala ne învață să punem accent mai mare pe acțiunile noastre, mai ales în ceea ce privește credința, spre deosebire de rutina de zi cu zi și pe accentul nostru pus pe aspectele lumești.

InshaAllah, aceste informații să fie de folos pentru cititorii care se pregătesc pentru luna Ramadan.

Odată ce aceasta s-a terminat, străduința ar trebui să ne facă să continuăm și în următoarele luni. Într-adevăr, vor exista greșeli, dar acestea vor fi minore și pot fi corectate.

Fie ca Allah subhanahu wa ta'ala să ne ușureze acest test! Fie ca statornicia noastră în Islam și credința noastră în Allah subhanahu wa ta'ala să fie scopul vieții noastre!

Amin!