În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

Un hadith în care se menționează că recitarea acestei sure este echivalentă cu o treime din Coran

Bukhari înregistreză de la Abu Sa'id că un om a auzit de la un alt om, recitând: "Și El nu are pe nimeni egal!"; și el repeta mereu și mereu. Așa că dimineața când a venit, omul a fost la Profet Salla-llahu 'alahi wa sallam și a menționat asta lui, cu toate că avea încredere în acel om. Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

Pe El (jur), în mâinile căruia este sufletul meu, într -adevăr aceasta este echivalentă cu o treime din Coran.

Abu Dawud și Nasa'i, de asemenea înregistreză acest hadith. Bukhari înregistrează de la Abu Sa'id, radhi Allahu anhu, că:

 • Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a zis companionilor:

  Este unul dintre voi, care nu este capabil să recite o treime din Coran, într-o singură noapte?

 • Acest lucru a fost dificil pentru ei şi au răspuns:

  Care dintre noi este capabil să facă aceasta, o, Trimis al lui Allah?

 • Și el a răspuns:

  "Allah este Unul, As-Samad." este o treime din Coran.

Bukhari a fost singurul care a înregistrat acest hadith.

Necesitatea recitarii ei, pentru acceptarea în Paradis

Imam Malik Bin Anas înregistrează de la 'Ubayd bin Hunayn, că l-a auzit pe Abu Hurairah, radhi Allahu anhu, spunând:

 • Am ieşit cu Profetul, și el a auzit un om recitând:

  Și El nu are pe nimeni egal!

 • Apoi, Mesagerul lui Allah a spus:

  Acesta este obligatoriu.

 • L-am întrebat:

  Ce este obligatoriu?

 • Profetul a răspuns:

  Raiul.

Tirmidhi și Nasa'i, de asemenea, au înregistrat de la Malik, și Tirmidhi a zis: "Hasan Sahih Gharib". Noi nu ştim nimic despre această înregistrare, decât ceea ce a fost relatat de Malik. Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a mai spus:

Sentimentele de dragoste pentru ea (recitarea) vă vor face să intrați în Paradis.