În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

În Sahihul său, Muslim înregistrează, cu permisiunea lui 'Uqbah bin 'Amir, că Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:

Nu vedeți că au existat versete revelate mie în seara asta, cum nu au fost văzute până acum? Ele sunt:«Spune: "Eu caut adăpost la Stăpânul revărsatului zorilor"» *http://www.quran.ro/capitolul/Al-Falaq și «Spune: "Eu caut adăpost la Domnul oamenilor"» *http://www.quran.ro/capitolul/An-Naas

Acest hadith a fost înregistrat de către Ahmad, Tirmidhi și Nasa'i. Tirmidhi a zis "Hasan Sahih".

O altă relatare

Imamul Ahmad înregistrează de la 'Uqbah bin 'Amir, radhi Allahu anhu, că el a spus: "În timp ce am fost liderul Mesagerului lui Allah, de-a lungul uneia dintre aceste călătorii, a spus el: «O, 'Uqbah! Nu vei călători/călări.» Mi-era teamă că acesta ar putea fi considerat un act de nesupunere. Apoi, Mesagerul lui Allah a luat-o în jos și am mers, pentru o perioadă de timp. Apoi a plecat. Atunci, el a spus: «O, 'Uqbah! Ar trebui să vă învăț două sure, care sunt două dintre cele mai bune sure, pe care oamenii le recită.» Am spus: «Bineînțeles, o, Mesager al lui Allah.» Apoi, el m-a învățat să recit: «Spune: "Eu caut adăpost la Stăpânul revărsatului zorilor"» *http://www.quran.ro/capitolul/Al-Falaq și «Spune: "Eu caut adăpost la Domnul oamenilor."» *http://www.quran.ro/capitolul/An-Naas Apoi s-a făcut chemarea la rugăciune, pentru a începe rugăciunea, și Trimisul lui Allah a mers înainte (pentru a conduce oamenii) și le-a recitat lor în rugăciune. După aceea, el a trecut pe lângă mine și a spus: «Ce crezi, o, 'Uqbah! Recită aceste două sure ori de câte ori te duci la culcare și ori de câte ori te trezești.»

Nasa'i și Abu Dawud, ambii înregistrează acest hadith.

pictures/5/9f17c2.jpg

O altă relatare

Adevărat, oamenii nu caută protecție cu altceva asemănător, ca aceste două: «Spune: "Eu caut adăpost la Stăpânul revărsatului zorilor"» *http://www.quran.ro/capitolul/Al-Falaq și «Spune: "Eu caut adăpost la Domnul oamenilor"» *http://www.quran.ro/capitolul/An-Naas

O altă relatare

Nasa'i înregistreză că 'Uqbah bin 'Amir, radhi Allahu anhu, a spus:

Mergeam cu Mesagerul lui Allah, atunci când a spus el: "O, 'Uqbah! Spu-ne!" I-am răspuns: "Ce ar trebui să spun?" Apoi, el a fost tăcut și nu mi-a răspuns. Apoi, el a spus: "Spune!" I-am răspuns: "Ce ar trebui să spun, o, Mesager al lui Allah?" El a zis: «Spune: "Eu caut adăpost la Stăpânul revărsatului zorilor"» Apoi am recitat, până când am ajuns la sfârșitul versetului. Apoi, el a spus: "Spune!" I-am răspuns: "Ce ar trebui să spun, o, Mesager al lui Allah?" El a zis: «Spune: "Eu caut adăpost la Domnul oamenilor"» Apoi, am recitat, până când am ajuns la sfârșitul versetului. Apoi, Mesagerul lui Allah a spus: «Nici o persoana nu se roagă cu altceva decât cu aceasta și nici o persoană nu caută refugiu cu altceva decât cu aceasta.»

Allahu A'lam