Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Atributele Lui Allah ﴾ Ale Lui sunt numele cele mai frumoase. Pe El Îl laudă cele din ceruri și cele de pre pământ. ﴿

Bazele Credinței ﴾ Trimisul a crezut în ceea ce i-a fost pogorât de la Domnul său, asemenea și dreptcredincioșii. Fiecare [dintre ei] a crezut în Allah, îngerii Lui, în scripturile Lui și în trimișii Lui. ﴿

Coranul cel Nobil ﴾ Noi pogorâm prin Coran ceea ce este tămăduire și îndurare pentru dreptcredincioși ﴿

Tafsir Ibn Kathir﴾ Acest Coran călăuzește către ceea ce este mai drept ﴿

Profeții Lui Allah ﴾ Noi i-am trimis pe trimișii Noștri cu semnele cele limpezi, am făcut să pogoare cu ei Scriptura și Balanța, pentru ca oamenii să fie cu dreptate ﴿

Profetul Avraam (Ibrahim) 'alaihi as-salam﴾ Avraam a fost un călăuzitor supus lui Allah, dreptcredincios, și nu a fost dintre politeiști ﴿

Profetul Ismail 'alaihi as-salam﴾ Și pomenește-l în Carte pe Ismail! El a fost credincios făgăduinței sale, și a fost el un trimis și un profet. ﴿

Stâlpii Islamului ﴾ Doresc ei o altă religie decât religia lui Allah, de vreme ce Lui I s-au supus, de voie ori de nevoie? Toate din ceruri și de pre pământ la El se întorc. ﴿

Dania - Az-ZakatPliniți Rugăciunea [As-Salat] și dați Dania [Az-Zakat], căci binele pe care vi-l dăruiți vouă înșivă, îl veți găsi la Allah, fiindcă Allah vede bine ceea ce faceți.

Postul - As-Siyam﴾ O, voi cei care credeți, v-a fost statornicit vouă Postul [As-Siyam], așa cum le-a fost prescris și celor dinaintea voastră - Poate că veți fi cu frică! ﴿