Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Importanța cunoașterii Numelor și Atributelor lui Allah subhanahu wa ta'ala

Există 99 de Nume ale lui Allah, o sută fără unu; acela care le ține minte pe toate, va intra în Paradis și aceasta pentru că Allah este Unul care iubește imparitatea.

Bukhari și Muslim


Imam An-Nawawi a spus:


Învățații sunt de acord cu faptul că acest hadith nu limitează Numele lui Allah subhanahu wa ta'ala și nici nu înseamnă că ar avea acest înțeles că Allah subhanahu wa ta'ala ar avea numai 99 de nume. Ceea ce vrea să spună acest hadith este că oricine va memora și va înțelege sensurile celor 99 de nume cunoscute, va intra în Paradis. Intenția a fost aceea de a ne informa despre un mod de a ajunge în Paradis și nu a le pune o limită.

Din memorarea numelor lui Allah subhanahu wa ta'ala, derivă multiple beneficii. Datoria tuturor musulmanilor este aceea de a cunoaște toate Numele și Atributele lui Allah Preaînaltul, aceasta permițându-ne, astfel, să Îl cunoaștem mai bine pe Cel pe care Îl adorăm.


Cunoașterea Numelor cele mai frumoase ale lui Allah Preaînaltul este de o importanță majoră, din următoarele motive:


1Cunoașterea Numelor și Atributelor lui Allah subhanahu wa ta'ala este cea mai bună cunoaștere, căci măreția științei depinde de obiectul acestei științe - în acest caz, Allah subhanahu wa ta'ala, prin Numele Sale, Atributele Sale și acțiuni. A te preocupa de înțelegerea și căutarea acestei științe presupune a te preocupa de obiectivul ultim; iar pentru om, ceea ce a dobândit - știința - este cel mai mare dar. De aceea, Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam ne-a învățat multe lucruri, iar companionii, radhi Allahu anhum, au fost întotdeauna dornici de a cunoaște lucruri noi.


2Cunoașterea Numelor și Atributelor lui Allah subhanahu wa ta'ala ne împinge să Îl iubim, să ne «hrănim» cu speranța pentru El și să muncim sincer pe calea Lui. Aceasta este adevărata fericire a drept-credincioșilor.


3A-L cunoaște pe Allah subhanahu wa ta'ala, prin toate Numele Sale, întărește credința. Sheikh Abd Ar-Rahman ibn Saadi a spus în acest sens:


Credința în Numele cele mai frumoase ale lui Allah subhanahu wa ta'ala și cunoașterea acestora implică trei forme ale unicității divine:


  • unicitatea suveranității,
  • unicitatea divinității,
  • unicitatea Numelor frumoase.

Aceste trei forme constituie, împreună, sufletul, pacea, «bucuria și eliberarea de suferință». Cu cât servitorii Lui își aprofundează mai mult cunoștințele în ceea ce privește Numele și Atributele lui Allah, cu atât credința și convingerile lor se consolidează.


At-Tawdhih wal Bayan li shad-jarat Al-Iman, p.41


4Allah subhanahu wa ta'ala a creat creaturile pentru ca ele să Îl cunoască și să Îl adore. Acesta este obiectivul pe care trebuie să Îl atingă oamenii, căci, după cum spune Ibn Al-Qayyim, a cunoaște cum să Îl adorăm, prin Numele și Atributele Sale, precum și prin faptele noastre, constituie «cheia» profeților și esența mesajului lor, căci, de la început și până la sfârșit, obiectivul acestui mesaj al lor rămâne cunoașterea lui Allah subhanahu wa ta'ala. [As-Swaiq Al-Mursalat ala Al dja-hamiya wal Muattila, de Ibn Qayyim (1/150-151)]


Căutând să Îl cunoaștem pe Allah Preaînaltul, aceasta înseamnă a ne preocupa de scopul pen-tru care am fost creați, iar a ne întoarce de la aceasta înseamnă a neglija acest scop. Credința nu se limitează doar la vorbe; adevărata credință în Allah subhanahu wa ta'ala presupune cunoașterea de către servitor a Stăpânului său, prin Numele și Atributele Sale. Iar credința lui se consolidează proporțional cu cunoștințele sale asupra Creatorului.


5Cunoașterea Numelor cele mai frumoase ale lui Allah subhanahu wa ta'ala reprezintă originea tuturor științelor.


Ibn Al-Qayyim spune, referitor la aceasta:


Cunoașterea Numelor cele mai frumoase ale lui Allah subhanahu wa ta'ala reprezintă originea tuturor științelor. Aceste cunoștințe, altele decât cele referitoare la Cele mai frumoase Nume ale lui Allah subhanahu wa ta'ala, sunt fie o creație a Celui Preaînalt sau porunca Sa, fie o cunoaștere a creației Sale ori a legilor Sale. Aceste două elemente importă relații de cauză și efect. Asta deoarece enumerarea Celor mai frumoase Nume ale lui Allah subhanahu wa ta'ala constituie originea tuturor enumerațiilor, deoarece celelalte științe sunt considerate ca făcând parte din efectele sale și sunt legate de acestea.


Badai Al-Fawaid, de Ibn Al-Qayyim (1/163); din kitab Asma Allah Al-Husna, p. 6-8

Așadar, Allah subhanahu wa ta'ala a dezvăluit robilor Săi numai 99 de nume, celelalte fiind numai de El știute, ca parte a Nevăzutului; și, după cum spune Ibn Taymiya, că musulmanul drept-credincios nu are voie să atribuie alte nume sau caracteristici lui Allah subhanahu wa ta'ala, vom reda mai jos, în ordine alfabetică, cele 99 de nume și atribute, după tradiția sunnită, de la Sheikh Mishary Rashid Al-Afasy.


Allahu Alam19dc7c7bjpg