Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Lista Atributelor Lui ALLAH subhanahu wa ta'ala

Substantivul propriu-zis "Allah" subhanahu wa ta'ala aparține exclusiv Atotputernicului Dumnezeu, Adevărul. Orice altceva este privit ca un adjectiv care il descrie, în timp ce acesta rămâne un substantiv indicativ al adevăratului Dumnezeu. Acesta combină toate atributele Sale, și nu are nevoie de nici o introducere de la alții, în timp ce celelalte atribute ating o recunoaștere atunci când sunt adăugate la acesta.


 1. Allahالله
 2. Ar-Rahman

  Cel Milostiv

 3. Ar-Rahim

  Îndurătorul

 4. Al-Malik / AL-Melik

  Cel care este liber, în virtutea meritelor Sale proprii / Rege al Zilei Judecății

 5. Al-Quddus

  Cel al cărui caracteristici nu pot fi concepute nici prin simțuri, nici prin imaginație, nici nu poate fi realizat prin orice minte sau rațiune sau judecat de către orice intelect

 6. As-Salam

  Cel care este liber de defect și neajuns, Al cărui fapte sunt libere de rău

 7. Al-Mu'min

  Cel căruia pacea și securitatea Îi sunt oferite: El oferă mijloacele de realizare a acestora, blocând toate căile de frică

 8. Al-Muhaimin

  Cel care supraveghează acțiunile slujitorilor lui, cărora le oferă hrană, și le măreste viața

 9. Al-'Aziz

  Cel care are singur toata onoarea; El nu este niciodată umilit, nici nu este nedreptățit vreodată; nici imaginația, nici intelectul nu-L poate concepe vreodată

 10. Al-Jabbar

  Marele Rege, Cel la care nu poate ajunge nimeni

 11. Al-Mutakabbir

  Cel care posedă toată măreția, care are calități mai presus de oricare dintre calitățile creaturilor Sale

 12. Al-Khaliq

  Făcătorul, Cel care aduce lucrurile la existența lor, care inventează și inovează fără un model anterior

 13. Al-Bari'

  Creatorul, Cel care a adus toate lucrurile în existență din inexistență

 14. Al-Musawwir

  Dătătorul de chipuri, Cel care inventează formele a ceea ce creează, Cel care îi înfrumusețează după înțelepciunea Sa, dând la totul o formă distinctă

 15. Al-Ghaffar

  El este Cel care iartă păcatele, acoperă neajunsurile, șterge păcatele acceptând căința

 16. Al-Qahhar

  El este Cel care, alături de a cărui Putere, orice creație este neputincioasă, fără a cărei Putere toate ființele sunt neajutorate

 17. Al-Wahhab

  Cel Darnic

 18. Ar-Razzaq

  Întreținătorul, Care creează toate tipurile de susținere

 19. Al-Fattah

  Cel care deschide problemele înfundate, Care dezvăluie adevărul

 20. Al-'Alim

  Atoateștiutor

 21. Al-Qabid

  Acela care ține sufletele prin supunerea lor, spiritele făcând dreptate în privința lor, mijloacele de susținere prin înțelepciunea Lui și inimile, făcându-le să se teamă de slava Lui

 22. Al-Basit

  Cel care mulțumește sufletele făcându-i fericiți și încântați

 23. Al-Khafid

  Cel care umilește asupritorii și tiranii

 24. Al-Raafi'

  Este unul dintre Atributele lui Allah, al cărui cuvânt rădăcină este ridicarea, înălțarea și altele asemănătoare

 25. Al-Mu'izz

  Cel care onorează pe oricine Îi place dintre slujitorii Săi

 26. Al-Muthill

  Cel care îi umilește corect pe dușmanii Lui când nu Îl ascultă și se răzvrătesc împotriva poruncilor Lui

 27. Al-Sami'

  Este singurul - unicul - care ascultă tot ceea ce există fără utilizarea unei facultăți de audiere sau a unui aparat auditiv

 28. Al-Basir

  Atoatevăzătorul

 29. Al-Hakam

  Cel al cărui cuvânt este final pentru a determina ce este bine și ce este greșit

 30. Al-'Adl

  Cel care impune dreptatea și echitatea

 31. Al-Latif

  Binevoitorul

 32. Al-Khabir

  Atoateștiutorul,

 33. Al-Halim

  Îngăduitorul

 34. Al-'Azim

  Cel Măreț

 35. Al-Ghafur

  Iertătorul

 36. Aș-Șakur

  Mulțumitor

 37. Al-'Aliyy

  Preaînaltul

 38. Al-Kabir

  Cel Mare

 39. Al-Hafiz

  Atoatepăzitor

 40. Al-Muqit

  Cel care oferă modalități de a avea acces la mijloacele de întreținere

 41. Al-Hasib

  Cel de ajuns pentru a ține socoteala

 42. Al-Jalil

  Atributul "Al-Jalil" derivă din onoare, demnitate și măreție

 43. Al-Karim

  Mărinimos, Cel Generos

 44. Ar-Raqib

  Veghetorul

 45. Al-Mujib

  Cel care Răspunde Întotdeauna

 46. Al-Wasi'

  Cel cu Har Nemărginit

 47. Al-Hakim

  Înțelept

 48. Al-Wadud

  Cel Plin de Dragoste

 49. Al-Majid

  Cel Vrednic de Glorie

 50. Al-Ba'ith

  Învie pe cei din morminte

 51. Aș-Șhahid

  Martor la toate

 52. Al-Haqq

  Adevărul

 53. Al-Wakil

  Susţinătorul

 54. Al-Qawiyy

  Stăpânul puterii

 55. Al-Matin

  Cel Statornic

 56. Al-Waliyy

  Ocrotitorul

 57. Al-Hamid

  Cel Vrednic de Laudă

 58. Al-Muhsi

  Cel care socotește numărul tuturor lucrurilor

 59. Al-Mubdi'

  Inițiatorul

 60. Al-Mu'id

  Cel care face creația din nou

 61. Al-Muhyi

  Cel care dă viața

 62. Al-Mumit

  Cel care dă moartea

 63. Al-Hayy

  Cel Veșnic Viu

 64. Al-Qayyum

  Cel Veșnic

 65. Al-Wajid

  Cel de la care cunostintele nu scapa deloc

 66. Al-Magid

  Cel ce are perfecțiunea absolută

 67. Al-Wahid

  Cel Unic

 68. As-Samad

  Scopul final, Maestrul ascultător, fără comanda căruia nu se poate întâmpla nimic, Sprijinul celor care trebuie să fie susținuți

 69. Al-Qadir

  nu-L epuizează pe El să facă ceea ce vrea

 70. Al-Muqtadir

  Controlează totul prin puterea Lui care cuprinde toată creația Lui

 71. Al-Muqaddim
 72. Al-Mu'akhkhir
 73. Al-Awwal
 74. Al-Akhir
 75. Az-Zahir
 76. Al-Batin
 77. Al-Wali
 78. Al-Muta'ali
 79. Al-Barr
 80. At-Tawwab
 81. Al-Muntaqim
 82. Al-'Afuww
 83. Ar-Ra'uf
 84. Malikul-Mulk
 85. Thul-Jalali wa al Ikram

  Cel plin de Slavă și de Cinste

 86. Al-Muqsit
 87. Al-Jami'
 88. Al-Ghaniyy
 89. Al-Mughni
 90. Al-Mani'
 91. Ad-Dharr
 92. An-Nafi'
 93. An-Nur
 94. Al-Hadi
 95. Al-Badi'
 96. Al-Baaqi
 97. Al-Warith
 98. Ar-Rashid
 99. As-Sabur