Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Cum postește inima?

Nicio nenorocire nu-l lovește pe om decât numai cu îngăduința lui Allah. Iar aceluia care crede în Allah, El îi va călăuzi inima. Allah este Atoateștiutor.

Surat At-Taghabun 11


Modul în care Allah subhanahu wa ta'ala ne călăuzește inima este baza întregii îndrumări, ea este originea împlinirii faptelor noastre.


Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Cu adevărat, există în corp o bucată de carne care, dacă este sănătoasă, întregul corp este sănătos și care, dacă este bolnavă, întregul corp este bolnav. Cu adevărat aceasta este inima. relatat de Bukhari și Muslim


299cb33djpg

Bunătatea inimii noastre este garanția împlinirilor în această viață și în Viața de Apoi, de aceea trebuie să ne ferim de toate faptele care pot corupe inima și care pot conduce la distrugerea propriului suflet. Fiecare creatură lăsată pe acest pământ ar trebui să fie plină de lumină, datorită credinței sale, pulsând astfel mereu cu convingere, nelăsând nicio fărâmă de ură sau de îndoială să o afecteze.O inimă bolnavă va fi acoperită, blocată cu totul și apoi încet va muri.


"Au zis ei: «Inimile noastre sunt învăluite». Dar i-a blestemat Allah pentru necredința lor și doar puțin cred ei."

Surat Al-Baqara 88


În inimile lor este o boală, iar Allah le va spori boala și vor avea ei parte de chinuri dureroase pentru ceea ce au mințit.

Surat Al-Baqara 10


Ei zic: «Inimile noastre sunt acoperite față de aceea la
care ne chemi tu, în urechile noastre este surzenie, iar între noi și între tine este o perdea. Deci tu lucrează [ceea ce voiești] și vom lucra și noi [ceea ce voim]!»

Surat Fussilat 5


Inima unui adevărat credincios este plină de dragoste față de Creatorul său, postește atât în timpul lunii Ramadan, cât și în afara acestei luni, numai de dragul lui Allah subhanahu wa ta'ala. Această inimă Îl cunoaște pe deplin pe Allah subhanahu wa ta'ala cu toate Atributele Sale, recunoaște Unicitatea Sa, crede cu adevărat în tot ceea ce Allah subhanahu wa ta'ala a creat și a poruncit și urmărește cu smerenie Calea Sa.


O astfel de inimă postește cu toată puterea ei, departe de ceea ce ar putea să o corupă, departe de necredință și de influența negativă și departe de șoaptele lui Sheitan, audhu billehi minnu.


Allah subhanahu wa ta'ala deschide inima celui care merită cu adevărat, iar această inimă se umple de lumina strălucitoare, nelăsând nici cel mai mic loc întunericului; astfel mereu ea va fi lumina mesajului etern și a învățăturilor divine.


[Aprinsă este ca o lumină] în case care a îngăduit Allah să fie înălțate și în care este pomenit numele Său. În ele Îi aduc Lui laudă dimineața și seara.

Surat An-Nur 36


Inima adevăratului credincios luminează ca o lampă în întuneric, strălucește precum razele soarelui la răsărit, se întărește în credință la fiecare verset citit din Sfântul Coran și își sporește învățătura atunci când reflectă asupra acestora.


Inima unui adevărat credincios postește abținându-se de la egotism. Egotismul este atunci când o persoană se vede pe sine însăși perfectă, mai bună decât oricine altcineva și având calități pe care nu le poți găsi la nicio altă persoană.


Aceasta nu poate duce decât la propria distrugere.


Inima unui adevărat credincios se ferește de mândrie, deoarece aceasta va afecta postul său.


Abu Saꞌid Al-Khudri și Abu Huraira, radhi Allahu anhum, relatează că Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


«Măreția este acoperământul lui Allah și mândria este mantia Sa.»
Allah subhanahu wa ta'ala spune:
«Cel care se întrece cu Mine cu privire la acestea, îl voi pedepsi.» relatat de Muslim, Ibn Majah și Abu Dawud

Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


"Există trei lucruri care sunt în totalitate distructive: persoana care se gândește numai la ea și este vanitoasă, persoana care este reticentă și nesupusă și cea care își ascultă și își urmează numai dorințele proprii."


O astfel de inimă se poate vindeca uitându-se la faptele sale, la cât de mult a păcătuit, la cât de multe greșeli a făcut, la cât de mult a uitat, amintindu-și faptul că totul este notat în cartea vieții sale, iar Allah subhanahu wa ta'ala îi va cere socoteală pentru acestea.


Inima unui adevărat credincios postește abținându-se de la invidie, deoarece aceasta îi va reduce din răsplăți, va umbri lumina ce o emană și nu va mai putea progresa.


Allah subhanahu wa ta'ala spune în Sfântul Coran:


Îi pizmuiesc ei pe oameni pentru ceea ce El le-a dat cu harul Său? Ori Noi i-am dat neamului lui Avraam Cartea și Înțelepciunea și le-am dat lor o mare împărăție!

Surat An-Nisaa' 54


Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Nu vă invidiați unul pe celălalt, nu vă creșteți prețul unul altuia, nu vă urâți unul pe celălalt și nu vă înjosiți unul pe celălalt. relatat de Muslim


2930f02ajpg

De asemenea, Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus de trei ori unuia dintre companionii săi, radhi Allahu anhu, că va fi deasupra tuturor oamenilor în Paradis.
Când a fost întrebat ce a făcut pentru a câștiga acest loc înalt, el Salla-llahu 'alahi wa sallam a zis:
"Eu nu merg la culcare purtând invidie, ură sau înșelăciune în inima mea față de niciun musulman."
Și, astfel, inima a unui adevărat credincios poate să postească așa cum a fost învățată, așa cum i-a fost poruncit. Postul celui supus lui Allah Preaînaltul, care a dat ascultare învățăturilor Profetului Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam va fi răsplătit așa cum merită.


Fie ca Allah subhanahu wa ta'ala să ne îndrume inimile către Calea cea Dreaptă și să ne întărească în credință!
Amin!
Allahu Alam