Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Cum posteşte ochiul?

Postul ochilor constă în a îi feri pe musulmani de lucrurile interzise și de a-i acoperi în fața indecenței.


  1. Spune drept-credincioșilor să-și plece privirile lor și să-și păzească pudoarea lor! Aceasta este mai curat pentru ei. Allah, doară, este Bineștiutor [Khabir] a ceea ce fac ei.
  2. Și spune drept-credincioaselor să-și plece privirile lor și să-și păzească pudoarea lor, să nu-și arate gătelile lor, afară de ceea ce este pe dinafară, și să-și coboare valurile peste piepturile lor! Și să nu-și arate frumusețea lor decât înaintea soților, sau a părinților lor, sau a părinților soților lor, sau a fiilor lor, sau a fiilor soților lor, sau a fraților lor, sau a fiilor fraților lor, sau a fiilor surorilor lor, sau a muierilor lor, sau a acelora pe care le stăpânesc mâinile lor drepte, sau a slujitorilor dintre bărbați, care nu mai au dorință, sau a copiilor mici care nu știu ce este goliciunea femeilor. Și să nu lovească cu picioarele lor, astfel încât să se afle ce podoabe ascund ele! Și căiți-vă cu toții, o, voi drept-credincioșilor, față de Allah, pentru ca voi să izbândiți!

Surat An-Nur 30-31


Ochii sunt o deschidere către inimă și o poartă către suflet.


Ali ibn Abu Talib, radhi Allahu anhu, l-a întrebat odată pe Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam despre privire. El Salla-llahu 'alahi wa sallam i-a răspuns:
"Coboară-ți privirea." relatat de Bukhari


29e53176jpg

Prin urmare, cel care nu își ferește privirea de la lucrurile interzise, va avea parte de neplăceri. Astfel, se va rupe legătura ochilor cu inima, din toate punctele de vedere, nemailăsând acea persoană să se bucure de stabilitate în credință și de pace interioară.
Inima singură nu este capabilă să preia toată puterea lucrurilor și, astfel, fiind rănită, va plânge pe bună dreptate din cauza greșelii ochilor, din cauza privirii lor către ceea ce nu le este permis.Sufletul va suferi și el din cauza păcatelor ochilor, fiind în primejdie, tulburându-l. Pedeapsa lui va consta în faptul că nu va primi nimic din ceea ce ochii au văzut.


Atunci când ochii privesc către lucruri interzise, răsplățile actelor de adorare și de supunere în fața lui Allah subhanahu wa ta'ala vor fi pierdute, iar lumina credinței se va stinge. Sufletul nu va gusta credința și nici nu o va găsi în acest fel, doar dacă va deține controlul total asupra ochilor.


Din cauza marilor păcate cauzate de încălcarea confidențialității și onoarei unei persoane, ochii vor avea parte de mare pedeapsă. Nicio persoană nu va putea cădea în mizerie și păcate mari, dacă ochii acesteia nu vor rătăci. Cu siguranță, nu există nicio mișcare a ochilor și nicio putere asupra lor, mai mare decât cea pe care ne-o dă Allah Preaînaltul.


Unul dintre strămoșii noștri drept-credincioși a spus:


"Doar o singură dată m-am uitat la ceva ce era interzis și am uitat de Coran."


După patruzeci de ani, Allah subhanahu wa ta'ala l-a răsplătit pentru faptul că a învățat să își coboare privirea și i-a umplut inima cu dulceață și binefaceri, venite odată cu lumina credinței.


Se spune că ochii sunt cei care caută calea omului; dacă privirea este ațintită către ceva, el vânează, iar dacă este interesat de ceea ce a văzut, el urmează calea. Însă, dacă ochii sunt fixați pe ceva ce nu este permis, totul va sfârși prin a duce și inima în păcat.


Și în aceasta sunt semne pentru cei care știu să vadă!

Surat Al-Hijr 75


Un credincios are parte de răsplăți pentru faptul că va ști să își coboare privirea în fiecare zi și mult mai mult pe timpul postului.


• Atunci când drept-credinciosul este supus poruncii lui Allah subhanahu wa ta'ala de a-și coborî privirea, este binecuvântat și răsplătit, atât în această viață, cât și în Viața de Apoi.


• El beneficiază, de asemenea, de pacea interioară, de hrana sufletului, de fericirea și de ușurarea în tot ceea ce face.


• Este protejat în fața nenorocirilor și ferit de încercările grele și de nelegiuiri.


• Allah subhanahu wa ta'ala va insufla în inima drept-credinciosului putere de discernământ asupra învățăturilor Sale și va coborî lumina în sufletul acestuia, drept răsplată că a știut să își coboare privirea.


În consecință, atunci când începe postul lunii Ramadan, este de așteptat ca ochii să fie supuși mai mult decât oricând lui Allah Atoatevăzătorul. Răsplățile postului pot fi mari și datorită faptului că drept-credinciosul și-a oprit privirea de la tot ceea ce îi era interzis.


Multe persoane se privează pe timpul postului de mâncare și băutură, însă nu își coboară privirea de la ce este interzis, astfel căzând în capcanele indecenței și a mizeriei, aceasta fiind o concepție greșită asupra postului.


  1. Allah îi va apăra pe ei de răul acelei Zile și-i va face pe ei să aibă parte de lumină și bucurie;
  2. Și îi va răsplăti pe ei pentru că au răbdat, cu o Grădină și cu [veșminte] de mătase,

Surat Al-'Insan 11-12


O, Allah! Ajută-ne pe noi, robii Tăi, să postim, ferindu-ne ochii de la ceea ce nu ne este permis, așa cum postim ferindu-ne stomacul de la mâncare și băutură și ajută-ne să ne păstrăm inimile curate și sănătoase!
Amin! Allahu Alam


291b210cjpg