Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Dua pentru fiecare zi din Luna Ramadan

61f7945jpg

Dua pentru prima zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi fă ca postul meu să fie unul precum a celor care postesc cu sinceritate și șezutul meu în rugăciune să fie ca al acelora care stau în rugăciune supuși; trezește-mă din somnul nepăsător și iartă-mi păcatele, o, Stăpânul lumilor. Iartă-mă, o, Tu, Cel Iertător.


Dua pentru a doua zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi primește-mă mai aproape de plăcerile Tale, îndepărtează-mă de furia și pedepsele Tale, oferă-mi posibilitatea de a recita vesetele Tale, prin mila Ta, o, Tu, Cel Milostiv


Dua pentru a treia zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi dăruiește-mi cunoaștere, îndepărtează-mă de lucrurile fără importanță și pretențioase, acordă-mi o părticică din fiecare binecuvântare pe care ai trimis-o, prin generozitatea Ta, o, Tu, Cel Generos.


Dua pentru a patra zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi întărește-mă, să pot urma poruncile Tale, lasă-mă să gust din amintirea Ta dulce,oferă-mi din bunătatea Ta, pentru care Îți mulțumesc. Protejează-mă cu protecția Ta și acoperișul Tău, o, Tu, Păzitorul nostru.


Dua pentru a cincea zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi așează-mă printre cei care caută iertare. Găsește-mi loc printre robii Tăi cei drepți ]și supuși, așează-mă printre prietenii Tăi cei mai apropiați, prin amabilitatea Ta, o, Tu, Cel Binevoitor.


Dua pentru a șasea zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi nu mă lăsa să mă înjosesc prin neascultarea față de tine, și nu mă lovi cu pedepsele Tale. Îndepărtează-mă de motivele furiei Tale, prin bunătatea și puterea Ta, o, Tu, Cel care îndeplinește dorințele noastre.


Dua pentru a șaptea zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi ajută-mă să țin postul și să îmi fac rugăciunile și ține-mă departe de greșelile și păcatele zilei. Ajută-mă să îmi reamintesc de Tine continuu, pe parcursul zilei, prin ajutorul Tău, o, Tu, Cel care îi îndrepți pe rătăciți.


Dua pentru a opta zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi lasă-mă să am milă de orfani și să-i hrănesc pe cei înfometați, să răspândesc pacea și să fiu în compania celor cu suflet nobil, o, Tu, Cel, care adăpostești plin de speranță.


Dua pentru a noua zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi oferă-mi o parte din mila Ta imensă, îndreaptă-mi fața către dovezile Tale stălucitoare,arată-mi drumul spre toate plăcereile Tale care ne înconjoară, prin dragostea Ta,o, Tu, Cel care ești iubit de servitorii Tăi.


Dua pentru a zecea zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi fă-mă să fiu printre cei care se bazează pe Tine,printre cei pe care Tu îi consideri reușiți și fă-mi loc printre cei care sunt aproape de Tine, prin îndurarea Ta,o, Tu, Cel care oferă satisfacție.


Dua pentru a unsprezecea zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi fă-mă să iubesc tot ceea ce este bun și să displac desfrânarea și neascultarea. Oprește-mă de la furie și de la Focul Iadului,prin ajutorul Tău, o, Tu, Cel care îi ajuți pe cei care au nevoie de ajutorul Tău.


Dua pentru a douăsprezecea zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi înfrumusețează-mă cu acoperire și simplitate, acoperă-mă cu hainele mulțumirii și onoarei, ajută-mă să fiu dreaptă și sinceră și ocrotește-mă de tot ceea ce mă tem, prin protecția Ta, o, Tu, Cel care îi protejezi pe cei care se tem.


Dua pentru a treisprezecea zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi curăță-mă de murdăria sufletească și impuritate, fă-mă să fiu cu răbdare în fața evenimentelor care-mi sunt deja destinate, oferă-mi posibilitatea de a fi evlavioasă și de a fi în compania celor buni, cu ajutorul Tău, o, Tu, Cel Răbdător.


Dua pentru a paisprezecea zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi nu mă condamna pentru scăpările mele; ajută-mă să-mi micșorez din greșelile și erorile mele, nu mă face ținta necazurilor și relelor, pe onoarea Ta, o, Tu, Cel care ești Onoarea musulmanilor.


Dua pentru a cincisprezecea zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi acordă-mi ascultarea celui umil, deschide-mi pieptul prin căința celui umil, prin siguranța Ta, o, Tu, Cel Glorios.


Dua pentru a șaisprezecea zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi binecuvântează-mă cu tot ceea ce este bine și ține-mă departe de asocierile cu tot ceea ce este rău, prin mila Ta, la adăpost permanent, alături de Tine, o, Tu, Stăpânul lumilor.


Dua pentru a șaptesprezecea zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi îndrumă-mă spre fapte drepte, îndeplinește-mi nevoile și speranțele, o, Tu, Cel care nu are nevoie de explicații și nici de întrebări. O, Tu, Cel care știe ce se află în sufletele oamenilor, binecuvântează-l pe Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam și pe întreaga lui familie.


Dua pentru a optsprezecea zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi trezește-mă cu binecuvântările zorilor de ziuă, luminează-mi inima cu razele sale strălucitoare, permite fiecărei părticică a trupului meu să urmeze efectele sale, prin lumina Ta, o, Tu, Cel care luminează inimile celor care Te știu.


Dua pentru a nouăsprezecea zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi înmulțește-mi binecuvântările ei și ușurează-mi drumul către răsplățile sale și nu mă opri de la acceptarea faptelor sale bune, o Tu, Cel care ești Ghidul spre adevărul clar.


Dua pentru a douăzecea zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi deschide porțile Paradisului și închide porțile Iadului pentru mine; ajută-mă să recit Coranul, o, Tu, Cel care trimiți liniștea în inimile credincioșilor.


Dua pentru a douăzeci și una zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi arată-mi calea spre plăcerile Tale, nu-i permite lui Sheitan să mă ispitească, fă ca Paradisul să fie un loc veșnic de odihnă pentru mine, o, Tu, Cel care îndeplinești dorințele noastre.


Dua pentru a douăzeci și doua zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi deschide-mi porțile măreției Tale, trimite peste mine binecuvântările ei, ajută-mă și dă-mi din mila Ta, oferă-mi un loc în confortul Paradisului Tău, o, Tu, Cel care pune lucrurile acolo unde trebuie.


Dua pentru a douăzeci și treia zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi spală-mi toate păcatele și purifică-mă de toate defectele mele.
Examinează-mi inima prin mila Ta, o, Tu, Iertătorule, Cel care iartă păcatele sclavilor Săi, în repetate rânduri.


Dua pentru a douăzeci și patra zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi Îți cer ceea ce Te încântă și caut refugiu la Tine de ceea ce Te nemulțumește. Îți cer posibilitatea de a mă supune cerințelor Tale și nu de a nuTe asculta, o, Tu, Cel Indulgent.


Dua pentru a douăzeci și cincea zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi fă-mă să fiu printre cei care îi iubesc pe cei care Te iubesc și printre cei care îi urăsc pe cei care Te urăsc; printre cei care urmează calea ultimului Tău Profet, o, Tu, Cel care păzește inimile profeților noștri.


Dua pentru a douăzeci și șasea zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi fă ca eforturile mele să fie apreciate și păcatele mele iertate, faptele mele bune acceptate, iar greșelile mele ascunse, o, Tu, Cel care pe toate le auzi.


Dua pentru a douăzeci și șaptea zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi dăruiește-mi binecuvântările Laylat-ului Al-Qadr, ușurează-mi încercările și acceptă scuzele mele, micșorează-mi păcatele și poverile mele, o, Tu, Cel Iertător și Milos.


Dua pentru a douăzeci și opta zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi permite-mi o parte din rugăciunile recomandate, onorează-mă cu ajutorul Tău la problemele mele, adu-mi aproape mijloacele necesare pentru a mă apropia de Tine, din toate motivele, o, Tu, Cel Etern.


Dua pentru a douăzeci și noua zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi acoperă-mă cu mila Ta, oferă-mi prin ea succes și protecție, luminează-mi inima de întunericurile acuzațiilor false, o, Tu, Cel Sfânt și Curat de orice imperfecțiune.


Dua pentru a treizecea zi din Luna Ramadan
O, Allah, în această zi fă ca postul meu să fie demn de apreciere și acceptat în funcție de ceea ce Te mulțumește și îi este pe placul Profetului nostru drag, Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, ramurile căruia sunt întărite prin rădăcini, de dragul lui și familiei sale pure.


Laudă lui Allah, Domnul Lumilor.