Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Femeia musulmană în Luna Ramadan

Adevărata femeie musulmană postește în luna Ramadan. Atât ea cât și eul ei este pătruns de credința că:


Aceluia care postește în Ramadan, cu credință și speranță la răsplată, îi vor fi iertate toate păcatele anterioare. relatat de Bukhari și Muslim

Atitudinea femeii trebuie să fie precum aceleia care se ține departe de orice fel de păcate care îi pot anula postul sau să micșoreze răsplata. Dacă se află în fața unor încercări grele, ea urmează sfatul pe care Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam l-a dat comunității sale:


Când vreunul dintre voi postește, nu trebuie să rostească cuvinte urâte sau să ridice vocea, la mânie. Dacă cineva îl provoacă sau se luptă cu el, el trebuie să zică: «Eu postesc!» relatat de Bukhari și Muslim

Allah nu are nevoie de renunțarea la mâncare și băutură a celui care nu renunță la vorbe mincinoase sau la fapte rele. relatat de Bukhari

În luna Ramadan, femeia musulmană trebuie să se simtă pătrunsă de atmosfera acestei luni cum nu mai există o alta, când faptele bune trebuie înmulțite, iar porțile binefacerilor trebuie larg deschise. Femeia știe că în timpul acestei luni sacre trebuie să postească, căci postul este numai pentru Allah subhanahu wa ta'ala . De asemenea, știe că El, Preaînaltul, îi va dărui răsplată pentru aceasta, inshaAllah, pentru că, după cum bine știm, numai de la Allah subhanahu wa ta'ala ne luăm răsplata care este cea mai măreață și cea mai bogată.


Răsplata pentru fiecare faptă bună împlinită de fiii lui Adam va fi înmulțită de la zece până la șapte sute de ori. Allah a grăit: «În afara postului, pentru că acesta este pentru Mine și Eu Însumi voi oferi răsplata pentru el. El renunță la mâncarea lui și la plăcerile lui pentru Mine.» Pentru cel ce postește, există două momente de bucurie: unul atunci când își întrerupe postul, celălalt când îl întâlnește pe Domnul său. Cu adevărat, mirosul gurii celui ce postește este mai plăcut lui Allah decât mireasma moscului. relatat de Bukhari și Muslim

În luna Ramadan, de asemenea, a fost trimis Coranul:


[Aceste zile sunt] luna Ramadan, în care a fost trimis Coranul, drept călăuză pentru oameni, dovezi limpezi pentru drumul cel drept și Îndreptar [Al-Furqan]. Și oricare dintre voi care este prezent în această lună, să o țină ca Post, iar cel care este bolnav ori în călătorie [să postească] un număr [egal] de alte zile. Allah vă voiește ușurarea, nu vă voiește împovărarea și să împliniți acest număr și să-L preamăriți pe Allah, pentru că vă călăuzește pe calea cea bună. Poate că veți fi mulțumitori!

Surat Al-Baqara 185


6ee61d1jpg

În afara postului lunii Ramadan, femeia trebuie să citească Coranul cât poate de mult, acest lucru făcând parte din Sunnah. În afară de aceasta, participă și la rugăciunile Tarawih, care sunt practicate în moschee, dar femeia are posibilitatea de a le practica și acasă. În mod normal, întregul Coran va fi finalizat până la sfârșitul lunii Ramadan.


În luna Ramadan, femeia își încetinește activitățile lumești și se concentrează mai mult pe purificarea eului și stabilirea legăturii între Allah subhanahu wa ta'ala și ea însăși, prin rugăciune, recitarea Coranului, implorare, caritate, fapte bune și în a-i ajuta și pe ceilalți.


Astfel, în timpul acestei luni prea scurte, femeia înțeleaptă trebuie să creeze un echilibru între îndatoririle sale casnice și șansa pe care o aduce această lună, de a se apropia și mai mult de Allah subhanahu wa ta'ala , prin adorare și cât mai multe hasanat.


Treburile casnice nu trebuie să încurce femeia musulmană de la împlinirea rugăciunilor obligatorii, de la recitarea din Coran sau înfăptuirea rugăciunilor opționale.


InshaAllah, femeia musulmană va cunoaște minunata răsplată și belșugul iertării pe care Allah subhanahu wa ta'ala le-a pregătit pentru ea, atunci când se roagă în timpul nopților din luna Ramadan.


Celui care își petrece noaptea în rugăciune, în timpul lunii Ramadan, cu credință dreaptă și sperând la răsplată, îi vor fi iertate toate păcatele anterioare. relatat de Bukhari și Muslim

În luna Ramadan, Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam se străduia să împlinească mai multe fapte bune decât în oricare altă lună, și asta în special în ultimele zece zile ale lunii Ramadan.


Aisha, radhi Allahu anha, a zis:


"Trimisul lui Allah obișnuia să împlinească în timpul lunii Ramadan, în special în ultimele zece zile ale lunii, mai mult decât împlinea în oricare alt timp." relatat de Muslim

De asemenea, Aisha, radhi Allahu anha, a mai zis:


Când începeau ultimele zile ale lunii Ramadan, Trimisul lui Allah stătea întreaga noapte, își trezea familia, se străduia foarte mult și se abținea de la relații conjugale. relatat de Bukhari și Muslim

Această lună binecuvântată este un timp neprihănit pentru rugăciune. Femeia cu preocupări serioase nu are timp să stea de vorbă și să se ocupe cu alte îndeletniciri inutile.


Cu adevărat, femeia musulmană și soțul ei trebuie să fie un exemplu pentru copiii lor, în timpul lunii Ramadan, încercând să se organizeze astfel încât, atunci când se întorc de la rugăciunile Tarawih, să nu stea până târziu, pentru că în câteva ore se vor trezi să facă rugăciunea opțională de noapte (Qiyame Al-Layl), urmând să servească Suhurul, căci Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam ne-a poruncit să mâncăm Suhur, pentru că se află multe binecuvântări în acesta:


Mâncați Suhur, pentru că în Suhur se află binecuvântare. relatat de Bukhari și Muslim

Femeia musulmană îi trezește pe toți membrii familiei pentru Suhur, ca supunere față de porunca și învățămintele Profetului Salla-llahu 'alahi wa sallam și cu speranța de a obține binecuvântările Suhurului. Tot ea trebuie să își aducă aminte de rugăciunea Qiyame Al-Layl și să meargă la moschee, pentru a face în grup rugăciunea de dimineață (Fajr). Așa a făcut Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam și așa i-a sfătuit și pe companioni să facă. Zaid ibn Thabit, radhi Allahu anhu, a zis:


Am mâncat Suhur cu Trimisul lui Allah, apoi ne-am ridicat să ne rugăm. Un om a întrebat: «Cât timp era între cele două?» El a zis: «Cincizeci de versete» (adică timpul necesar cât pentru a recita cincizeci de versete). relatat de Bukhari și Muslim

Nu există nici o îndoială că, inshaAllah, răsplata femeii se va înmulți, pentru că ea aduce aceste binecuvântări familiei ei, în luna Ramadan:


Aceia care cred și plinesc fapte bune, [să știe că] Noi nu lăsăm să se piardă răsplata aceluia care săvârșește fapte bune!

Surat Al-Kahf 30


62b7b58jpg

Cum trebuie folosit timpul, atunci când femeia gătește în luna Ramadan


Lăudat fie Allah subhanahu wa ta'ala - căci toate se întâmplă numai cu voia Lui - pentru actele de bunătate și dreptate ale acestei luni sacre.


După cum veți mai regăsi în această revistă, despre fapte bune și caritate niciodată nu vom scrie suficient, acesta fiind un subiect foarte mărinimos.


Hrănirea săracilor este lucrul cel mai bine răsplătit, atunci când este făcut pentru Allah subhanahu wa ta'ala și cu inima curată. Umrah în luna Ramadan, pentru cei care pot să facă acest lucru, este considerată ca Hajjul făcut alături de Profet, salla Allahu aleihi wa sallam.


În locul cuvintelor spuse fără sens, în timpul lunii Ramadan lăsați limba să vă fie umezită cu amintirea lui Allah subhanahu wa ta'ala și, inshaAllah, mare răsplată veți primi pentru câteva cuvinte.


Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari, radhi Allahu anhu, relatează că Trimisul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:


Curățenia înseamnă jumătate din credintă; rostirea frazei «Toată lauda I se cuvine lui Allah» umple spațiul dintre ceruri și pământ, iar rugăciunea înseamnă lumină; milostenia este încercarea credinței, răbdarea este o strălucire, iar Coranul este un mijloc care te sprijină sau care ți se opune. Fiecare om își începe dimineața, pregătit să facă un târg cu sufletul său, supunându-se la riscuri; el îți poate răscumpăra sufletul sau îl poate pierde. relatat de Muslim

Toate rugile vă sunt binecuvântate, fiecare deschidere este o caritate și toată recompensa e din caritate. Trimisul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:


Fiecare falangă a unuia dintre voi e o caritate, deci toate rugile sunt caritate; și mulțumirea este caritate; și recompensa e caritate; fiecare deschidere e caritate, bucuria este caritate și interzicerea de la ce este rău este o caritate, și dimineața, la Iqama, este caritate. relatat de Muslim

Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a zis:


Două cuvinte sunt ușoare pentru limbă, grele pe talere și iubite de Allah: «Cât de Măreț este Allah și slavă Lui; cât de Măreț este Allah, Cel mai Mare!» relatat de Bukhari și Muslim

Trimisul lui Allah, salla Allahu aleihi wa sallam, a mai spus:


Cât de Măreț este Allah, slavă lui Allah, Cel Măreț și slavă Lui! Acela care spune acest lucru are sădit pentru el un palmier, în Paradis. relatat de Tirmidhi

El, salla Allahu aleihi wa sallam, a mai zis:


Acela care zice: «Cer iertarea lui Allah, în afară de care nu există altă divinitate, Cel Viu, Veșnicul, și la El mă întorc cu căință», va fi iertat, chiar dacă se află printre cei care au fugit din fața dușmanului. relatat de Abu Dawud

Femeia musulmană, mama, este privilegiată cu darul cel mai de preț de la Allah subhanahu wa ta'ala, prin cuvintele Profetului Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam :


Paradisul este la picioarele mamelor voastre.

Femeia musulmană este răsplătită prin minunatele drepturi pe care le are, drepturi date de Allah subhanahu wa ta'ala.


Dacă o femeie împlinește cele cinci rugăciuni zilnice, postește în luna Ramadan, ascultă de soțul ei și își păzește castitatea, atunci i se va spune: «Intră în Paradis prin oricare poartă dorești.» relatat de Ahmad


Alhamdulilleh Ya Rabby că suntem femei.
Ramadan Kerim tuturor mamelor, femeilor și fetelor musulmane!