Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Luna Ramadan și adorarea lui Allah subhanahu wa taꞌala pe timpul nopții

  1. O, tu, cel învăluit [în straiele tale]!
  2. Scoală-te noaptea [pentru Rugăciune], afară de puțin [timp]
  3. Jumătate din ea sau mai scade din ea puțin,
  4. Sau mai adaugă la ea! - și recită Coranul cu glas tărăgănat și limpede!
  5. Noi îți vom trimite cuvinte grele.
  6. Scularea [pentru Rugăciune] în timpul nopții este mai folositoare și mai potrivită pentru recitare;

Surat Al-Muzammil 1 - 6


Luna Ramadan reprezintă o lună a postului și a adorării Lui, a Creatorului, și a prosternării în fața Lui, Preaînaltul.


290ed1ccjpg

Musulmanii drept-credincioși extind actele lor de adorare dincolo de timpul zilei, stând treji în mijlocul nopții, căutând mulțumirea Creatorului a Tot și a Toate, pentru că știu că Rugăciunea din nopțile lunii Ramadan reprezintă cea mai mare binecuvântare pentru suflet și unul dintre cele mai mari acte de supunere față de Allah subhanahu wa ta'ala.


Acest mod era cel în care Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam obișnuia să își petreacă nopțile din lunile Ramadan, mărind, astfel, numărul Rugăciunilor suplimentare, întorcându-se cu o și mai mare umilință spre Cel Atotputernic.


Noi trebuie să urmăm exemplul său Salla-llahu 'alahi wa sallam petrecând, la rândul nostru, mai mult timp pentru Rugăciunile din noapte, astfel sperând la răsplata promisă de Allah subhanahu wa ta'ala în marea Zi a Judecății:


Iar în timpul nopții stai de veghe și împlinește Rugăciuni peste cele cuvenite; poate că Domnul tău te va readuce la viață într-o poziție demnă de laudă.

Surat Al-Israa' 79


Este recomandat ca drept-credincioșii să petreacă nopțile în Rugăciuni, în adorare și să se adreseze cu dua lui Allah subhanahu wa ta'ala.
Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Oricui își petrece nopțile din luna Ramadan în Rugăciune (Tarawih), cu credință în suflet și sperând la o răsplată, toate păcatele anterioare îi vor fi iertate. relatat de Bukhari

Rugăciunea de peste noapte ajută drept-credinciosul să conștientizeze toate binecuvântările care i-au fost date, astfel, inima musulmanului mumin este îndreptată pe calea cea bună, întărindu-i credința în Allah subhanahu wa taꞌala și în Viața de Apoi. Un bun exemplu este al celor care se aflau în apropierea Profetului Salla-llahu 'alahi wa sallam a muhajirinilor și a companionilor, radhi Allahu anhum, care petreceau o bună parte din noapte în Rugăciune, întorcându-și, astfel, fețele lor spre Allah subhanahu wa ta'ala, așa cum El, Preaînaltul, ne spune în Nobilul Coran:


  1. Ei nu dormeau decât puțin în timpul nopții,
  2. Iar înainte de ivirea zorilor ei se rugau de iertare

Surat Ath-Thariyat 17 - 18


InshaAllah, să fim întotdeauna dintre cei care urmează Sunna Profetului nostru, Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam și, inshaAllah, să reușim și noi să ne înmulțim actele de adorare din timpul lunii Ramadan, cu ardoare și smerenie, pentru a fi dintre cei plăcuți de Allah subhanahu wa ta'ala.
Amin![Aceștia sunt] cei răbdători, cei sinceri, cei smeriți, cei care dau milostenie, cei care cer iertare înainte de revărsatul zorilor.

Surat Al 'Imran 172909dc1ejpg