Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Postul As-Siyam

As-Siyam, în general, înseamnă "abținerea de la ceva". De exemplu, versetul din Nobilul Coran spune: "Eu I-am juruit Celui Milostiv un Post." Maryam26 , intenția fiind astfel pronunțată.


Aceasta înseamnă abținerea de la mâncare, apă și relații intime, de la răsărit până la apus, cu intenția explicită de a face aceasta numai de dragul lui Allah subhanahu wa ta'ala.Virtuțile Postului
Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Allah Preaînaltul a spus:
«Fiecare acțiune a fiului lui Adam este pentru el, cu excepția Postului, pentru că acesta este numai pentru Mine și Eu îl voi răsplăti pentru el.»
Postul este un scut. Dacă o persoană postește, nu trebuie să folosească un limbaj indecent, nu trebuie să ridice vocea sau să se poarte necorespunzător. Dacă cineva îl provoacă sau se ceartă cu el, trebuie să spună de două ori: «Eu țin Post». Pe Cel în Mâna căruia se află sufletul lui Mohammed, respirația urât mirositoare a celui care postește este mai bună în Fața lui Allah, în Ziua Judecății, decât mirosul de mosc. Cel care postește este fericit de două ori: atunci când îl întrerupe și este mulțumit cu aceasta; și atunci când Îl întâlnește pe Domnul său, va fi fericit că a postit. relatat de Ahmad, Muslim și Nasaꞌi

O versiune similară a fost înregistrată de Bukhari și Abu Dawud, dar cu următoarea adăugare:


El lasă mâncarea, băutura și dorințele sale de dragul Meu. Postul lui este pentru Mine și îl voi răsplăti, și pentru fiecare faptă bună va primi zece răsplăți similare.

Abdullah ibn Amr, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Postul și Coranul sunt cele două care vor mijloci pentru robul lui Allah, în Ziua Învierii. Postul va spune:
«O, Doamne, l-am împiedicat de la mâncare și dorințele sale, în timpul zilei. Lasă-mă să mijlocesc pentru el.»
Coranul va spune:
«L-am împiedicat de la somnul din timpul nopții. Lasă-mă să mijlocesc pentru el.»
Și mijlocirea lor va fi acceptată. relatat de Ahmad, cu un lanț autentic

Abu Umama, radhi Allahu anhu, a relatat:
Am mers la Mesagerul lui Allah și am spus:
«Poruncește-mi să fac o faptă care îmi va permite să intru în Paradis.»
El a spus:
«Ține-te de Post, pentru că nu-i este nimic egal.»
Apoi, am mers la el din nou și a spus:
«Ține-te de Post.» relatat de Ahmad, Nasaꞌi și Al-Hakim, care l-a clasificat sahih

Abu Saꞌid Al-Khudri, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:
Niciun rob nu postește o zi de dragul lui Allah, fără ca Allah să nu îndepărteze Focul Iadului la o distanță de șaptezeci de ani de fața lui. relatat de grup, cu excepția lui Abu Dawud

Sahl ibn Saꞌd, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:
Există o poartă a Paradisului, care este numită Ar-Rayyan. În Ziua Învierii, se va spune:
«Unde sunt aceia care au postit?»
Atunci când ultimul dintre ei va trece de poartă, ea se va închide. relatat de Bukhari și Muslim


Tipuri de Post
Sunt două tipuri de Post:


  • Obligatoriu. Poate fi împărțit în trei
  • Voluntar


Vom discuta, în continuare, despre Postul din luna Ramadan și despre Postul voluntar.3000fe1cjpg