Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Ruga celui care posteşte este întotdeauna primită

Trei sunt cei a căror suplicații (dua-uri) nu vor fi refuzate: conducătorului drept, persoanei care postește până întrerupe postul său și a celui oprimat. relatat de Ibn Majah

29d1fe9cjpg

Aceasta se datorează faptului că inima celui care postește și-a învins toate ambițiile necuviincioase, s-a supus și s-a căit de dragul lui Allah subhanahu wa ta'ala. Drept-credinciosul a abandonat mâncarea și băutura și s-a îndepărtat de toate dorințele cu frica față de El, Preaînaltul, supunându-se poruncilor Lui, Unicul.
Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Dua este un act de adorare. relatat de Abu Dawud

Companionii, radhi Allahu anhum, l-au întrebat pe Profet Salla-llahu 'alahi wa sallam :
O, Trimis al lui Allah, Domnul nostru este atât de aproape încât putem să ne destăinuim Lui în secret sau El este atât de departe încât trebuie să strigăm?
Atunci Allah subhanahu wa ta'ala a revelat următorul verset:


Și dacă te vor întreba robii Mei despre Mine, [spune-le] Eu sunt aproape, răspund rugii celor care Mă cheamă, atunci când Mă cheamă, dar și ei să-Mi răspundă și să creadă în Mine. Poate că ei vor fi bine călăuziți!

Surat Al-Baqara 186


Abu Musa, radhi Allahu anhu, a relatat:
Am fost într-o călătorie în compania Profetului, și ori de câte ori urcăm pe un loc înalt, obișnuiam să spunem Takbir-ul cu voce tare. Profetul a spus:
«O, oameni, fiți blânzi cu voi înșivă, pentru că voi nu vă adresați unui surd sau absent, ci Aceluia care Aude Totul și Vede Totul.» relatat de Bukhari

Din acest motiv, Allah subhanahu wa ta'ala ne îndeamnă să Îl chemăm în Rugăciunile noastre:
Chemați-L pe Domnul vostru cu umilință și într-ascuns! El nu-i iubește pe cei nelegiuiți!

Surat Al-A'raaf 55


Și Domnul vostru zice: «Chemați-Mă și Eu vă voi răspunde! Aceia care din prea multă trufie refuză să Mă adore vor intra în Gheena umiliți».

Surat Ghafir 60


Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:
Domnul nostru, Cel care binecuvântează, Preaînaltul, coboară din ceruri pe pământ în ultima treime a nopții și spune:
«Este cineva care Mă invocă (cere orice de la Mine) ca Eu să îi răspund invocării sale, este cineva care îmi cere ceva ca Eu să-i pot da, este cineva care caută iertare la Mine ca Eu să îl pot ierta?» relatat de Bukhari

Luna Ramadan este o lună de supunere, de căință, de implorări și rugăciune. Drept-credinciosul căruia i s-au uscat buzele de sete, a cărui stomac râvnește mâncarea, îl pomenește pe Allah subhanahu wa ta'ala în fiecare clipă și cere iertare cu umilință în fața Lui, Preaînaltul.


Drept-credinciosul care postește trebuie să știe că atunci când face dua trebuie să aibă inimă deschisă și hotărâtă și să își pună toată încrederea în Generozitatea și Mila lui Allah subhanahu wa ta'ala.
Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Niciunul dintre voi nu trebuie să spună:
«O, Allah, iartă-mă dacă vrei. O, Allah fi milostiv cu mine, dacă vrei.»
Dar trebuie să cereți cu ardoare deoarece nimeni nu Îl obligă pe Allah să facă ceva împotriva voinței Sale. relatat de Bukhari

De asemenea, drept-credinciosul care postește trebuie să aducă mulțumiri lui Allah subhanahu wa ta'ala și salutări Trimisului Său Salla-llahu 'alahi wa sallam atât la începutul Rugăciunilor și dua-urilor sale, cât și la mijlocul și la finalul acestora. El cunoaște foarte bine timpul în care Rugile sale sunt ascultate, așa cum este în ultima treime a nopții în timpul prosternării, între Adhan și Iqama, la sfârșitul Rugăciunilor obligatorii, în ora binecuvântată a zilei de vineri, după Rugăciunea Asr sau în ziua de Arafa.


Atunci când cere de la Allah subhanahu wa ta'ala, drept-credinciosul trebuie să evite formulările ample. Nu este permis a se cere în dua-uri lucrurile care duc spre păcat sau cele care ar putea afecta familia sau rudele.


În timpul postului, ora dinaintea apusului Soarelui este cea mai importantă din zi; este oră în care setea și foamea sunt din ce în ce mai acute și intense și cu atât mai mult în acest timp trebuie să îl implorăm pe Allah subhanahu wa ta'ala să ne mărim dorința de a rămâne fermi în dua-urile noastre.


Să nu uităm, de asemenea, de oră dinainte de revărsatul zorilor, atunci când ne pregătim sufletește pentru o nouă zi de post, cerând de la Allah subhanahu wa ta'ala putere să rămânem fermi și drepți pentru încă o zi pentru că toată puterea este numai la El, Preaînaltul, noi suntem săraci, iar El este cel înstărit, de ajuns (Al-Ghaniyy), noi suntem cei slabi, iar El este Atotputernicul (Al-ꞌAziiz), noi suntem trecători, iar el este Veșnicul (Al-Qayyuum).
Cel mai bun exemplu îl avem în Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam care obișnuia să facă dua astfel:


O, Allah, Domnul lui Jibril, Mikail și Israfil. Tu ești Creatorul cerurilor și a pământului, Cunoscătorul nevăzutului și văzutului. Tu ești Judecătorul robilor tăi, în ceea ce ei nu se înțeleg. O, Allah, călăuzește-mă spre Adevăr cu voia Ta, pentru că doar Tu ești cel care călăuzești pe Calea cea Dreaptă! relatat de Nasaꞌi

29a90e36jpg

Scopul și marea realizare a actelor de adorare a unui drept-credincios este încrederea ce o capătă în Allah subhanahu wa ta'ala și faptul că va fi mult mai supus poruncilor Lui, Preaînaltul. Atunci când robul lui Allah subhanahu wa ta'ala primește răspuns la dua-urile sale este fie ferit de un lucru rău, fie asigurat de un lucru bun, iar această putere și capacitate o are numai El, Unicul. Dacă nu a primit un răspuns la dua-urile sale, ele oricum sunt auzite, deoarece răsplata va fi primită, inshaAllah, în Viața de Apoi, iar acesta este unul din cele mai bune lucruri.


Dua-urile sincere și persistente sunt exprimarea credinței adevărate și recunoașterea în fiecare clipă că nu există alt dumnezeu în afară de Allah, Unicul, astfel îndepărtându-ne de dependența de tot ceea ce este lumesc și trecător.


O, Allah! Dă-ne bine atât în această lume cât și în Viață de Apoi și ferește-ne de Focul Iadului!
Nu lăsa ca inimile noastre să o ia pe căi greșite, după ce ne-ai îndrumat spre Calea cea Dreaptă și ne-ai arătat Mila Ta, căci cu adevărat tu ești Dăruitorul (Al-Jawaad)!
Amin!
Allah Alam