Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Surat Al Fatiha - și Rugăciunea

2be6a8fjpg

Muslim a înregistrat că Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a spus că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a zis:


Oricine face rugăciunea și nu a citit Mama Coranului, rugăciunea lui este incompletă. (A spus aceasta de trei ori)

 • Abu Huraira a fost întrebat: Când stăm în spatele Imamului?
 • El a zis: Citește-o tu însuți pentru că l-am auzit pe Trimisul lui Allah că a zis:

  Allah Preaînaltul a zis: «Am împărțit ruga Al-Fatiha în două jumătăți, între Mine și servitorul Meu și servitorul Meu va avea ceea ce a cerut.»

 • Dacă el a zis: Laudă lui Allah, al lumilor Stăpânitor

  Allah spune: «Robul meu m-a lăudat.»

 • Când robul spune: Cel Milostiv, Îndurător

  Allah spune: «Robul meu m-a slăvit.»

 • Când robul spune: În Ziua de Apoi Stăpânul Cârmuitor

  Allah spune: «Robul meu m-a glorificat.» sau «Robul Meu îmi atribuie Mie toate cele existente.»

 • Când spune: Numai pe Tine Te adorăm, numai la Tine cerem ajutor.

  Allah spune: «Aceasta este între Mine și robul Meu și robul Meu va primi ceea ce a căutat.»

 • Când zice: Pe drumul cel drept Tu fii-ne Călăuzitor. Drumul celor cu care fost-ai Tu dăruitor, nu al celor pe care Tu Te-ai mâniat, nici al rătăciților.

  Allah spune: «Aceasta este pentru robul Meu și robul Meu va primi ceea ce a cerut.»


Acestea sunt cuvintele lui Nasa'i, în timp ce atât Muslim și Nasa'i au cules următoarele cuvinte:


O jumătate din ea este pentru Mine, o jumătate pentru robul Meu și robul Meu va primi ceea ce a cerut.


Explicația acestui hadith


Ultimul hadith a folosit cuvântul "rugăciune" cu referire la recitarea Coranului (Al-Fatiha în acest caz), așa cum Allah a spus într-un alt verset:


 1. Spune: "Chemați-L Allah sau chemati-L Milostivul, oricum L-ați chema, ale Lui sunt numele cele mai frumoase! Și nu rosti cu voce tare Rugăciunea ta, dar nici nu o rosti în șoaptă, ci caută între acestea (două) o cale."

Surat Al-Isra 17:110


...însemnând recitarea Coranului, așa cum este relatat într-un hadith sahih de Ibn Abbas.


De asemenea, Allah subhanahu wa ta'ala: «Am divizat rugăciunea în două jumătăți, între Mine și robul Meu. Robul Meu va avea ceea ce a cerut.»


Allah subhanahu wa ta'ala a explicat, după acea împărțire care implică recitarea Al-Fatiha, demonstrând importanța recitării Coranului în timpul rugăciunii, unul dintre stâlpii cei mai mari ai acesteia.


Deci, cuvântul "rugăciune" a fost folosit aici, deși s-a făcut referire numai la o parte a acesteia, iar aceasta este recitarea Coranului. În mod similar, cuvântul "recitare" a fost folosit unde s-a spus despre rugăciune, așa cum ni s-a demonstrat în următoarea declarație:


 1. Împlinește Rugăciunea [As-Salat] de la înclinarea soarelui până la întunericul nopții și citirea din zori, căci citirea din zori are martori.

Surat Al-Isra 17:78


...cu referire la rugăciunea Fajr (dimineața). Două hadithuri sahih spun că Îngerii nopții și cei ai zilei iau parte la această rugăciune.


Recitarea Al-Fatiha este necesară în fiecare rakat al Rugăciunii


Toate aceste fapte demonstrează necesitatea recitării Coranului, Al-Fatiha în rugăciune și este consens între învățați cu privire la aceasta.


Hadithul pe care l-am menționat vorbește despre aceasta, pentru că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus: "Oricine face o rugăciune în care nu a recitat Mama Coranului, rugăciunea lui este incompletă."


De asemenea, se relatează că Ubadah bin As Samit a spus că Trimisul lui Allah, salla Allah aleihi wa sallam, a spus: "Nu este rugăciune pentru cei care nu recită capitolul de deschidere al Cărții."


De asemenea, Ibn Khuzaymah și Ibn Hibban au spus că Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus: "Rugăciunea în timpul căreia nu e recitată Mama Coranului este invalidă."


Sunt mai multe hadithuri pe acest subiect. De aceea, recitarea Deschiderii Cărții în timpul rugăciunii de către imam și de către cei care stau în spatele lui, este necesară în fiecare rugăciune și în fiecare rakat.Allahu Allam2efdf0cjpg