Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Al-Mu'awwithataan - Protecție prin recitarea lor

Nasa'i relatează că Ibn 'Abis Al-Juhani, radhi Allahu anhu, a spus că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam i-a spus lui:


O, Ibn 'Abis! N-ai dori să te informez de cel mai bun lucru pe care, cei care caută protecție, îl spun pentru a obține protecție." 'Abis a răspuns: «Desigur, o, Mesager al lui Allah!» Profetul a spus: «Spune: "Eu caut adăpost la Stăpânul revărsatului zorilor"» și «Spune: "Eu caut adăpost la Domnul oamenilor"» Aceste două sure (sunt cele mai bune pentru protecție)."

Imam Malik înregistrează de la 'Aișa, radhi Allahu anha, că ori de câte ori Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam suferea de o boală, el recita Mu'awwithatayn peste el însuși și sufla (peste el însuși). Apoi, în cazul în care durerile lui deveneau severe, Aisha, radhi Allahu anha, a spus că ea recita Mu'awwithatayn peste el și lua mâna lui și îl ștergea, implorând binecuvântare din aceste sure. Bukhari, Abu Dawud, Nasa'i și Ibn Majah, toți înregistrează acest hadith.


A fost relatat de la Abu Sa'id, radhi Allahu anhu, faptul că Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam folosea aceste sure pentru a căuta protecție împotriva răului și a deochiului oamenilor. Dar, atunci când Mu'awwithatayn au fost descoperite (revelate), el le-a folosit (pentru protecție) și a abandonat toate celelalte, în afară de ele.


Tirmidhi, Nasa'i și Ibn Majah au înregistrat aceasta. Tirmidhi a spus: "Acest hadith este Hasan Sahih." Ibn Abi Hatim relatează că Jabir a spus: "Al-Falaq este dimineața." Al-'Awfi relatează de la Ibn 'Abbas: "Al-Falaq este dimineața/răsăritul zorilor."


Același lucru a fost relatat de la Mujahid, Sa'id bin Jubayr, 'Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil, Al-Hasan, Qatadah, Muhammad bin Ka'b Al-Qurazi și Ibn Zayd. Malik a relatat, de asemenea, o declarație similară, de la Zayd bin Aslam. Al-Qurazi, Ibn Zayd și Ibn Jarir, toți au spus:


"Acest lucru este că Allah a spus:


  1. El face să se ivească zorile și a statornicit noaptea pentru odihnă și Soarele și Luna pentru socotirea [timpului]. Aceasta este hotărârea și rânduiala Celui Puternic [și] Atoateștiutor [Al-'Aziz, Al-'Alim].

Surat Al-An'aam 6:96


Allah a spus: "Împotriva răului [venind] de la ceea ce El a creat". Acesta înseamnă toate lucrurile create din rău."


Thabit Al-Bunani și Al-Hasan Al-Basri, ambii au spus: Iadul, Iblis și descendenții săi, dintre care ceea ce El (Allah) a creat. Și împotriva răului întunericului care se așterne.


Mujahid a spus: "Întunericul (Ghasiq) este noaptea, atunci când este asfințit; "Waqab" se referă la apus de soare."


Ibn Abi Najih, de asemenea, a raportat o relatare similară de la Mujahid.
Aceleași relatări au fost spuse și de Ibn 'Abbas, Muhammad bin Ka'b Al-Qurazi, Ad-Dahhak, Khusayf, Al-Hasan și Qatadah.
Ei au spus: "Întra-devăr, este noapte când progresează cu întunericul său (între rugăciunea Asr și Maghrib)."
Az-Zuhri a spus: "Și împotriva răului întunericului care se așterne". Aceasta înseamnă când Soarele apune."
Abu Al-Muhazzim relatează de la Abu Huraira, radhi Allahu anhu: "«Și împotriva răului întunericului care se așterne». Acest lucru înseamnă stelele."


Ibn Zayd a spus:


Arabii obișnuiau să spună: «'Al-Ghasiq este declinația (de poziție) a corpului ceresc (Soarelui). Numărul celor care au fost bolnavi și loviți de ciumă ar crește - ori de câte ori s-ar epuiza, și numărul lor s-ar reduce - ori de câte ori aceasta ar crește.» Ibn Jarir a spus: «Alții au spus că este Luna.»

Sprijinul pentru cei care dețin această poziție (ceea ce înseamnă Luna) este o relatare pe care Imamul Ahmad o înregistrează de la Al-Harith bin Abi Salamah. El a zis că 'Aișha, radia-llahu 'anha, a spus:


Mesagerul lui Allah m-a luat de mână și mi-a arătat luna, atunci când a crescut, și el a zis: «Caută refugiu la Allah, de la relele Ghasiq, atunci când se face întuneric

Tirmidhi și Nasa'i, ambii înregistrează acest hadith, în cărțile lor de Tăfsir și în Sunnah.


5a9acc2jpg

Allah subhanahu wa ta'ala a spus:"Și împotriva răului vrăjitoarelor care suflă în noduri."


Mujahid, 'Ikrimah, Al-Hasan, Qatadah și Ad-Dahhak, toți au spus:


"Acest lucru înseamnă vrăjitoarele." Mujahid a zis: "În cazul în care practică vrăjile lor și suflă în noduri."


Într-un alt hadith s-a raportat că:


Îngerul Jibril, aleihi sallam, a venit la Profet Salla-llahu 'alahi wa sallam și a spus: Suferi de vreo afecțiune, boală, o, Mohammed?
Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a răspuns: Da.
Apoi, Îngerul Jibril, aleihi sallam, i-a spus: În numele lui Allah, voi recita rugăciunea (Ruqyah) peste tine, iar de fiecare boală care vă aduce prejudicii, de relele fiecărei persoane invidioase, care deochiază, fie ca Allah să te vindece.