Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Al-Muꞌmin (المؤمن ) - Apărătorul Credinței

Al-Muꞌmin, este Atributul care impune un sentiment de măreție, ce nu poate fi aplicat unei ființe umane. Găsim acest Nume al lui Allah subhanahu wa ta'ala, în Sfântul Coran, în Surat Al-Hașr:


El este Allah, afară de care nu este alt dumnezeu: Stăpânitorul [Al-Malik], Cel Sfânt [Al-Quddus], Făcătorul de Pace [As-Salam], Apărătorul Credinței [Al-Muꞌwmin], Veghetorul [Al-Muheymin], Cel Tare [Al-'Aziiz], Atotputernicul [Al-Jabbaar], Cel Preaînalt [Al-Mutakab]. Mărire lui Allah! El este mai presus de ceea ce voi Îi asociați.

Surat Al-Hașr 23


«Al-Muꞌmin» poate fi găsit în Coranul cel Nobil cu diverse sensuri:• Cel care îndeplinește promisiunile


Unul dintre sensurile acestui Nume este «Cel Adevărat, care îndeplinește întotdeauna promisiunea Lui»:


Doamne! Tu îi vei aduna pe oameni într-o Zi, în legătură cu care nu este nicio îndoială. Allah [cu adevărat] nu-și calcă făgăduința!

Surat Al 'Imran 9


26d93a5djpg

El, Preaînaltul, este Sincer în promisiunile Sale:


(...) căci cine este mai adevărat decât Allah, în ceea ce se spune?

Surat An-Nisaa' 87


Allah Preaînaltul este, de asemenea, Cel care îndeplinește așteptările credincioșilor și niciodată nu îi dezamăgește.


Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că:


Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus că Allah subhanahu wa ta'ala a afirmat:
«Eu trăiesc în mintea robului Meu așa cum el se gândește la Mine, și cu el, după cum acesta Mă cheamă.» relatat de Muslim

Allah Preaînaltul oferă slujitorilor Săi susținerea și bunăstarea în această lume. Dacă El, subhanahu wa ta'ala, promite o viață bună credincioșilor, cu siguranță ei vor trăi această viață bună. El, Preaînaltul, iartă păcatele lor și, în Lumea de Apoi, îi răsplătește pentru faptele lor bune:


Pe cel ce face o faptă bună – bărbat ori femeie – și este credincios, îl vom dărui Noi cu o viață bună. Și Noi îi vom răsplăti pe ei după [faptele] cele mai bune pe care le-au săvârșit.

Surat An-Nahl 97


El, subhanahu wa ta'ala, a promis Paradisul Mesagerilor Săi, precum și celor care cred în El, Preaînaltul. Când credincioșii vor intra în Paradis, vor spune:


Și vor zice ei: «Slavă lui Allah, care a împlinit făgăduința Sa față de noi și ne-a făcut pe noi să moștenim pământul, ca să putem locui în Rai, oriunde vom voi!»(...)

Surat Az-Zumar 74


Allah subhanahu wa ta'ala garantează slujitorilor Săi că ei nu se vor confrunta cu nicio nedreptate sau greșeală, în Viața de Apoi:


În Ziua aceea, fiecare suflet va fi răsplătit după cum își va fi agonisit. Nu va fi nedreptate în Ziua aceea. Allah este grabnic la socotire.

Surat Ghafir 17


Și în Ziua aceea nu va fi niciun suflet nedreptățit întru nimic și nu veți fi răsplătiți decât pentru ceea ce ați făcut.

Surat Ya-sin 54• Cel care Oferă siguranță


Un alt înțeles al Numelui Al-Muꞌwmin este «Cel care Oferă siguranță pentru slujitorii Săi», pentru că El, subhanahu wa ta'ala, este departe de a fi injust sau tiran:


(...) Și la El se întorc toate lucrurile [pentru hotărâre]. Adoră-L, așadar, și încrede-te în El! Și Domnul tău nu este nebăgător de seamă față de ceea ce faceți voi!

Surat Hud 123


Allah subhanahu wa ta'ala spune:


Care-i hrănește, păzindu-i de foame și-i ferește pe ei de spaimă!

Surat Qurayș 4


Allah Preaînaltul oferă siguranță slujitorilor Săi, îi protejează și îi sprijină și nu permite ca aceștia să fie oprimați. El, subhanahu wa ta'ala, spune în Sfântul Coran:


Spune: «În mâna cui se află stăpânirea tuturor lucrurilor, și cine apără, și de cine nu există apărare, dacă știți?»

Surat Al-Mu'minun 88


Allah subhanahu wa ta'ala dăruiește binecuvântare slujitorilor Săi, în atât de multe moduri. El, subhanahu wa ta'ala, promite credincioșilor care se tem de El, Preaînaltul, că va schimba teama lor cu siguranța:


Allah le-a făgăduit acelora dintre voi care au crezut și au săvârșit fapte bune, să-i facă pe ei stăpâni pe pământ, așa cum i-a făcut stăpâni și pe cei de dinaintea lor, și să dea forță religiei lor, pe care El a acceptat-o pentru ei, și să le schimbe teama lor cu siguranța.

Surat An-Nur 55


Allah subhanahu wa ta'ala va face același lucru pentru credincioși, în Lumea de Apoi. El, Preaînaltul, va înlătura teama lor, cu recompensele Sale generoase și cu Mila Sa. Ei se vor bucura în pace de Paradis, din toată inima. Allah subhanahu wa ta'ala spune despre ei:


  1. Și vor zice: "Înainte, noi am trăit în mijlocul neamului nostru, temători,
  2. Însă Allah S-a îndurat de noi și ne-a apărat de chinul vântului fierbinte, ..."

Surat At-Tur 26-27


Allah subhanahu wa ta'ala ne asigură că locuitorii Paradisului nu vor simți teama și nici durerea. Ei vor rămâne pentru totdeauna într-o stare de iubire, iar acesta este un indiciu al valorii și al statutului lor înalt:


(...) Intrați în Rai fără a vă teme și nu veți avea de ce să vă întristați!

Surat Al-A'raaf 49• Cel care Oferă Credința


Un alt sens al Atributului «Al-Muꞌwmin» este «Cel care Oferă Credința». Allah subhanahu wa ta'ala este Cel care a trimis pentru noi Mesagerii Săi și a revelat lor Cărțile Sale, cu semne și dovezi clare; este Cel care a mărturisit Adevărul Mesagerilor Săi, dându-le semne care puteau dovedi că ceea ce ei susțineau era adevărat. El, Preaînaltul, este Cel care mărturisește despre Adevărul Său, învățându-ne, prin intermediul Mesagerilor și Profeților, aleihi sallam, Nobilele Sale Nume și Atribute ale perfecțiunii.