Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Al-Quddus (Cel Sfânt), As-Salam (Făcătorul de pace)

~ Al-Quddus ~Allah Preaînaltul este Cel Sfânt, transcendent, El este dincolo de ceea ce noi putem percepe prin văz sau auz, dincolo de spațiu și timp și dincolo de orice imperfecțiune, contrar a ceea ce găsim în această lume.


Allah subhanahu wa ta'ala este Cel fără cusur și fără defecte, este Cel Pur (Purul).


El este Allah, afară de care nu este alt dumnezeu: Stăpânitorul [Al-Malik], Cel Sfânt [Al-Quddus], Făcătorul de pace [As-Salam], Apărătorul Credinței [Al-Muꞌmin], Veghetorul [Al-Muhaymin], Cel Tare [Al-ꞌAziz], Atotputernicul [Al-Jabbar], Cel Preaînalt [Al-Mutakabbir]. Mărire lui Allah! El este mai presus de ceea ce voi Îi asociați.

Surat Al-Hașr 59:23


Numele «Quddus» are la rădăcină literele (Q-D-S), care au următoarele conotații în limba arabă clasică:


244d1f6bjpg

A fi pur, curat, fără pată;
A fi departe de orice impuritate sau imperfecțiune;
A fi sfânt, sacru.
Numele Al-Quddus descrie puritatea unică și perfecțiunea de neimaginat, care este Allah subhanahu wa ta'ala, Cel a cărui bunătate și dreptate sunt dincolo de înțelegerea noastră.
Potrivit Imamului Al-Qurtubi, numele Al-Quddus îl descrie, de asemenea, pe Cel care este Glorificat și Venerat de către Îngeri, aleihum sallam.


Cele din ceruri și de pre pământ Îl preamăresc pe Allah - Stăpânul, Cel Sfânt, Atotputernicul [și] Înțeleptul [Al-Malik, Al-Quddus, Al-ꞌAziz, Al-Hakim].

Surat Al-Jumu'ah 62:1


El, Preaînaltul, Cel Sfânt, este singurul demn de devotament, Cel care trebuie preamărit necontenit, El este Cel Perfect în bunătate și neprihănire. El este Cel Binecuvântat și Binecuvântător.


~ As-Salam ~


Allah subhanahu wa ta'ala este Dătător de Pace, o Sursă de Pace și de Siguranță, ceea ce înseamnă că robii Săi sunt protejați prin El.


Cuvântul «Salam» înseamnă pace completă și siguranță. Anas, radhi Allahu anhu, a relatat că:


Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus: «Salam este unul dintre Numele lui Allah Preaînaltul, pe care l-a trimis pe pământ, așadar, oferiți salutul de pace celor din jurul vostru.»relatat de Bukhari

24331fe8jpg

Numele «Salam» are la rădăcină literele (s-l-m), care au următoarele conotații în limba arabă clasică:
• A fi pașnic, liniștit;
• A fi liber de imperfecțiuni, fără defecte, complet, rezonabil;
• A fi sigur, protector, favorabil.
Allah subhanahu wa ta'ala este o Sursă de Pace, «As-Salam», pentru sufletul celui care se roagă la El, Preaînaltul; el devine împăcat cu propriul destin și va arăta supunere totală Creatorului său.


Mulți caută pacea luptându-se și încercând să-și impună propria voință celor din jur; însă, astfel, pacea exterioară doar, va fi asemeni unei reflecții a păcii interioare. Singura cale de obținere a păcii exterioare este câștigarea unei liniști profunde interioare, iar unica sursă a păcii interioare este cea cunoscută sub numele de «As-Salam».


"El este Allah, afară de care nu este alt dumnezeu: Stăpânitorul [Al-Malik], Cel Sfânt [Al-Quddus], Făcătorul de pace [As-Salam], Apărătorul Credinței [Al-Muꞌmin], Veghetorul [Al-Muhaymin], Cel Tare [Al-ꞌAziz], Atotputernicul [Al-Jabbar], Cel Preaînalt [Al-Mutakabbir]. Mărire lui Allah! El este mai presus de ceea ce voi Îi asociați."

Surat Al-Hașr 59:23Allahu Alam