Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Ar-Rahim - Cel Îndurător / Îndurătorul

El este Cel care dă binecuvântare și prosperitate, în mod special celor care folosesc ceea ce El, subhanahu wa ta'ala, le-a dăruit, în felul în care El a poruncit și El este Cel Îndurător, în Viața de Apoi, cu cei care au fost credincioși.


  1. ... și El este cu drept-credincioșii Îndurător.

Surat Al-'Ahzab 33:43


De asemenea, acest Nume apare pentru prima oară în Nobilul Coran, tot în Surat Al-Fatiha, verset 1:


Bismi-llehi Ar-Rahmani Ar-Rahiim
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

Allah subhanahu wa ta'ala spune:


  1. Acela care săvârșește un rău sau este nedrept cu sine însuși, iar apoi se roagă lui Allah de iertare, acela Îl va afla pe Allah Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim].

Surat An-Nisa' 4:110


  1. Și dacă vin la tine, [Mohammed,] aceia care cred în versetele Noastre, spune: «Pacea fie asupra voastră! Domnul vostru și-a prescris Sie Însuși îndurarea. Deci, acela dintre voi care face un rău din ignoranță, iar apoi se căiește și îndreaptă fapta, [să știe că] El este Iertător, Îndurător [Ghafur, Rahim]».

Surat Al-An'am 6:54


  1. Însă Allah S-a îndurat de noi și ne-a apărat de chinul vântului fierbinte,
  2. Pentru că noi L-am chemat și mai înainte, căci El este Cel Milostiv, Îndurător [Al-Barr, Ar-Rahim]

Surat At-Tur 52:27-28


Așadar, referitor la acest Atribut, în Viața de Apoi, un alt concept de Milă va fi pentru credincioși.


Urmând Sunnah Profetului Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam, aceasta ne va conduce spre iertare.


222cade3jpg

Ca dovadă pentru infinita Sa Milă pentru oameni, Allah Preaînaltul a trimis Profeți (Nabi) și Mesageri (Rasul - cei care aduc legislația), pentru a ne ghida și pentru a ne ajuta să rămânem pe drumul cel drept, care duce spre Paradisul etern.
Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam este darul dat de către Allah Cel Milostiv întregii umanități:


  1. ...și-l vom face Noi un semn pentru oameni și o îndurare din partea noastră!...

Surat Maryam 19:21


Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam era încarnarea milei, în modul său de a se comporta cu cei din familia sa, cu prietenii, cu orfanii sau cu străinii. Allah Preaînaltul îi vorbește astfel în Sfântul Coran:


  1. Și datorită îndurării lui Allah, tu, [Mohammed], ai fost așa de blând cu ei! Iar de ai fi fost fără blândețe și aspru la inimă, ei ar fi fugit din preajma ta. Deci iartă-le lor și roagă-te [lui Allah] pentru iertarea lor! Sfătuiește-te cu ei asupra treburilor, dar, odată ce ai luat o hotărâre, încrede-te în Allah! Allah îi iubește cu adevărat pe cei care se încred [în El].

Surat Al 'Imran 3:159


Urmașii lui Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam l-au auzit adesea implorând Mila lui Allah subhanahu wa ta'ala pentru credincioși. În plus, musulmanii se salută între ei spunând «As salam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh». Mila și tot ceea ce aceasta implică este un concept foarte important în Islam, căci ea provoacă generozitate, respect, toleranță și iertare, calități pe care un musulman trebuie să le cultive pe parcursul întregii sale vieți.


Binecuvântați fie cei miloși, căci Mila Divină le va fi acordată, precum a spus Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam :


Cel Milostiv va arăta milă față de oamenii miloși. Fiți cu milă față de aceia care sunt pe pământ, iar Cel care este deasupra cerurilor vă va da milă.

Tirmidhi


În această lume, Allah subhanahu wa ta'ala nu a trimis decât 1% din Mila Sa, care cuprinde viața și moartea, prezentul, trecutul și viitorul, binele și răul, purul și impurul, credincioșii și necredincioșii.


Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Există o sută (de părți) de Milă pentru Allah și El a trimis o parte din această Milă asupra djinnilor și ființelor omenești și doar din pricina acestei (singure părți) ei se iubesc unii pe alții și sunt buni unii cu alții; chiar și animalul se poartă grijuliu cu puiul său; iar Allah și-a oprit pentru Sine celelalte nouăzeci și nouă de părți ale Milei cu care-și va copleși supușii, în Ziua Învierii.

Muslim


Astfel, întreaga creație dă dovadă de dragoste și compasiune, însă, aceasta reprezintă doar un singur procent din Mila lui Allah subhanahu wa ta'ala. și totuși, în Ziua Judecății de Apoi, El, Preaînaltul, va adăuga acestei Mile celelalte 99 de părți care o completează, de care vor beneficia credincioșii mumini care au împlinit fapte bune și care au făcut eforturi pentru a fi pe placul lui Allah Preaînaltul. Mila lui Allah subhanahu wa ta'ala nu cunoaște limite.


Noi invocăm aceste Nume atunci când simțim nevoia de a-I arăta Lui, Preaînaltul, toată recunoștința noastră pentru numeroasele Sale binefaceri față de noi, sau atunci când avem nevoie de El. Atunci când ne simțim neputincioși, Cel Atotputernic ne va acoperi mereu cu Mila și Îndurarea Sa. și tot ceea ce El, Preaînaltul, cere în schimb, este să credem în El și să Îl adorăm doar pe El, Preaînaltul. Mărire Lui!


Allahu A'lam