Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Ar-Rahman, Ar-Rahim

~ Ar-Rahman, Ar-Rahim ~


Bismi-lleh Ar-Rahman, Ar-Rahim [Bismi-llehi-rrahmani-rrahim]


Cu această expresie, «Bismi-lleh Ar-Rahman, Ar-Rahim» (În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător), încep toate surele din Sfântul Coran, cu o singură excepție, și anume sura 9, At-Tawba - Sura Căinței.


Musulmanii își transformă propriile acțiuni în acte de adorare, menționând înainte Numele lui Allah subhanahu wa ta'ala. Înainte de a mânca, de a bea, înainte de a începe orice acțiune, ei spun: «Bismilleh» (În numele lui Allah), în scopul de a-și exprima dependența totală și de a-și aminti de harul Său.


În Sfântul Coran, Allah subhanahu wa ta'ala Se prezintă astfel:


  1. El este Allah, afară de care nu este alt dumnezeu, știutorul celor nevăzute și al celor văzute. El este Cel Milostiv, Îndurător [Ar-Rahman, Ar-Rahim].

Surat Al-Hașr 59:22


Aceste două Nume-Atribut, Ar-Rahman și Ar-Rahim, se referă amândouă la Milă. Allah este Cel mai Milostiv, Cel mai Îndurător; Mila Sa cuprinde totul și ea este sursa întregii compasiuni care există pe pământ. Mila Lui este vastă:


...«Domnul vostru este cu nemărginită îndurare...»

Surat Al-An'aam 6:147


Ea se extinde asupra tuturor lucrurilor:


"...iar îndurarea Mea cuprinde toate lucrurile..."

Surat Al-'A'raf 7:156


Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Allah, după ce a terminat creația, a scris în cartea Sa, care este la El: «Îndurarea Mea este mai mare decât mânia Mea.»

Muslim, Bukhari, Nasa'i și Ibn MajahDar ce este, mai exact, mila?


Dicționarul definește mila ca pe o înclinare spre bunătate și iertare, spre îndurare, ca pe un sentiment de înțelegere și compasiune.


Mila lui Allah subhanahu wa ta'ala este de o calitate ce înglobează blândețea, compasiunea, atenția, considerația, iubirea și iertarea. Atunci când întâlnim aceste calități la ființele umane, ele nu sunt decât o palidă reflecție a marii Mile a lui Allah subhanahu wa ta'ala față de creația Sa.


De asemenea, Mila lui Allah subhanahu wa ta'ala este sursa bunătății, bunăstării și pietății din lumea noastră. Allah Preaînaltul ne-a dat posibilitatea de a înțelege, măcar în parte, măreția Sa, revelându-ne Numele Lui cele mai frumoase. Multe dintre acestea fac referire la Mila Sa; El, Preaînaltul, încurajându-ne să Îl invocăm utilizând aceste Nume:


  1. Ale lui Allah sunt numele cele mai frumoase! Chemați-L cu ele ...

Surat Al-'A'raf 7:180


Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Allah este bun și El iubește bunătatea. El dă prin bunătate ceea ce nu dă prin severitate.

Muslim


Pentru a sublinia cât de mult îi iubește Allah subhanahu wa ta'ala pe robii Săi, Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam folosea analogia cu iubirea unei mame care își alăptează copilul la sân:


Allah Preaînaltul este mai Milostiv cu creaturile Sale decât este o mamă cu copilul ei.

Bukhari și Muslim


Şi totuși, Allah Preaînaltul ne iubește mai mult decât o mamă își iubește propriul copil. O mamă este iubitoare cu toți copiii, însă pe copilul său îl iubește mai mult decât pe alții. Cu toții știm că orice părinte consideră că propriul său copil este cel mai drăguț, cel mai frumos, cel mai bun... Atunci, ce să zicem de Allah Preaînaltul?Diferența dintre Ar-Rahman și Ar-Rahim


În terminologia islamică, Ar-Rahman și Ar-Rahim sunt printre Numele lui Allah subhanahu wa ta'ala cel mai des utilizate în Sfântul Coran: Ar-Rahman este citat de 57 de ori, iar Ar-Rahim de două ori mai mult, adică de 114 ori.


Ambele sunt derivate de la numele comun «rahma», care înseamnă milă, compasiune. Însă, ele reprezintă două Atribute diferite ale lui Allah subhanahu wa ta'ala și trebuie subliniată și cunoscută diferența dintre acestea două.


Ar-Rahman este o Milă universală, pe care Allah subhanahu wa ta'ala a dat-o întregii Sale creații. Cuprinde întregul Univers, fără a ține seama de eforturile noastre. Crearea Soarelui, a Lunii, aerul, etc., toate există datorită acestui Atribut, Rahman, care, în general, aparține acestei vieți, creării Universului, surselor de existență și așa mai departe.


Ar-Rahim este o Milă, o favoare față de cei care cred, muminii. Constituie recompensa pentru cei care depun eforturi și trăiesc așa precum Allah subhanahu wa ta'ala a impus. Este rezultatul acțiunilor ființelor umane. Acest Atribut aparține, în general, Vieții de Apoi, fiind un rezultat al faptelor noastre bune. O diferență subtilă, însă care prezintă caracterul universal al Milei Sale.