Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Definiția Atributelor Lui Allah subhanahu wa ta'ala

Toată slava I se cuvine lui Allah subhanahu wa ta'ala, Lui ne rugăm și doar Lui Îi cerem ajutor și iertare. Căutăm refugiu la Allah Preaînaltul de șeitanii din noi înșine și din faptele noastre rele. Cel pe care Allah Preaînaltul îl călăuzește nu poate fi rătăcit, iar cel pe care îl duce în rătăcire, nu poate fi călăuzit.


Mărturisesc că nu există alt dumnezeu vrednic de a fi lăudat, decât numai Allah, Unicul, fără parteneri sau asociați și mărturisesc că Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam este robul și Mesagerul Său. Fie ca pacea și binecuvântarea să fie și asupra Profetului Salla-llahu 'alahi wa sallam asupra familiei sale și asupra companionilor săi și a tuturor celor care-l urmează până în Ziua Judecății. Ameen!


  1. O, voi, cei care credeți! Fiți cu frică de Allah, așa cum se cuvine să fie frica de El și să nu vă săvârșiți din viață decât fiind musulmani!

Surat Al 'Imran 3:102


Numele și Atributele lui Allah subhanahu wa ta'ala sunt denumite în terminologia islamică prin expresia «Al-Asma'a wa as-sifaat», care este parte a conceptului de tawhid și pe care-l vom explica, in-șa'a-llah, într-unul dintre numerele următoare ale revistei.


«Numele Lui cele mai frumoase» sunt descrise prin expresia «Asma'ika al-husna». Unele dintre ele sunt menționate în Sfântul Coran, altele în Sunnah Profetului Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam.


  1. El este Allah: Făcătorul [Al-Khaliq], Creatorul [Al-Bari'], Dătătorul de chipuri [Al-Musawwir]. Ale Lui sunt numele cele mai frumoase. Pe El Îl laudă cele din ceruri și cele de pre pământ. El este Cel Puternic [și] Înțelept [Al-'Aziz, Al-Hakim].

Surat Al-Hașr 59:24


  1. Ale lui Allah sunt numele cele mai frumoase! Chemați-L cu ele și depărtați-vă de aceia care schimonosesc numele Lui! Ei vor fi răsplătiți după ceea ce fac!

Surat Al-A'raaf 7:180


Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam obișnuia să-L invoce pe Allah subhanahu wa ta'ala după toate numele Sale:


Allahumma inni ad'uka bi asma'ika al-husna kulliha. - O, Allah, Te invoc pe Tine după toate numele Tale frumoase. Bukhari, Ibn Majah, Tirmidhi, Nasa'i

Rasul Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Există 99 de Nume ale lui Allah, o sută fără unu; acela care le ține minte pe toate, va intra în Paradis și aceasta pentru că Allah este Unul care iubește imparitatea. Bukhari și Muslim

Există mai multe clasificări și moduri de a expune și explica cele 99 de nume ale lui Allah subhanahu wa ta'ala, după unii autori, criteriul fiind ordinea în care apar în Sfântul Coran, iar după alții, alegând drept criteriu de explicare înțelesul acelui nume sau atribut.


Sheikh-ul-Islam Ibn Taymiya spunea:


Allah subhanahu wa ta'ala este caracterizat cu atribute care nu pot fi separate de El Însuși, ceea ce înseamnă că aceste atribute nu sunt adaosuri (suplimente, plusuri) ale Esenței Lui. Ceea ce este evident este faptul că aceste atribute se pot distinge în înțelesul lor, se pot diferenția între ele și se poate spune că ele sunt în strânsă legătură cu Esența lui Allah subhanahu wa ta'ala, în ceea ce privește cunoașterea Lui, credința în El și descrierea Sa.

Salafii au spus că:


Nimeni nu are dreptul să atribuie alte nume sau caracteristici lui Allah subhanahu wa ta'ala decât acelea pe care El Însuși Și le-a atribuit sau cu care Rasulu-llah Salla-llahu 'alahi wa sallam L-a descris, fără a le complica sensurile, sau a le nega sau a interveni în natura lor prin a le atribui tipare umane.

Așadar, cea mai bună definiție a ceea ce înseamnă Numele și Atributele Divine este ceea ce a spus Allah subhanahu wa ta'ala despre Sine, ceea ce a spus Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam despre El, ceea ce au spus Salafii și nimeni nu trebuie să se abată de la ceea ce este scris în Coran și ceea ce spune Sunna.

Majmoo' Fatwa, 5:26-38


Numele lui Allah subhanahu wa ta'ala nu sunt limitate la 99; El, Preaînaltul, posedă și altele, pe lângă acestea, pe care nu ni le-a făcut nouă cunoscute, El rezervându-și Sieși ÎNTREAGA cunoștință asupra acestora.


În Musnad-ul lui Imam Ahmad și în Sahih-ul lui Ibn Hibban, este un hadith relatat de Ibn Mas'ud care confirmă faptul că Allah subhanahu wa ta'ala are mai mult decât cele 99 de nume care au fost dezvăluite oamenilor prin Nobilul Coran și prin Sunnah Profetului Salla-llahu 'alahi wa sallam și care țin de Nevăzut.


Ibn Mas΄ud a zis că l-a auzit pe Profet Salla-llahu 'alahi wa sallam spunând (într-o adunare):


Un musulman care se confruntă cu griji și supărări trebuie să spună acestea: «O, Allah, eu sunt robul Tău și fiu al unui sclav al Tău și fiu al unei sclave ale Tale. Și existența mea este în mâinile Tale. Judecata Ta asupra mea este, cu siguranță, adusă la îndeplinire și ceea ce Tu poruncești în privința mea este drept. Te rog pe Tine, după Numele Tale cu care Tu Însuți Te-ai numit, după numele pe care le-ai revelat în Cărțile Tale, după Numele pe care Tu le-ai învățat pe oricare dintre creaturile Tale, după Numele pe care le-ai ținut numai pentru Tine în Știința Nevăzutului care numai Ție Îți aparține, să faci din Coran izvorul inimii mele și lumina din pieptul meu, alinătorul suferințelor și grijilor mele.» - până ce Allah îl va scăpa din necaz și îi va înlocui tristețea cu bucurie." Și ei au întrebat: "O, Mesager al lui Allah, ar trebui să învățăm aceste cuvinte?" El a răspuns: "Desigur. Oricine aude aceste cuvinte, trebuie să le învețe. relatat de Ahmad

"după Numele pe care le-ai ținut numai pentru Tine în Știința Nevăzutului care numai Ție Îți aparține" - aceasta înseamnă, după Sheikh Al-Razaaq, că se referă atât la numele pe care robii lui Allah subhanahu wa ta'ala le cunosc, dar și la cele pe care ei nu le știu.