Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Numele propriu al lui Dumnezeu

ALLAH este numele propriu al lui Dumnezeu în Islam și El este Unul, Unicul și Singurul Dumnezeu, Stăpânul Universului, Cel cu Care nimic nu se compară, pentru că nimic nu este asemenea Lui, Preaînaltul, Cel Căruia numai Lui I se cuvin Adorarea, Slăvirea și Închinarea și nimeni nu are dreptul de a folosi acest Nume. Ale Lui sunt cele mai frumoase nume și cele mai sublime calități. El este Allah-Dumnezeu, Creatorul a Tot și a Toate. Mărire Lui, Preaînaltul!


 1. El este Allah, afară de care nu este alt dumnezeu, știutorul celor nevăzute și al celor văzute. El este Cel Milostiv, Îndurător [Ar-Rahman, Ar-Rahim].
 2. El este Allah, afară de care nu este alt dumnezeu: Stăpânitorul [Al-Malik], Cel Sfânt [Al-Quddus], Făcătorul de pace [As-Salam], Apărătorul Credinței [Al-Mu'min], Veghetorul [Al-Muhaymin], Cel Tare [Al-'Aziz], Atotputernicul [Al-Jabbar], Cel Preaînalt [Al- Muta-kabbir]. Mărire lui Allah! El este mai presus de ceea ce voi Îi asociați.
 3. El este Allah: Făcătorul [Al-Khaliq], Creatorul [Al-Bari'], Dătătorul de chipuri [Al-Musa-wwir]. Ale Lui sunt numele cele mai frumoase. Pe El Îl laudă cele din ceruri și cele de pre pământ. El este Cel Puternic [și] Înțelept [Al-'Aziz, Al-Hakim].

Surat Al-Hașr 59:22-24


Musulmanii cred în Allah Cel Unic, Creatorul Universului, care nu se compară cu nimeni și cu nimic, și nimic nu se compară cu El, Preaînaltul. Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a fost întrebat de către companionii săi, radhiya-llahu 'anhum, în legătură cu Allah subhanahu wa ta'ala. Răspunsul a venit direct de la Allah Însuși, sub forma unei scurte sure din Sfântul Coran, considerată a fi esența unității sau motto-ul monoteismului:


 1. Spune: «El este Allah, Cel Unic!
 2. Allah-us-Samad!
 3. El nu zămislește și nu este născut
 4. și El nu are pe nimeni egal!»

Surat Al-Ikhlas 112:1-4


În conformitate cu Sfântul Coran, Dumnezeu i s-a revelat lui Moise, aleihi sallam, sub numele de «Allah»:


 1. Şi când a ajuns la el, a fost el strigat: «O, Moise!
 2. Eu sunt Stăpânul tău! Scoate-ți încălțările tale, căci tu te afli în valea cea sfântă, Tuwa!
 3. Eu te-am ales, deci ascultă la ceea ce ți se revelează!
 4. Eu sunt Allah și nu există altă divinitatea în afară de Mine! Așadar, venerează-Mă și împlinește Rugăciunea [As-Salat], pentru pomenirea Mea!

Surat Ta-Ha 20:11-14


De asemenea, Isus, aleihi sallam, Îl numea pe Allah Preaînaltul în timp ce le vorbea fiilor lui Israel:


Allah este Stăpânul meu și Stăpânul vostru. Așadar, adorați-L pe El! Aceasta este o cale dreaptă!»

Surat Al 'Imran 3:51