Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Al-Maalik (Stăpânitorul), Al-Meliik (Regele), Maalik Al-Mulk (Regele regilor)

~ Al-Maalik, Al-Meliik, Maalik Al-Mulk ~
~ Stăpânitorul, Regele, Regele regilor ~Allah subhanahu wa ta'ala este Unicul Stăpân și Cel cu putere peste toate; acestea sunt Atributele Grandorii, Măreției, Atotputerniciei, ale Celui care conduce tot ceea ce a creat și Singurul care recompensează creația Sa. A Lui este întreaga creație, ce I se supune în totalitate și care are nevoie de El în mod continuu.


Toate aceste Nume au ca rădăcină literele (m-l-k), care au următoarele conotații, în limba arabă clasică:


 • a poseda, a deține în mod exclusiv;
 • a-și exercita autoritatea, a comanda;
 • a avea putere peste toate, a domni;
 • a avea regalitate.
238349a7jpg
Încă din prima sură a Coranului Cel Nobil se întâlnește acest Atribut de «Stăpân Cârmuitor», alături de Ar-Rahman (Milostivul) și Ar-Rahim (Îndurătorul) al lui Allah subhanahu wa ta'ala, Singurul pe care trebuie să-L adorăm și de la care să cerem ajutor:


 1. În Ziua de Apoi Stăpânul Cârmuitor
 2. Numai pe Tine Te adorăm, numai la Tine cerem ajutor

Surat Al-Fatiha 1:4-5


Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam i-a spus lui Abu Sa'id ibn Al-Mu'alla:


Te voi învăța o sură care este cea mai minunată dintre surele Coranului - Laudă lui Allah, Stăpânul lumilor! Ea constă în cele șapte versete care se repetă și din Coranul cel Glorios, care mi-a fost dăruit.
[P]relatat de Bukhari


Allah subhanahu wa ta'ala este Regele, Stăpânul Tronului și al tuturor lumilor, El este Suveranul Suprem.


 1. Și mai presus [de toate] este Allah - Regele, Adevărul [Al-Melik, Al-Haqq]!...

Surat Ta-Ha 20:114


 1. Preaînalt este Allah, Stăpânul adevărat! Nu există altă divinitate în afară de El, Stăpânul Tronului sublim!

Surat Al-Mu'minun 23:116


Allah subhanahu wa ta'ala deține toată puterea de hotărâre și judecare asupra creaturilor Sale. El, Preaînaltul, este Cel care nu are superior, El este Cel care dă viață și Cel care ia viața, nimic nu se întâmplă fără voia Lui.


 1. Spune: «O, Doamne, Stăpân peste toate! Tu dai stăpânirea aceluia care voiești Tu și iei stăpânirea de la cel care voiești Tu. Tu îl cinstești pe cel care voiești Tu și îl umilești pe cel care voiești Tu. În mâna Ta se află Binele și Tu ești Cel care are putere peste toate.»

Surat Al-'Imran 3:26


El, Preaînaltul, este Cel care deține autoritatea supremă, Cel care este invocat și preamărit de robul Său.


 1. Cele din ceruri și de pre pământ Îl preamăresc pe Allah - Stăpânul, Cel Sfânt, Atotputernicul [și] Înțeleptul [Al-Malik, Al-Quddus, Al-'Aziz, Al-Hakim].

Surat Al-Jumu'ah 62:1


De asemenea, în Coranul cel Nobil găsim Surat Al-Mulk, sau Sura Împărăției, denumită astfel după primul verset, în care găsim o definiție perfectă dată de Însuși Allah subhanahu wa ta'ala :


 1. Binecuvântat fie Acela care are în mâna Lui împărăția și este cu putere peste toate,

Surat Al-Mulk 67:1


El, Allah Preaînaltul, este Stăpânul oamenilor, Cel la care căutăm adăpost de șoaptele Sheitanului.


 1. Spune: «Eu caut adăpost la Domnul oamenilor,
 2. Stăpânul oamenilor,

Surat An-Nas 114:1-2


23005e4cjpg


Sensul cuvântului Melik este Rege, dar Maalik, având vocala (alef), intensifică sensul cuvântului și înseamnă supremația totală, este Suveranul Suprem.
Maalik Al-Mulk, este superlativul, Conducătorul Suprem, a văzutelor și nevăzutelor, a cunoscutelor și a ceea ce noi nu cunoaștem, a unei împărății lipsite de imperfecțiuni, este superlativul absolut.


 1. El este Allah, afară de care nu este alt dumnezeu: Stăpânitorul [Al-Maalik], Cel Sfânt [Al-Quddus], Făcătorul de pace [As-Salam], Apărătorul Credinței [Al-Mu'min], Veghetorul [Al-Muhaymin], Cel Tare [Al-'Aziz], Atotputernicul [Al-Jabbar], Cel Preaînalt [Al-Mutakabbir]. Mărire lui Allah! El este mai presus de ceea ce voi Îi asociați.

Surat Al-Hașr 59:23Allahu A'lam