Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Beneficiarii Daniei

Sunt îndreptățiți să primească Zakat aceia la care se referă Allah subhanahu wa ta'ala în versetul:


Milosteniile [din Danie] sunt numai pentru săraci, pentru sărmani, pentru cei care ostenesc pentru ele, pentru cei ale căror inimi se adună [întru credință], pentru slobozirea robilor, pentru cei îndatorați greu, pentru calea lui Allah și pentru călătorul aflat pe drum. [Aceasta este] poruncă de la Allah, iar Allah este Atoateștiutor [și] Înțelept [ꞌAlim, Ha-kim].

Surat At-Tawba 601. Săracii (fuqara)


Cei care sunt la limita subzistenței și nu se pot întreține singuri, decât pe o perioadă foarte scurtă de timp, adică mai puțin de șase luni. Așadar, acela care nu găsește mijloace de întreținere pentru el și familia lui, pe cel puțin jumătate de an, atunci acela este considerat ca fiind sărac și trebuie să îi fie dat lui atât cât să îi ajungă lui și familiei sale pentru un an.2. Sărmanii, cei aflați în nevoie, (mesekin)


Sunt aceia care se pot susține pe ei și pe familiile lor pe mai mult de jumătate de an, dar nu le ajunge pentru tot anul. Ei trebuie să primească atât cât să se completeze anul. Nu sunt considerați ca fiind în nevoie aceia care nu au bani lichizi, dar au o sursă de venit: au o profesie, au un salariu sau o investiție care le aduce un oarecare beneficiu, deoarece Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Nu se împarte (Zakat) pentru acela care este înstărit sau are un trup puternic și capabil să facă un câștig ca să își asigure traiul.
relatat de Ahmed, Abu Da-wud si Nasaꞌi


3. Aceia care colectează Zakat-ul


Aceia care sunt însărcinați de conducătorul comunității să adune Zakat-ul de la cei care trebuie să îl plătească, să îl împartă celor îndreptățiți să îl primească, să păzească aceste bunuri și valori și să se ocupe de toate cele necesare împlinirii cu succes a acestei misiuni. Ei sunt îndreptățiți să primească din Zakat, în funcție de efortul lor, chiar dacă sunt dintre cei înstăriți sau bogați.4. Aceia ale căror inimi trebuie adunate întru credință


Se referă la liderii unor comunități care nu au credință puternică. Lor li se dă ceva din Zakat, cu scopul de a le elimina acest defect și de a-i face mult mai fideli Islamului și de a-i încuraja să fie buni conducători.


Însă, dacă ei sunt dintre cei slabi în Islam și nu sunt dintre cei pe care lumea îi ascultă și li se supun, sunt îndreptățiți să îl primească? După unii învățați, se spune că "Da!", deoarece acest lucru îi ajută să își "hrănească" credința, precum își hrănește săracul trupul, iar alți învățați spun "Nu!", căci Zakatul îi va folosi numai lui, mai ales că întărirea credinței e spre folos personal.
5. Sclavii


Adică se folosește Zakatul pentru a se răscumpăra aceștia și a li se reda libertatea, fie că sunt sclavi aflați în proprietatea musulmanilor, fie că sunt sclavi musulmani aflați în stăpânirea altora, ori că sunt prizonieri de război.6. Cei greu îndatorați


Sunt aceia care nu au nici un alt mijloc sau altă posibilitate de a-și plăti datoria. Lor trebuie să li se dea atât cât să acopere ceea ce se datorează, indiferent că e mult sau puțin, chiar dacă acela are mijloace să își întrețină familia, însă nu își poate plăti datoria.7. Jihadul pe calea lui Allah subhanahu wa ta'ala


Se referă la aceia care luptă în jihad. Lor trebuie să li se dea din Zakat atât cât este necesar pentru jihadul lor și să le ajungă și pentru a cumpăra cele necesare pentru jihad, în cazul în care aceștia nu au suficient.8. Călătorilor


Se referă la aceia care sunt în necaz și nu mai au bani sau alte posibilități de a se întoarce în ținutul lor.    Aceștia sunt cei îndreptățiți să primească Zakat și nimeni altcineva, după cum Allah subhanahu wa ta'ala i-a numit, în mod restrictiv, în versetul mai sus menționat.