Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Beneficiile Daniei (Zakat)

Dania este una dintre obligațiile musulmanului și este unul dintre principiile fundamentale ale Islamului și cel mai important după mărturisirea de credință și după rugăciune. Dovada că Zakat-ul este obligatoriu o găsim și în Coran, și în Sunna.


Așadar, acela care se zgârcește sau îl micșorează cu o cantitate oricât de infimă, va răspunde în Ziua Judecății.


Allah subhanahu wa ta'ala a spus:


Să nu creadă aceia care sunt zgârciți cu ceea ce Allah le-a dăruit din harul Său că aceasta este spre binele lor! Dimpotrivă, aceasta este spre răul lor, căci cele cu care au fost zgârciți li se vor încolăci [în jurul gâturilor] în Ziua de Apoi. A lui Allah este moștenirea cerurilor și a pământului și Allah este Bineștiutor [Khabir] al celor pe care le împliniți.

Surat Al 'Imran 180


În Sahih-ul lui Bukhari, se relatează de la Abu Huraira, radhi Allahu anhu, că:


Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus: «Aceluia căruia Allah subhanahu wa ta'ala i-a dat bani și nu plătește Zakat-ul pe ei, atunci în Ziua Judecății, ei se vor preschimba în șerpi strălucitori, cu două pete negre în locul ochilor, care se vor încolăci în jurul gâtului rău-platnicului și îl vor mușca de obraji, strigându-i: Noi suntem banii tăi! Noi suntem averea ta!»

Allah subhanahu wa ta'ala a mai spus:


O, voi, cei care credeți! Mulți dintre rabini și călugări mănâncă averile oamenilor pe nedrept și [îi] împiedică de la calea lui Allah! Iar acelora care strâng aur și argint și nu le cheltuiesc pe calea lui Allah, vestește-le osândă dureroasă!

Surat At-Tawba 34


În Sahih-ul lui Muslim se relatează de la Abu Huraira, radhi Allahu anhu, că:


Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus: «Nu va scăpa acela care are aur și argint și nu plătește ceea ce se cuvine pentru ele (Zakat), căci în Ziua Judecății el va fi pus pe talere de foc, adânc scufundat în Focul Iadului, iar trupul lui, și de dinainte și de dinapoi, va fi ars. De câte ori balanța se va ridica rece, ea va fi înroșită iar în foc și îl va arde din nou. Iar aceasta va fi într-o zi lungă cât cincizeci de mii de ani, până când Allah subhanahu wa ta'ala îi va judeca pe robii Săi.»


Plata Zakat-ului generează binefaceri de ordin religios, moral și social. 1. Binefacerile de ordin religios sunt:

  1. Împlinirea uneia dintre obligațiile esențiale, pentru a fi considerat musulman mumin;
  2. Îl apropie pe rob de Stăpânul său și îi întărește credința în tot ceea ce înseamnă adorarea lui Allah subhanahu wa ta'ala ;
  3. Rezultatul îndeplinirii acestei obligații este o frumoasă recompensă, numai de la Allah subhanahu wa ta'ala
   Allah nimicește camăta și sporește milosteniile. Allah nu-l iubește pe necredinciosul păcătos!

   Surat Al-Baqara 276

   Și a mai spus Allah Preaînaltul:

   Ceea ce voi dați cu camătă pentru ca să se mărească pe seama averii oamenilor nu va spori la Allah, însă aceia care oferă Dania [Az-Zakat], dorind Fața lui Allah, aceia vor avea îndoit!

   Surat Ar-Rum 39

   Referitor la milostenie, Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:

   Acela care dă din milostenie, chiar și numai cât o curmală din ceea ce a câștigat cinstit, pentru că Allah subhanahu wa ta'ala acceptă numai ce este licit, cu adevărat, El va lua aceasta cu mâna Lui dreaptă și o va face să crească pentru robul Său, așa cum vă ridicați, oricare dintre voi, ceea începeți, până când acea pomană, de dimensiunea unei curmale, va ajunge la fel de mare precum un munte. relatat de Bukhari și Muslim
  4. Allah subhanahu wa ta'ala îi va ierta micile păcate robului Său. Referitor la aceasta, Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a explicat:
   Milostenia spală păcatele așa cum apa stinge focul." (relatat de Tirmidhi)
   Sheikh ibn Uthaimin explică: "Cuvântul «milostenie - sadaqah» din acest hadith se referă atât la Zakat, cât și la milosteniile suplimentare făcute în afară de această obligație."

 2. Binefacerile de ordin moral sunt:


  1. Stimularea unor virtuți precum: generozitate, bunătate, milă, compasiune;
  2. Prin plata Zakat-ului se va demonstra condescendență și simpatie față de frații aflați în nevoie, iar Allah subhanahu wa ta'ala se va milostivi de acela căruia îi pasă de necazul și su-ferințele semenilor lui;
  3. Satisfacția pe care cel care plătește Zakat o are atunci când oferă sprijin financiar și moral fraților săi musulmani, căci el va fi dintre cei respectați pentru buna sa purtare și va deveni model de comportament;
  4. Elimină aplecările spre vicii precum: zgârcenie, egoism, nepăsare, ticăloșie. Allah subhanahu wa ta'ala a spus:
   Ia din bunurile lor milos-tenie, prin care să-i curățești și să-i binecuvântezi și roagă-te pentru ei, căci rugile tale aduc tihnă pentru ei. Iar Allah este Cel care Aude Totul [și] Atoateștiutor [Samiꞌ, ꞌAlim].

   Surat At-Tawba 103

 3. Beneficiile de ordin social sunt:


  1. Plata Zakat-ului ajută la susținerea celor aflați în nevoie și la susținerea săracilor, care înseamnă majoritatea oamenilor din multe țări;
  2. Plata Zakat-ului face mai ferme și mai apropiate relațiile dintre musulmani și ajută la ridicarea nivelului lor de trai. Aceasta este o cale prin care Zakat-ul se poate constitui ca susținere a jihadului pe calea lui Allah subhanahu wa ta'ala;
  3. Elimină aversiunile și resentimentele celor săraci și mai puțin binecuvântați cu bunuri, față de cei care sunt mai înstăriți, care, în acest mod, nu se arată nepăsători și plini de sine;
  4. A da Zakat înseamnă a contribui la propria îmbogățire, căci, așa cum spune Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam :
   Milostenia nu micșorează averea nimănui! relatat de Muslim
   Aceasta înseamnă că milostenia, deși reduce numeric sau cantitativ averea, nu îi va reduce și binefacerea; din contră, ea va spori, deoarece beneficiarii ei se vor înmulți. În plus, Allah subhanahu wa ta'ala o va returna celui care a dat-o și îl va binecuvânta pe cel milostiv și îndurător față de frații lui musulmani;
  5. Plata Zakat-ului către comunitate va aduce o îmbunătățire semnificativă a statutului celor care nu au și îi va încuraja în a obține și ei mai mult, căci ei pot să se servească de Zakat pentru a se ridica din nevoie sau din sărăcie, pe când, dacă Zakat-ul nu se plătește, atunci el va fi de folos numai celor care deja au, iar cei care nu au se vor adânci în lipsu-rile lor; și, de aceea, plata Zakat-ului este benefică societății.