Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Aid Al-Fitr – Procedura pentru rugăciune

Etapele


1. Se face ghusl (purificare sau abluțiune prin îmbăiere totală).


Referitor la această acțiune există numai două hadith-uri slabe, însă este sigur că Ibn Omar, radhi Allahu anhu, care urma Sunna cu strictețe, făcea ghusl. Prin urmare, a face ghusl pentru rugăciunea de Aid Al-Fitr este doar recomandat.


2. Bărbații vor purta cele mai frumoase haine și podoabe.


Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam purta cele mai frumoase podoabe ale sale. El avea un costum (hullah), pe care îl purta numai de Aid și pentru rugăciunea de vineri. Un hullah este un costum din două piese, croit din același material.


3. Se mănâncă câteva curmale, în număr impar, înainte de a pleca de acasă, la rugăciune.


Anas, radhi Allahu anhu, a povestit că:


Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam nu ieșea afară din casă, în ziua de Aid, până când nu mânca un număr impar de curmale. relatat de Bukhari

Ibn Qudamah a spus: "Nu știm să existe vreo părere contrară, în ceea ce privește faptul că este recomandat (mustahab) să mănânci micul dejun în ziua de Aid Al-Fitr." Motivul pentru care este bine să se ia o gustare înainte de rugăciune este că, astfel, se evită lipsa de concentrare asupra actului de adorare și pentru împlinirea poruncii de a întrerupe postul. În cazul în care nu există curmale, atunci se poate mânca altceva sau chiar se bea doar puțină apă.


4. Plecarea către rugăciune și întoarcerea de la locul de rugăciune se face pe jos.


Ibn Omar, radhi Allahu anhu, a spus:


Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam venea la rugăciunea de Aid pe jos și tot pe jos pleca către casă.
relatat de Ibn Majah

Acest lucru este recomandat, însă nu este obligatoriu pentru cei care au un motiv întemeiat să vină cu un mijloc de transport (cal, cămilă, căruță, mașină), cum ar fi: bolnavii, dacă locul de rugăciune este departe și nu se ajunge la timp dacă se merge pe jos, bătrânii care nu pot merge pe jos etc.


5. Întoarcerea de la rugăciune se face pe altă cale decât cea de plecare spre moschee.


Jabir ibn Abdullah a relatat:


În ziua de Aid, Profetul obișnuia să se întoarcă de la rugăciune pe alt drum decât cel pe care a mers.
relatat de Bukhari

6. De la ieșirea din casă și până la începerea rugăciunii de Aid Al-Fitr se recită Takbir („Allahu Akbar”), cât se poate de mult.


7. În timpul khutba, de după rugăciune, se ascultă predica șezând.


8.La adunarea de Aid, participă toți oamenii, indiferent de statutul lor


Inclusiv sclavii sau prizonierii de război, ori fetele foarte tinere, cu condiția să fie acoperite (hijab, jilbaab), chiar și femeile care sunt în perioada menstruației ori au sângerări post natale, doar că acestea nu vor face rugăciunea.


9. Se pot adresa felicitări și se pot face complimente.


Nu este un păcat să se spună: "Aid mubarak! - Aid binecuvântat!" ori, precum relatează Ibn Jubayr, radhi Allahu anhu, că oamenii se salutau în vremea Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam: "Taqabballa Allahu minna wa minkum!"


Companionii Mesagerului lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam obișnuiau ca, atunci când se întâlneau în ziua de Aid, să își spună unul altuia: «Taqabballa Allahu minna wa minkum!» (Fie ca Allah să accepte rugăciunea noastră și a voastră!).
relatat de Ahmad

Imam Ahmad a sugerat că un musulman este bine să evite astfel de efuziuni. El a spus: "Dacă cineva mă felicită, îi întorc urarea, dar nu eu o încep.Procedură


1. Rugăciunea de Aid, fie că este Aid Al-Fitr, fie că este Aid Al-Adha, se poate face în aer liber, într-un loc special, numit musalla și în moschee.


Nu există nicio relatare care să ateste faptul că Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam făcea această rugăciune în moscheea lui.


Ash-Shafai, radhi Allahu anhu, a relatat că: "Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam împlinea rugăciunile din cele două Aid-uri în musalla, în Medina și au făcut aceasta și cei care au venit după el, și se făceau în moschee doar dacă ar fi existat un motiv care să împiedice împlinirea rugăciunii în aer liber, cum ar fi ploaia, ori vreo furtună. Și oamenii din alte ținuturi au făcut la fel, cu excepția celor din Mecca."


2. Pentru rugăciunea de Aid nu este necesar Adhan-ul și nici pronunțarea formulei "Assalatu jaamiꞌah".


Această procedură este susținută tot de relatarea lui Ash Shafai, radhi Allahu anhu, care a spus:


... Când Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam ajungea la locul de rugăciune (musalla), el începea rugăciunea fără Adhan sau Iqama și nici nu spunea "Assalatu jaamiꞌah!"
relatat de Bukhari și Muslim

3. Numai aceste două rugăciuni se pot face în musalla și nu se fac altele, nici înainte și nici după ele.


4. Rugăciunea de Aid se face înainte de predică (khutba), deoarece Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam începea cu rugăciunea.


Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a relatat:


Am participat la rugăciunea de Aid Al-Fitr împreună cu Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam Abu Bakr, radhi Allahu anhu, Omar, radhi Allahu anhu și Othman, radhi Allahu anhu și rugăciunea de Aid a avut loc înainte de khutba; apoi Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a ținut khutba (predica).
relatat de Muslim

5. Rugăciunea este compusă din două rakaat.


Înainte de ele se începe prin a se spune de 7 ori Takbir (Allahu Akbar), iar, înainte de a doua rakaa, se spune de 5 ori Takbir.


Aisha, radhi Allahu anha, a spus:


Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam obișnuia să facă Takbir la rugăciunile de Fitr și Adha - la prima rakaa șapte takbir-uri, iar la cea de-a doua, cinci takbir-uri, în afară de cele două takbir-uri de la ruku.
relatat de Abu Dawud

6. Nu există niciun hadith care să confirme că între Takbir Al-Ihraam și Takbir se spune vreo pomenire a lui Allah subhanahu wa ta'ala (dhikr).


Cu privire la această procedură, se relatează că Ibn Masuud, radhi Allahu anhu, Îl slăvea pe Allah subhanahu wa ta'ala și îl binecuvânta pe Profet Salla-llahu 'alahi wa sallam iar despre Ibn Omar, radhi Allahu anhu, cel mai fervent și strict în aplicarea Sunnei, se spune că obișnuia să ridice mâinile la fiecare Takbir și, când termina de spus Takbir-ul, începea să recite Surat Al-Fatiha, apoi Surat Qaf în prima rakaa, iar în cea de a doua, Surat Al-Qamar sau Surat Al-ꞌAꞌla și apoi Surat Al-Ghashiya. Amândouă relatările sunt corecte și în nicio altă relatare nu s-a menționat despre recitarea altor sure decât acestea. După ce termina de recitat, la încheierea unei rakaa, spunea de încă cinci ori Takbir, iar apoi continua cu recitarea. Așadar, Takbir-ul era primul lucru pe care îl făcea înainte de fiecare rakaa.


Tirmidhi a preluat un hadith de la Kathir ibn Abdallah ibn Amr ibn Awf, radhi Allahu anhu, pe care îl știa de la tatăl său, prin bunicul său:


Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam spunea de 7 ori Takbir la începutul primei rakaa, apoi recita din Coran, apoi spunea de 5 ori Takbir și recita iarăși din Coran.
relatat de Bukhari

7. După rugăciune, urmează khutba (predica) și ea se începe cu slăvirea lui Allah subhanahu wa ta'ala )și nu cu Takbir).


Se relatează că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam după rugăciune, se așeza în fața oamenilor adunați și le ținea o cuvântare prin care le reamintea poruncile lui Allah subhanahu wa ta'ala, îi avertiza despre lucrurile nu tocmai bune care se întâmplau și le dădea învățăturile necesare, ori dacă avea de dat vreo misiune cuiva, făcea aceasta. Apoi se ducea către femeile adunate acolo și le vorbea și lor, dându-le învățămintele și sfaturile necesare.


Acele hadith-uri care susțin că predica se începe cu Takbir și nu cu slăvirea lui Allah subhanahu wa ta'ala sunt slabe și în Isnaad, și în lanțul naratorilor.


Sheikhul Al-Islam ibn Taymiia a spus:


Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam își începea predicile sale cu slăvirea lui Allah subhanahu wa ta'ala, făcând astfel o favoare celor care au participat la rugăciune, fie să rămână în continuare, fie să poată pleca.

fapt confirmat de relatarea lui Abu Dawud, de la Abdallah ibn Sa’ib, care a spus:


Am participat la sărbătoarea de Aid împreună cu Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam și după ce el a terminat de împlinit rugăciunea, a spus: «Acum vom mai ține și khutba, iar acela care vrea să rămână și să o asculte, așa să facă, iar acela care vrea să plece, lasă-l să plece.»
relatat de Abu Dawud