Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Cum posteşte urechea?

Allah subhanahu wa ta'ala spune:
Și nu urma [lucrul despre] care nu ai cunoștință! Auzul și văzul și inima, pentru toate acestea vei fi întrebat!

Surat Al-Israa' 36


Urechea va fi întrebată și va răspunde în fața lui Allah subhanahu wa ta'ala pentru ceea ce aude.


29f63be1jpg

Drept-credincioșii sunt acei oameni care ascultă cu atenție îndrumările către Calea cea Dreaptă și le urmează întocmai. Vai de cel care și-a acoperit urechile și și-a închis ochii în fața Adevărului și le-a lăsat descoperite în fața ispitelor!
Vai de cel ce-și pleacă urechea spre cei care îi vorbesc de rău pe frații și surorile lor în credință! Este un păcat la fel de mare, atât pentru cel care bârfește sau bănuiește o persoană, cât și pentru cel care îl ascultă, chiar dacă ceea ce se spune este adevărat!


Allah subhanahu wa ta'ala spune în Sfântul Coran:


O, voi cei care credeți! Feriți-vă cu strășnicie de bănuieli, căci unele bănuieli sunt păcat! Nu vă iscodiți și nu vă ponegriți unii pe alții! Oare voiește vreunul dintre voi să mănânce carnea fratelui său mort? [Nu!] Voi ați urât aceasta! Și fiți cu frică de Allah, fiindcă Allah este Iertător și Îndurător [Tawwab, Rahim].

Surat Al-Hujurat 12


Drept-credinciosul postește, ferindu-și auzul de cuvintele urâte și nepotrivite sau de sunetele muzicii; el știe că toate acestea îl vor Mânia pe Allah subhanahu wa ta'ala și postul lui nu va fi acceptat; însă, din păcate, tot mai mulți musulmani uită acestea, îndepărtându-se de la ceea ce El, Unicul, ne-a poruncit.


Noi am făcut pentru Gheena pe mulți dintre djinni și oameni. Ei au inimi, dar nu pricep cu ele; ei au ochi, dar nu văd cu ei; ei au urechi, dar nu aud cu ele. Aceștia sunt asemenea dobitoacelor, ba ei sunt chiar și mai rătăciți. Aceștia sunt nepăsători.

Surat Al-A'raaf 179


Într-adevăr și cei necredincioși au urechi, însă nu aud, nu meditează și nu înțeleg cuvintele Sfântului Coran, se comportă de parcă nu ar avea puterea de a-și aminti sau de a reflecta, neînțelegând parcă de cât de multe beneficii se privează și de cât rău își pot face.


Allah subhanahu wa ta'ala spune despre ei:


Sau crezi tu că cei mai mulți dintre ei aud sau pricep? Ei nu sunt decât asemenea vitelor, ba ei sunt chiar și mai rătăciți de la drum!

Surat Al-Furqan 44


Însă, Alhamdulilleh, deasupra lor sunt drept-credincioșii care, atât pe timpul lunii Ramadan, cât și pe parcursul celorlalte luni, își feresc auzul de sunetele interzise și de vorbele păcătoase, știind că toate acestea le sunt oprite și își concentrează atenția în a asculta versete din Nobilul Coran – acest sunet suprem și divin. Ascultând Sfântul Coran, beneficiază de îndrumare, lumină, credință și vor simți cum inima se umple de liniște, înțelepciune și mulțumire.


Nobilul Coran este o sursă de protecție împotriva gândurilor negative care pot duce la păcat. În puterea auzului stă aducerea aminte a fiecărui verset din Nobilul Coran, a cunoștințelor islamice de care beneficiem și a sfaturilor primite de la marii învățați.


"Abu Hatim a relatat că odată a trecut pe lângă o femeie în vârstă din Medina și a auzit-o citind din Coran, în spatele ușii casei sale. Ea plângea și repeta versetul:


Oare a ajuns la tine vestea despre cea care acoperă?

Surat Al-Ghașiyah 1


(cea care acoperă – adică Ziua Învierii) Abu Hatim a ascultat și a spus:
«Da, a ajuns la mine, da, a ajuns la mine.»"


Allah subhanahu wa ta'ala îl răsplătește pe robul Său atunci când ascultă Sfântul Coran și spune:


De vor auzi ce i s-a dezvăluit Trimisului, vei vedea ochii lor cum se umplu de lacrimi la aflarea Adevărului și vor zice ei: «Doamne, noi credem! Scrie-ne pe noi împreună cu cei care depun mărturie [în legătură cu adevărul Coranului]!»

Surat Al-Ma'ida 83292b67bejpg

Cu adevărat, drept-credincioșii vor avea parte de cele mai mari răsplăți. Este suficient să își aplece urechea către recitările Sfântului Coran cu cea mai mare atenţie. De aceea, urechile celor care își urmează cu strictețe postul vor fi atente doar la ceea ce este frumos, în timp ce urechile celor ce s-au îndepărtat de la Calea cea Dreaptă se vor aținti asupra neadevărului. Dacă un musulman permite urechilor sale să audă vorbe păcătoase, acestea îi vor distruge casa inimii, a voinței și a învățăturilor.


Allah subhanahu wa ta'ala spune în Sfântul Coran:


  1. Când este revelată o sură, sunt printre ei unii care zic: «Căruia dintre voi i-a sporit această credință?» Cât despre aceia care cred, ea a făcut să le sporească lor credința și ei se bucură
  2. Însă, acelora care au patimă în inimile lor, [această sură] le va adăuga spurcăciune la spurcăciunea lor și vor muri ei necredincioși.
  3. Oare nu bagă ei de seamă că în fiecare an sunt încercați o dată sau de două ori? Și cu toate astea, ei nu se căiesc și nici nu-și aduc aminte!

Surat At-Tawba 124-126


Atunci când un musulman ascultă Adevărul din Sfântul Coran, inima lui va fi mult mai statornică pe această cale, pe când, cel ce-și va pleca auzul către neadevăruri și falsități, va avea inima acoperită de neadevăr și umbră.


Este de datoria fiecăruia să aducă mulțumiri lui Allah Preaînaltul pentru că a fost binecuvântat cu auz și să îl folosească numai pe căile prin care va obține mulțumirea lui Allah, Unicul, angajându-se cât mai mult în citirea Coranului, în studiu și reflecție profundă asupra versetelor și în participarea la întâlnirile unde cei mai învățați vorbesc despre această frumoasă Religie.


Iar când aud ei vorbele grele, se îndepărtează de ele și zic: «Noi avem parte de faptele noastre și voi aveți parte de faptele voastre! Pacea asupra voastră! Noi nu-i căutăm pe cei proști!»

Surat Al-Qasas 55


Fie ca Allah subhanahu wa ta'ala să ne îndrepte auzul numai spre Adevăr și să ne țină pe toți pe Calea cea Dreaptă!
Amin!
Allahu Alam