Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Dania încheierii Ramadan-ului

Dania încheierii Ramadan-ului [Zakat Al-Fitr] este un tip de sadaqa ce trebuie plătit obligatoriu înainte de Salat Al-Aid, de fiecare musulman, tânăr și bătrân, femeie și bărbat, liber și sclav, acesta făcând parte din Sunna Profetului Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam.


Conform acesteia, găsim relatat de Bukhari și Muslim, care au relatat de la Ibn Omar, radhi Allahu anhu:


Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a poruncit plata unei saꞌa de curmale sau orz, drept Zakat Al-Fitr, pentru fiecare musulman, tânăr și bătrân, femeie și bărbat, liber și sclav.


Scopul Zakat-ului


Zakat Al-Fitr a devenit obligatoriu în luna Shaban, în al doilea an Hijra. Scopul său este de a îl purifica pe cel care postește, de la orice faptă sau vorbire indecentă și de a îi ajuta pe săraci și nevoiași. Această opinie este bazată pe hadith-ul relatat de Abu Dawud, Ibn Majah și Ad-Daraqutni, de la Ibn Abbas, radhi Allahu anhu:


Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a poruncit Zakat Al-Fitr pentru cel care postește, pentru a-l purifica de la orice faptă sau vorbire indecentă și pentru a-i ajuta pe nevoiași.

Este acceptat drept Zakat Al-Fitr ceea ce o persoană plătește înainte de Rugăciunea de Aid Al-Fitr și este sadaqa ceea ce o persoană plătește după Rugăciunea de Aid Al-Fitr.Pentru cine este obligatoriu Zakat Al-Fitr


Zakat Al-Fitr este obligatoriu pentru fiecare musulman care posedă o saꞌa de curmale sau orz, care nu este aliment de bază pentru el sau familia sa, pe o durată de o zi și o noapte. Fiecare musulman trebuie să plătească Zakat-ul pentru el, soția, copilul și servitorii săi.Suma pentru Zakat Al-Fitr


Cantitatea ce trebuie dată pentru Zakat Al-Fitr este o saꞌa de grâu, orz, stafide, brânză uscată (aqit), orez, porumb sau produse similare de bază (qut). Abu Hanifa a permis să se plătească pentru Zakat Al-Fitr o valoare echivalentă și, de asemenea, a spus că dacă musulmanul plătește în grâu, o jumătate de saꞌa este suficient.


Abu Saꞌid Al-Khudri, radhi Allahu anhu, a relatat:


În timpul Profetului Salla-llahu 'alahi wa sallam obișnuiam să dăm în numele fiecărui copil, bătrân, om liber și sclav, o saꞌa de produse alimentare, sau o saꞌa de brânză (uscată) de vacă, orz, curmale, stafide, pentru Zakat Al-Fitr. Am continuat să facem astfel, până când Muꞌawiyyah a venit la noi pentru Pelerinaj (Hajj) sau Umra. Apoi, s-a adresat oamenilor de la amvon, spunându-le:
«Eu văd că două "mudd" de grâu valorează cât o saꞌa de curmale.»
Oamenii au acceptat aceasta.
Oricum, Abu Saꞌid a continuat:
«Voi continua să dau așa cum obișnuiam să dau, și anume atât timp cât voi trăi.»

Aceasta este relatat de majoritatea relatatorilor de ahadith.


Tirmidhi a remarcat:


Câțiva învățați au dat o saꞌa de fiecare produs drept sadaqa (care este acceptat în general).


Ash-Shafaꞌi și Ishaq susțin această părere, dar alți învățați dau o saꞌa din fiecare produs drept caritate, cu excepția grâului, din care o jumătate de saꞌa este suficientă. Aceasta este ceea ce spune Sufyan, Ibn Al-Mubarak și alți învățați.Termenul stabilit pentru Zakat Al-Fitr


Învățații au fost de acord că Zakat Al-Fitr trebuie plătit până la sfârșitul lunii Ramadan. Totuși, ei au păreri diferite asupra timpului.


Ath-Thauri, Ahmad, Ishaq, Ash-Shafaꞌi (în ultima sa opinie) și Malik (într-una dintre relatările lui), sunt de părere că timpul stabilit este la apusul Soarelui, din noaptea în care se termină Postul, pentru că atunci este sfârșitul lunii Ramadan. Abu Hanifa, Al-Layth, Ash-Shafaꞌi (în prima părere) și Malik (într-o altă relatare), spun că termenul limită de plată pentru Zakat Al-Fitr este până la Fajr, în ziua de Aid.


Aceste două puncte de vedere diferite dobândesc relevanță în cazul în care un copil este născut după apusul Soarelui, dar înainte de ivirea zorilor, în ziua de Aid; atunci, întrebarea este dacă Zakat Al-Fitr este obligatoriu pentru copil sau nu. Conform primei opinii, nu este obligatoriu, pentru că nașterea a avut loc după termenul stabilit, în timp ce, conform celei de-a doua opinii, trebuie plătit, pentru că nașterea a avut loc înainte de termenul stabilit.Plata Zakat-ului Al-Fitr în avans


Majoritatea învățaților crede că este permisă plata Zakat-ului înainte cu o zi sau două de Aid.


Ibn Omar, radhi Allahu anhu, a relatat că:


Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam le-a impus să plătească Zakat-ul înainte ca oamenii să iasă pentru Rugăciunea de Aid.

Nafi a relatat că Omar, radhi Allahu anhu, obișnuia să plătească Zakat-ul cu o zi sau două înainte de sfârșitul lunii Ramadan.


Cu toate acestea, învățații au opinii diferite, atunci când este vorba de o perioadă mai lungă de timp. Potrivit lui Abu Hanifa, este permis să fie plătit chiar și înainte de luna Ramadan. Ash-Shafi susține că este permis să se plătească la începutul lunii Ramadan. Malik și Ahmad (în cea mai cunoscută opinie a lor) susțin că este permis să se plătească doar cu o zi sau două înainte.


Fondatorii celor patru școli de jurisprudență islamică acceptate, sunt de acord că Zakat Al-Fitr nu este anulat, pur și simplu, de faptul că nu a fost plătit la timp. În acest caz, devine o datorie pentru cel responsabil de plată, până când acesta o plătește. De asemenea, ei au fost de acord că nu este permisă întârzierea acestei plăți până în ziua de Aid, dar Ibn Sirin și Nakhaꞌi au spus că este permisă.


Ahmad a zis:


Sper că nu este niciun rău (în întârzierea plății).


Ibn Raslan a spus că există un consens că această plată nu poate fi amânată doar pentru că este o formă de Zakat.


Prin urmare, orice întârziere este un păcat și este similar cu întârzierea Rugăciunii fără o scuză acceptabilă. Acest lucru este dovedit prin următorul hadith:


Dacă o persoană plătește Zakat Al-Fitr înainte de Salat, este considerat ca Zakat acceptat. Dacă plătește după Salat, este considerat sadaqa normală.


Distribuirea Zakat-ului Al-Fitr


Distribuirea Zakat-ului Al-Fitr este la fel ca Dania, trebuie să fie distribuită celor opt grupuri de beneficiari, menționate în versetul:


Milosteniile [din Danie] sunt numai pentru săraci, pentru sărmani, pentru cei care ostenesc pentru ele, pentru cei ale căror inimi se adună [întru credință], pentru slobozirea robilor, pentru cei îndatorați greu, pentru Calea lui Allah și pentru călătorul aflat pe drum. [Aceasta este] poruncă de la Allah, iar Allah este Atoateștiutor [și] Înțelept [ꞌAlim, Hakim].

Surat At-Tawba 60


Categoria celor săraci este considerată cea mai merituoasă. Acest lucru este de asemenea susținut de următorul hadith:


Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a poruncit Zakat Al-Fitr ca o purificare pentru cel care postește, de faptă și vorbire indecentă și ca hrană pentru nevoiași.

Al Bayhaqi și Ad-Daraqutni au relatat de la Ibn Omar, radhi Allahu anhu, care a zis:


Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a impus Zakat Al-Fitr și a spus:
«Îmbogățiți-i în această zi.»


Acordarea Zakat-ului Al-Fitr unui ne-musulman [dhimmi]


Az-Zuri, Abu Hanifa, Mohammed și Ibn Shubruma permit acordarea Zakat-ului Al-Fitr unui dhimmi.


Allah subhanahu wa ta'ala spune în Nobilul Coran:


Allah nu vă oprește să faceți bine acelora care nu au luptat împotriva voastră, din pricina Religiei și nu v-au alungat din căminele voastre, [ba din contră] să fiți foarte buni și drepți, căci Allah îi iubește pe cei drepți.

Surat Al-Mumtahanah 8