Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Fiqh Sunna - Itikaf: Fapte care anulează Itikaf-ul

Fapte care anulează Itikaf-ul


Dacă cel care este la Itikaf face una dintre următoarele fapte, Itikaf-ul său va fi anulat:


1. A părăsi moscheea intenționat, fără a exista o necesitate pentru aceasta, chiar dacă este pentru o perioadă scurtă de timp.


În acest caz, se încalcă unul dintre principiile Itikaf-ului și anume, izolarea în moschee.


2. Abandonarea credinței Islamice, prin aceasta anulându-se toate actele de adorare.


De vei face asociați lui Allah, vor fi în zadar faptele tale și vei fi tu printre aceia care pierd.

Surat Az-Zumar 65


3. Pierderea rațiunii din cauza nebuniei, începerea menstruației sau apariția sângerării postnatale, toate acestea conduc la invalidarea Itikaf-ului.


4. Întreținerea de relații intime:


(...) și nu vă împreunați cu ele, în timp ce stați retrași în moschei!

Surat Al-Baqara 187


Însă își poate atinge nevasta, fără a exista vreo dorință.


Una dintre soțiile Profetului Salla-llahu 'alahi wa sallam îi pieptăna părul în timp ce el Salla-llahu 'alahi wa sallam se afla în Itikaf.


În ceea ce privește sărutul și atingerea din dorință, Abu Hanifa și Ahmad au spus că acest lucru nu este de dorit, deoarece conduce spre o faptă interzisă, pentru cel care efectuează Itikaf. Însă, acestea nu anulează Itikaf-ul, cu excepția ejaculării.


Malik a spus că acestea anulează Itikaf-ul, deoarece este o atingere nepermisă, chiar dacă duce sau nu la ejaculare.


De la Ash-Shafaꞌi avem două relatări care corespund opiniilor precedente.


Ibn Rushd a explicat că:


Motivul pentru care sunt diferențe de opinie între ei se datorează faptului că, dacă un cuvânt are mai mult decât un singur sens, unul literal și mai multe sensuri figurate, apare întrebarea dacă acestea se aplică în același timp cuvântului sau nu. Acesta este unul dintre acele tipuri de cuvinte care au mai mult decât un singur sens.


Pe de o parte, sunt cei care spun că are ambele sensuri (literal și figurat), care interpretează cuvintele din versetul următor ca însemnând «atingere»:


(...) și nu vă împreunați cu ele în timp ce stați retrași în moschei Surat Al-Baqara


în sensul nerestrictiv, care acoperă atât actul intim, cât și acțiunea de atingere, care înseamnă mai puțin decât actul în sine.


Pe de altă parte, majoritatea susține că nu are ambele sensuri și spune că acest verset poartă cu sine doar sensul de act intim sau atingere, care este mai puțin decât un act intim în sine.


Dacă spunem că acesta se referă la actul intim prin consens, atunci acest lucru anulează posibilitatea de a se referi la acțiuni mai mici decât actul în sine, pentru că un singur cuvânt nu a putut fi luat cu sensul său literal și figurat, în același timp.


Cei care spun că este inclus sensul atingerii (mai puțin decât actul intim), susțin că aceasta se încadrează în sensul literal al versetului.


Cei care diferă (în opinii), nu iau cuvântul în sensul său literal și figurat, în același timp."Recuperarea Itikaf-ului


Dacă cel care intenționează să facă Itikaf voluntar și iese fără a-și termina complet perioada de Itikaf, el trebuie să îl recupereze mai târziu. Unii spun că este obligatoriu să o facă.
Despre acest subiect, Tirmidhi a spus:


Este o diferență de opinie, cu privire la cel care a ieșit din starea de izolare, Itikaf, înainte de expirarea perioadei pentru care a intenționat să rămână.


Malik susține:


Dacă persoana abandonează starea de Itikaf înainte de termen, este obligatoriu pentru el recuperarea lui.


El a adus ca dovadă un hadith în care se descrie că atunci când Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a abandonat starea de Itikaf, el l-a recuperat în următoarea lună, în luna Shawwal.


Ash-Shafaꞌi afirmă:


Dacă cineva nu a jurat să efectueze Itikaf, sau nu l-a făcut obligatoriu pentru el și l-a abandonat mai devreme, nu trebuie să-l recupereze, cu excepția cazului în care alege acest lucru.Persoana nu trebuie să facă acest lucru. Dacă ea a făcut Itikaf și apoi l-a abandonat, atunci nu trebuie să-l recupereze, dacă a fost voluntar, cu excepția cazului în care actul voluntar a fost Hajj-ul sau Umra.


Cu toate acestea, imamii sunt de acord că dacă cineva a jurat să facă Itikaf pentru o zi sau un număr de zile, apoi își abandonează Itikaf-ul, este obligatoriu pentru el să recupereze atunci când poate. Dacă el moare înainte de recuperarea lui, atunci nimeni nu este obligat să-l facă în locul lui.


Pe de altă parte, Ahmad susține că:


Este obligatoriu pentru moștenitorii săi să recupereze în locul său.


Abd Ar-Razzaq a relatat de la Abd Al-Karim ibn Umayya, care a spus că a auzit de la Abdullah ibn Abdullah ibn Utbah că a zis:


Mama noastră a murit atunci când a mai avut câteva zile de Itikaf de efectuat. L-am întrebat pe Ibn Abbas, iar el a spus:
«Fă Itikaf în locul ei și ține Post.»


Saꞌid ibn Mansur a relatat că Aisha, radhi Allahu anha, a făcut Itikaf în locul fratelui ei, după moartea sa.Retragerea Muꞌtakif-ului la moschee și ridicarea unui cort


Ibn Majah a relatat de la Ibn Omar, radhi Allahu anhu, că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a făcut Itikaf în ultimele zece zile ale lunii Ramadan. Nafiꞌ a relatat:


Ibn Omar mi-a arătat locul unde Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam efectua Itikaf-ul său.


El, de asemenea, a relatat că atunci când Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam făcea Itikaf, își punea patul în spatele stâlpului unde cerea îndurare și se căia, până când Allah subhanahu wa ta'ala accepta, inshaAllah, căința sa.


Abu Saꞌid, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam făcea Itikaf sub un cort turcesc, care avea deschizăturile acoperite.


A face jurământ pentru efectuarea Itikaf-ului într-o anumită moschee


Dacă cineva face jurământ să efectueze Itikaf în moscheea Al-Haram (din Mecca), în Moscheea Profetului (din Medina) sau în Moscheea Al-Aqsa (din Ierusalim), trebuie să-și îndeplinească jurământul, așa cum Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


O persoană nu ar trebui să călătorească decât spre cele trei moschei: Moscheea Al-Haram, Al-Aqsa, sau această moschee (An-Nabawi).

Dacă cineva jură să facă Itikaf în altă moschee, nu este obligatoriu pentru el și poate face Itikaf în orice moschee, deoarece Allah subhanahu wa ta'ala nu a specificat un loc anume pentru adorarea Lui și nu există o moschee mai bună decât alta, cu excepția celor trei moschei menționate mai înainte. Acest lucru este confirmat de spusele Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam:


O Rugăciune în moscheea mea este mai bună de o mie de ori decât în orice altă moschee, dar Rugăciunea în Moscheea Al-Haram este de o sută de ori mai bună decât Rugăciunea în moscheea mea.

Astfel, dacă cineva face un jurământ să împlinească Itikaf în Moscheea Profetului, el îl poate îndeplini în Moscheea Al-Haram, deoarece este superioară Moscheii Profetului.30a9647bjpg