Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Fiqh Sunna - Itikaf: Recomandat și de evitat

Recomandat și de evitat în perioada Itikaf-ului


Este de preferat, pentru cel care face Itikaf, să efectueze cât mai multe acte de adorare, să facă cât mai multe Rugăciuni voluntare, să recite Coranul, slăvindu-L și lăudându-L pe Allah subhanahu wa ta'ala, proclamând Unicitatea și Măreția Sa, cerându-I iertare, transmițând salutările sale asupra Profetului Salla-llahu 'alahi wa sallam și să facă dua; toate acestea conducând la apropierea de Allah subhanahu wa ta'ala. Printre aceste fapte de adorare se numără citirea și studierea cărților de Tăfsir, de ahadith, cărți despre viața Profetului Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam de Jurisprudență Islamică și altele.


De asemenea, este de preferat a se ridica un cort mic, în curtea moscheii, așa cum a făcut Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam.


Persoana care face Itikaf nu trebuie să se implice în problemele care nu o privesc.


Tirmidhi și Ibn Majah au înregistrat sub autoritatea lui Abu Basra că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Dovada de respect a omului față de Islam este că lasă de-o parte ceea ce nu-l privește.

Este, totuși, de evitat ca o persoană să creadă că se poate apropia mai mult de Allah subhanahu wa ta'ala, dacă nu vorbește.


Bukhari, Abu Dawud și Ibn Majah au înregistrat de la Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, că:


În timp ce Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam ținea o predică, a văzut un om stând în picioare și a întrebat despre el. Oamenii au răspuns:
«El este Abu Israel. El a jurat că va sta în picioare și nu se va așeza, nu va vorbi și va ține Post.»
Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:
«Porunciți-i să vorbească, să meargă să se așeze la umbră și să-și termine Postul.»

Abu Dawud a relatat de la Ali, radhi Allahu anhu, că:


Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a zis:
«Nu există orfan după vârsta maturității și ne-vorbitor peste zi, până la căderea nopții.»


Postul în timpul Itikaf-ului


Este bine pentru cel care efectuează Itikaf să țină Post, însă nu este obligatoriu pentru el.


Bukhari a relatat de la Ibn Omar că Omar, radhi Allahu anhum, a spus:


«O, Mesager al lui Allah, în perioada Jahiliyyei am jurat să fac Itikaf o noapte, în moscheea de la Mecca.»
Profetul a zis:
«Împlinește-ți jurământul.»

Această afirmație a Profetului Salla-llahu 'alahi wa sallam arată că Postul nu este o condiție pentru Itikaf, altfel nu ar fi posibil a face Itikaf pentru o noapte.


Saꞌid ibn Mansur a relatat că Abu Sahl a spus:


Una dintre soțiile mele făcea Itikaf, așa că l-am întrebat pe Omar ibn Abd Al-ꞌAziz despre aceasta. El a zis:
«Ea nu trebuie să țină Post, dacă nu și-a impus acest lucru.»"
Adh-Dhuhri a spus:
«Nu există Itikaf, decât ținând Post.»
Omar a întrebat:
«Aceasta este de la Profet, salla Allahu aleihi wa sallam?
Adh-Dhuhri a răspuns:
«Nu.»
Omar a întrebat:
«De la Abu Bakr?»
Adh-Dhuhri a răspuns:
«Nu.»
Omar a întrebat (din nou):
«De la Omar (ibn Al-Khattab)?»
Adh-Dhuhri a răspuns:
«Nu.»
Omar a zis:
«Bănuiesc că a spus-o Uthman.»
Adh-Dhuhri a răspuns:
«Nu.»
Eu (Abu Sahl) i-am lăsat și m-am întâlnit cu Ata și Tawus și i-am întrebat pe ei despre acest lucru. Tawus a zis:
«Într-adevăr, nu trebuie să țină Post, în cazul în care nu și-a impus acest lucru.»


Al-Khattabi recunoaște:


Există o diferență de opinie, în rândul savanților, cu privire la acest punct.

Al-Hassan Al-Basri susține că:


Ajunge a se efectua Itikaf, fără a ține Post. Aceasta este, de asemenea și opinia lui Ash-Shafaꞌi.

Ali și Ibn Masꞌud, radhi Allahu anhum, susțin că:


Dacă cineva dorește, poate ține Post, iar dacă nu dorește, nu ține.

Al-Auzaꞌi și Malik susțin că:


Nu există Itikaf fără Post și aceasta este concluzia savanților.

Aceasta a fost relatat de la Ibn Omar, Ibn Abbas și Aisha, radhi Allahu anhum; de asemenea, este și opinia lui Saꞌid ibn Al-Musayyeb, Urwa ibn Az-Zubair și Az-Zuhri.