Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Itikaf – perioadă sacră, dedicată Creatorului

Articol similarEste o modalitate de dedicare exclusivă adorării lui Allah subhanahu wa ta'ala.


Definiție


Itikaf înseamnă retragerea unei persoane (bărbat sau femeie) într-o moschee, unde va sta o perioadă de timp, având intenția de a se dedica exclusiv adorării lui Allah subhanahu wa ta'ala. Principiul Itikaf-ului este dedicarea exclusivă adorării lui Allah subhanahu wa ta'ala.Izolare


Toți învățații sunt de acord că Itikaf-ul este o practică de adorare în conformitate cu Sunna, după cum reiese din practica Trimisului lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam relatată de Aisha, radhi Allahu anha:


Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam se retrăgea în rugăciune (Itikaf), la moschee, în ultimele zece nopți ale lunii Ramadan, până ce Allah i-a luat viața, iar mai apoi nevestele lui au preluat acest obicei. relatat de Bukhari


Feluri de Itikaf


 1. Obligatoriu – este atunci când o persoană și-a luat acest angajament față de Allah subhanahu wa ta'ala, deci a făcut un jurământ.
 2. Recomandat – este pentru musulmanii care vor să urmeze exemplul dat de Profet Salla-llahu 'alahi wa sallam despre modul în care se pot petrece ultimele 10 zile din luna Ramadan.

Timpul Itikaf-ului


Atunci când Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam făcea Itikaf, el începea aceasta cu rugăciunea de Maghrib, din a 20-a zi din Ramadan, apoi se retrăgea într-o moschee și rămânea acolo până la finalul lunii.relatat de Bukhari și Muslim


Condiții pentru cel care dorește să facă Itikaf:


 • Să fie în deplinătatea facultăților mentale
 • Să fie în stare de curăție, să aibă făcut ghusl, dacă a întreținut relații intime, să aibă făcut ghusl după ieșirea din perioada de menstruație sau lăuzie
 • Să aibă o credință puternică
 • Să țină postul, deoarece aceia care dintr-un motiv anume nu pot ține postul, sunt incapabili și pentru Itikaf
 • Femeia trebuie să aibă acordul soțului, iar cei tineri, acordul părinților


Permis și interzis în Itikaf 1. Este permis pieptănarea părului, raderea capului, tăiatul unghiilor, orice practică de cosmetică a corpului și parfumarea.
 2. Este permis a se mânca, a se bea și a se dormi în moschee.
 3. Nu este permis a se neglija igienizarea încăperii (ex: eliminarea gunoiului menajer, curățarea locului unde s-a luat masa, curățarea obiectelor folosite, etc.)
 4. Nu este permisă părăsirea moscheii decât pentru împlinirea necesităților fiziologice și pentru a mânca și a bea, dacă nu există nimeni care să îi aducă acestea la moscheea unde acea persoană face Itikaf.
 5. Nu este permis fumatul ori intoxicarea cu orice altă substanță.

Ce invalidează Itikaf-ul


În timpul Itikaf-ului este interzisă părăsirea moscheii, excepție făcând anumite cazuri, cum ar fi nevoile fiziologice, a face abluțiunea sau dacă e necesar ghusl după un vis, în cazul unor urgențe medicale, intoxicare, sau în urma unui șoc emoțional care ar putea produce o instabilitate mentală temporară, sângerările produse la ciclul menstrual sau cele post natale. La fel, se poate părăsi moscheea pentru a vizita un om grav bolnav sau pentru participarea la înmormântarea unui apropiat.Etichetă


Aisha, radhi Allahu anha, când făcea Itikaf, dacă spunea intenția sa înainte să înceapă Itikaf-ul, că va merge să viziteze un om grav bolnav sau la înmormântarea celor din familia sa, se putea duce, fără ca Itikaf-ul să fie întrerupt. Deci, dacă intenția este făcută dinainte de a intra în Itikaf se poate merge, dar dacă nu se spune intenția, nu se pot vizita cei bolnavi, ori participa la funeralii. Dacă totuși se va face, se întrerupe Itikaf-ul, și la întoarcere se reia.18d4b623jpg