Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Luna Ramadan, o lună a căinței și a evlaviei

Luna Ramadan este una dintre cele mai mari binecuvântări pe care Allah subhanahu wa ta'ala a oferit-o robilor Săi, dându-le posibilitatea ca prin post să primească, răsplată nemăsurată. În acest sens, musulmanii drept-credincioși trebuie să își întoarcă fața spre Allah subhanahu wa ta'ala, cu căință și evlavie, așa cum Allah subhanahu wa ta'ala spune în Nobilul Coran:


(...) Și căiți-vă cu toții, o, voi drept-credincioșilor, față de Allah, pentru ca voi să izbândiți!

Surat An-Nur 31


29f1d7c4jpg

Drept-credincioșii cunosc Măreția și Puterea lui Allah subhanahu wa ta'ala, de aceea, ei se întorc cu căință deplină către El, Preaînaltul, temându-se de pedeapsa din Ziua de Apoi. Allah subhanahu wa ta'ala a lăsat această lună de post ca musulmanii mumini să își reamintească faptul că această viață este trecătoare și că nimic din ceea ce există pe acest pământ nu va fi veșnic. Este momentul în care credincioșii își reamintesc faptul că întoarcerea lor este doar la Allah subhanahu wa ta'ala, că tot ceea ce dețin în această viață nu îi va ajuta cu nimic, de aceea, trebuie să facă numai fapte bune și să își îndrepte comportamentul, totul pentru mulțumirea Lui, Preaînaltul.


Allah este Cel Milostiv, care iartă păcatele celor care se căiesc și care i se supun Lui, subhanahu wa ta'ala, cu evlavie, înmulțind numărul actelor de adorare. Astfel, drept-credincioșii sunt atenți la toate acțiunile pe care le întreprind, având grijă să nu se îndepărteze de la ceea ce Allah subhanahu wa ta'ala a poruncit, evitând acele fapte care pot aduce pedeapsa. Ei știu că Allah este Iertător și Îndurător și că îi iartă pe cei care au inimile pure și care înțeleg că au greșit, cerând iertare Creatorului a Tot și a Toate:


  1. Spune: "O, voi robii Mei, care ați întrecut măsura în defavoarea voastră, nu deznădăjduiți în privința îndurării lui Allah!" Allah iartă toate păcatele*. El este Iertător, Îndurător [Al-Ghafur, Ar-Rahim].
  2. Întoarceți-vă cu căință spre Domnul vostru și supuneți-vă Lui, înainte de a veni chinul la voi, căci apoi nu veți mai putea fi voi mântuiți!

Surat Az-Zumar 53 - 54

  • *Celor care se căiesc și cred, afară de politeism

Astfel, persoanele credincioase evită pe cât posibil tot ceea ce le-ar putea distanța de Allah subhanahu wa ta'ala. Drept-credincioșii știu că întotdeauna Allah subhanahu wa ta'ala îi privește și vede toate acțiunile de zi de zi, clipă de clipă. De aceea, se tem de consecințele faptelor și se întreabă prin fiecare acțiune dacă aceasta este pe placul lui Allah subhanahu wa ta'ala. Credincioșii mumini consideră că păcatele lor sunt nenumărate, de aceea cer, în fiecare moment, iertarea Sa.


Ibn Masꞌud, radhi Allahu anhu, a relatat că Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Credinciosul consideră că păcatele sale sunt atât de multe, ca și cum el ar sta așezat la poalele unui munte și îi este teamă că acesta ar putea cădea pe el, în timp ce necredinciosul consideră că păcatele sale sunt asemeni unei muște care se așează pe nasul său, pe care o poate alunga în acest mod (și cel care a relatat aceasta și-a trecut mâna peste nas, pentru a exemplifica aceasta). relatat de Bukhari


29e15d20jpg

Postul lunii Ramadan este o formă importantă a evlaviei și de obținere a iertării lui Allah subhanahu wa ta'ala. Acesta pregătește inima musulmanului pentru a se teme de consecințele faptelor sale, întărind-o și purificând-o. Postul ajută credincioșii mumini să înțeleagă nevoile celor de lângă ei. De asemenea, el arată drept-credincioșilor cât de dependenți sunt ei de Creatorul a Tot și a Toate, fără de care, altfel, nu pot face nimic.


Toate lipsurile pe care musulmanii le îndură în luna Ramadan ar trebui să îi învețe faptul că tot ceea ce au reprezintă o mare binecuvântare de la Allah subhanahu wa ta'ala. De aceea, ca o formă de mulțumire pentru tot ceea ce Allah Preaînaltul le-a oferit, drept-credincioșii ar trebui să se căiască prin post:


O, voi, cei care credeți, v-a fost statornicit vouă Postul [As-Siyam], așa cum le-a fost prescris și celor dinaintea voastră - Poate că veți fi cu frică!

Surat Al-Baqara 183


Astfel, organismul se purifică, păcatele sunt, inshaAllah, iertate, iar nivelul evlaviei devine mai ridicat și credința musulmanului, mai puternică, întărindu-se. Prin post și evlavie, drept-credincioșii respectă ceea ce a fost prescris de către Allah subhanahu wa ta'ala, fiind un mijloc de a se feri de Mânia Lui, Preaînaltul, și de pedeapsa promisă celor care se depărtează de la Calea cea Dreaptă. Allah subhanahu wa ta'ala a stabilit postul pentru a ne întoarce spre El, Preaînaltul, cu pietate, astfel, ferindu-ne de focul Iadului. În Nobilul Coran, găsim:


Răsplata acestora va fi iertarea Domnului lor și Grădini pe sub care curg pâraie și în ele vor avea sălaș veșnic. (...)

Surat Al 'Imran 136


Luna Ramadan este perioada în care musulmanul drept-credincios cere de la Allah subhanahu wa ta'ala îndurare, postind cu credință, căutând Mulțumirea lui, Preaînaltul. De aceea, postul său trebuie făcut cu sinceritate, pentru că aceasta este o acțiune care este doar între el și Allah subhanahu wa ta'ala.


Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Răsplata pentru fiecare faptă bună împlinită de fiii lui Adam va fi multiplicată, răsplata pentru orice faptă bună va fi înmulțită de la zece până la șapte sute de ori. Allah subhanahu wa ta'ala a spus:
«Cu excepția postului, care este pentru Mine și Eu îl voi răsplăti pe cel care a abandonat dorințele și mâncarea sa, de dragul Meu.»
Există două prilejuri de bucurie pentru cel care postește; bucuria din momentul în care rupe postul său și bucuria din momentul în care se întâlnește cu Domnul său, iar respirația celui care postește este pentru Allah Preaînaltul, mai dulce decât mirosul moscului. relatat de Muslim

As-Siyam este un secret între rob și Allah Preaînaltul, iar abținerea de la băutură și mâncare trebuie făcută doar de dragul lui Allah subhanahu wa ta'ala, de aceea, este nevoie ca drept-credinciosul să fie statornic în actele sale de adorare tot timpul anului și, mai cu seamă, în această lună binecuvântată. În Nobilul Coran, Allah subhanahu wa ta'ala spune:


Şi nu li s-a poruncit decât să-L adore pe Allah, cu credinţă curată şi statornică în religia Lui, să împlinească Rugăciunea [As-Salat] şi să achite Dania [Az-Zakat]. Şi aceasta este credinţa [comunităţii] celei drepte.

Surat Al-Bayyinah 5


Cei care se întorc spre Allah subhanahu wa ta'ala în luna Ramadan, vor avea șterse toate păcatele minore pe care le-au făcut pe tot parcursul anului.


Într-un hadith Qudsi, Allah Preaînaltul spune:


O, robii Mei, voi păcătuiți zi și noapte și Eu vă iert toate păcatele, de aceea, cereți iertare, iar Eu vă voi ierta! relatat de Muslim

Este în natura oamenilor să greșească, să comită păcate, însă, de fiecare dată, ei trebuie să se căiască pentru toate faptele lor, să ceară iertare de la Allah, Cel Milostiv și Îndurător. Allah subhanahu wa ta'ala iartă păcatele celor care se căiesc și care caută iertarea Sa, atât timp cât ei nu persistă în greșeală.


Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Oricine postește în această lună cu credință, căutând recompensă de la Allah, El le va ierta lor toate păcatele din trecut. relatat de Bukhari

De asemenea, în Nobilul Coran găsim:
  1. Care dau milostenii atât atunci când au parte de belșug, cât și atunci când sunt la necaz, care-și stăpânesc mânia și care iartă oamenilor, căci Allah îi iubește pe cei care plinesc fapte bune
  2. Și pe cei care, dacă au săvârșit o faptă josnică sau au fost nedrepți cu propriile lor suflete, își aduc aminte de [măreția lui] Allah și cer iertare pentru păcatele lor - și cine poate ierta păcatele decât Allah?! - și care nu persistă cu bună știință în ceea ce săvârșesc.

Surat Al 'Imran 134 - 135


Mărire lui Allah, Cel Milostiv, Îndurător, care iartă greșelile robilor Săi, chiar dacă greșelile acestora se repetă în mod constant!


291cc934jpg

Drept-credincioșii știu că As-Siyam nu înseamnă doar renunțarea la mâncare și băutură, ci reprimarea tuturor acțiunilor care ar putea anula postul. Întreg comportamentul musulmanilor mumini trebuie să fie în concordanță cu abținerea de la toate dorințele. În această lună sfântă, drept-credincioșii nu caută să își purifice doar trupul, ci și sufletul. Ei se comportă cu cea mai mare sinceritate, pentru că știu că Allah este Atoatevăzător și că oriunde s-ar afla, Allah subhanahu wa ta'ala observă faptele lor, ca și intenția cu care acestea sunt comise. Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Dacă cineva nu renunță la falsitatea din cuvintele și acțiunile sale, atunci Allah nu are nevoie ca el să renunțe la hrană și băutură. relatat de Bukhari

Luna Ramadan este o lună a mulțumirii lui Allah subhanahu wa ta'ala, a căinței și a evlaviei. Este cea mai bună perioadă în care drept-credincioșii pot să își purifice trupul și sufletul. Ei caută iertarea lui Allah Preaînaltul și se căiesc pentru orice faptă pe care o fac, deoarece știu că:


El este Cel care primește căința robilor Săi și iartă pentru faptele cele rele și El știe ce faceți.

Surat Aș-Șura 25


O, Allah! Purifică inimile noastre și sădește în sufletele noastre lumina speranței!
Amin!