Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Luna Ramadan - o lună sacră, o lună de post

Cu adevărat, toată lauda și slăvirea I se cuvin numai lui Allah subhanahu wa ta'ala, numai pe El Îl adorăm, numai la El căutăm îndrumare, numai Lui Îi cerem iertare și numai la El găsim scăpare și adăpost împotriva răului din noi și din faptele noastre.


Pe acela pe care Allah subhanahu wa ta'ala îl călăuzește, nimeni și nimic nu îl poate duce în rătăcire, iar pe acela pe care Allah subhanahu wa ta'ala îl rătăcește, nimeni și nimic nu îl poate aduce pe calea cea dreaptă.


Mărturisesc că nu i se cuvine adorarea decât numai lui Allah subhanahu wa ta'ala, Unicul și Singurul și că Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam este robul și Trimisul Său.


Întrucât luna Ramadan este cea mai binecuvântată și este deja oaspetele nostru de seamă, iar unii dintre noi încă mai sunt purtați de inerție, de rutină și de tentațiile vremurilor noastre, întrucât au pierdut acea abnegație de a respecta întocmai Legile lui Allah subhanahu wa ta'ala și Sunnah Profetului nostru Salla-llahu 'alahi wa sallam iar alții au banalizat acest măreț eveniment și l-au făcut asemenea sărbătorilor necredincioșilor, preluând tradiții ce țin de vremurile ignoranței, iar alții, nou-veniți în această legitimă religie a Celui Unic și Preaînalt, nu știu sau nu au apucat încă să cunoască unele reguli și unele detalii, mi-am permis, cu voia lui Allah subhanahu wa ta'ala, Stăpânul tuturor, să fac o compilație cu ceea ce erudiții vremurilor noastre, Allah subhanahu wa ta'ala să fie mulțumit de ei, ne-au explicat și ne-au învățat despre ceea ce trebuie sau nu trebuie să facem pentru a fi plăcuți înaintea lui Allah subhanahu wa ta'ala.

Luna Ramadan nu este o lună ca oricare alta, ea este un prilej prin care Allah subhanahu wa ta'ala ne-a făcut favoarea de a ne reaminti ceea ce înseamnă Islamul, iar dacă am fost dintre cei care au făcut fapte bune, să perseverăm pe acest drum, iar dacă am fost dintre cei care au încălcat Legile Lui, cu voie sau din greșeală, să ne îndreptăm și să ne reîntoarcem către Adevăr, inshaAllah.


Luna Ramadan este un dar de la Allah subhanahu wa ta'ala, un dar în care avem șansa de a ne reaminti că noi suntem doar niște creaturi care nu trăiesc veșnic (cum de altfel nimic nu trăiește veșnic) și că numai la El, subhanahu wa ta'ala, este întoarcerea, și că numai El este Veșnicul; că nimic din ceea ce avem nu ne aparține, iar ceea ce ni s-a dat trebuie să folosim după voia Creatorului nostru. Nu în ultimul rând, luna Ramadan este un dar în care avem ocazia de a înțelege că a fi musulman dreptcredincios înseamnă salvarea noastră și că, inshaAllah, răsplata va fi Paradisul.


Din luna Ramadan nu trebuie să facem o sărbătoare atunci când rupem postul; luna Ramadan nu e destinată în niciun caz bucuriei de a mânca, a bea și a te distra.


18a55fa1jpg

Luna Ramadan este o lună a postului, în care scopul este de a readuce Islamul în mintea, în practica și mai ales în inima musulmanilor, mai ales a celor mai puțin religioși. Este o lună a pomenirii lui Allah subhanahu wa ta'ala, o lună a compasiunii și a dreptății, este luna exprimării recunoștinței noastre pentru călăuzirea la ceea ce am primit de la Creatorul nostru, prin revelarea Sfântului Coran.


Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Islamul este construit pe cinci stâlpi: mărturisirea că nu există altă divinitate decât Allah și că Mohammed este Trimisul Său, obligativitatea rugăciunii; plata Zakat-ului, postul din luna Ramadan și împlinirea Hajj-ului. relatat de Muslim

Acestea înseamnă că Islamul presupune următoarele practici:


  1. A declara că nimănui nu i se cuvine adorare, slăvire și laudă decât numai lui Allah subhanahu wa ta'ala, Unicul și Singurul și că Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a fost trimis cu mesajul Islamului;
  2. A face cele cinci rugăciuni zilnice cu conștiinciozitate și cu mare atenție;
  3. A plăti taxa pe profitul acumulat pe un an de zile, Zakatul (dania), așa cum este reglementat prin Sunna;
  4. A posti în luna Ramadan, în sensul de a se abține de la mâncare, băutură, viață intimă și alte activități specificate prin Sunnah, de la Fajr (răsăritul soarelui) și până la Maghrib (apusul soarelui).
  5. A face Hajj, adică a vizita Casa Sfântă a lui Allah subhanahu wa ta'ala de la Mecca și a efectua practicile de adorare speciale, dedicate lui Allah Preaînaltul, așa cum sunt ele scrise în Coran și detaliate în Sunna, dacă există posibilitatea fizică și financiară pentru aceasta.

Fie ca Allah subhanahu wa ta'ala să ne sporească învățătura, cunoașterea și să ne călăuzească pe calea cea dreaptă, ca să nu fim dintre cei rătăciți.
Fie ca Allah subhanahu wa ta'ala să ne apere și să ne dea bucuria unei luni Ramadan binecuvântate și folositoare.


Amin!