Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Luna Ramadan – perioada ideală pentru Dawa

În luna Ramadan, sentimentele dragostei profunde față de minunata noastră Religie, Islamul, a celor care cheamă la ea, se resimt mult mai mult decât în orice altă perioadă. Vorbele lor nu vor conteni, iar uneltele de scris nu se vor opri din a așterne pe hârtie, iar toate cunoștințele, acumulate de-a lungul timpului, vor ajuta pe toți cei ce vor să afle Adevărul și vor întări cunoștințele celor care deja știu.


294e8731jpg

Este de datoria celor care au cunoștințe să răspândească Adevărul despre Religie, așa cum a fost el transmis de către Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam Ummei, iar acestea trebuie să fie gesturi făcute necondiționat, voluntar și mai ales cu toată dragostea față de Allah subhanahu wa ta'ala, cu intenția de a face fapte bune, în speranța că acestea vor fi pe placul Lui, Preaînaltul.
Răspândirea Islamului și înșirarea lui tuturor oamenilor a fost una dintre cele mai importante misiuni ale Profeților și ale Trimișilor, aleihum sallam, lui Allah subhanahu wa ta'ala. Nu s-a întâmplat vreodată ca unul dintre Profeți, aleihum sallam, să nu fie un bun învățător și un bun transmițător al Religiei noastre. Fiecare dintre ei, aleihum sallam, a propovăduit același mesaj:


Fiți supuși lui Allah Preaînaltul, deoarece nu există alt dumnezeu în afară de El, Unicul!

De asemenea, fiecare Profet, aleihi sallam, și-a chemat poporul la Islam spunând:


Nu caut nicio răsplată de la voi pentru aceasta!

Cheamă la calea Domnului tău cu înțelepciune și bună
îndemnare și discută cu ei cum e mai frumos! Domnul tău este mai bine știutor al acelora care s-au abătut de la calea Sa și El este mai bine știutor al celor care sunt bine călăuziți.

Surat An-Nahl 125


El, Preaînaltul, a poruncit Trimișilor Săi, aleihum sallam:


Spune: «Aceasta este calea mea! Eu chem la Allah, eu și cei care m-au urmat, bizuindu-ne pe dovada limpede! Mărire lui Allah! Iar eu nu sunt dintre politeiști!»

Surat Yusuf 108


După ce a poruncit supușilor Săi să răspândească tuturor cunoștințele lor despre Islam și faptele lor bune, Allah subhanahu wa ta'ala a spus:


Și cine spune vorbe mai frumoase decât acela care cheamă la Allah, săvârșește fapta bună și zice: «Eu sunt dintre musulmani»?

Surat Fussilat 33


Răspândirea Islamului s-a bazat pe lucruri permise și moduri de abordare importante, astfel ca fiecare musulman să le îndeplinească întocmai, având rezultate pe măsură.


Sinceritatea, veridicitatea față de Allah subhanahu wa ta'ala și căutarea mulțumirii Lui, Preaînaltul


Și nu li s-a poruncit decât să-L adore pe Allah, cu credința curată și statornică în Religia Lui, să împlinească Rugăciunea [As-Salat] și să achite Dania [Az-Zakat]. Și aceasta este credința [comunității] celei drepte.

Surat Al-Bayyinah 5


Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam ne-a avertizat de faptul că una dintre categoriile de oameni care vor ajunge în Focul Iadului sunt cei care vor dobândi multe cunoștințe despre Islam și le vor folosi numai pentru propriul beneficiu sau pentru a primi lauda celor din jur.Punerea în practică a cunoștințelor acumulate pe calea Religiei


29ad4ac7jpg

Unul din lucrurile neplăcute, care îi vor ține departe pe cei doritori să asculte despre frumoasa Religie, este ca acțiunea celui care propovăduiește Islamul să fie în contradicție cu cunoștințele pe care le are, cu ceea ce transmite oamenilor prin vorbele lui.
Allah subhanahu wa ta'ala dezaprobă un astfel de comportament și spune:


Porunciți oamenilor evlavia și uitați de voi înșivă, cu toate că voi citiți Scriptura? Voi nu pricepeți?!

Surat Al-Baqara 44Gentilețea și modul frumos în transmiterea mesajului


Allah subhanahu wa ta'ala i-a sfătuit pe Moise și Aaron, aleihum sallam, să folosească această metodă cu cel mai mare dintre tiranii acelor timpuri – Faraonul.


Și spuneți-i lui vorbe blânde! Poate că el își va aduce aminte sau se va teme!

Surat Ta-Ha 44


De asemenea, El, Preaînaltul, l-a sfătuit și pe Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam astfel:


Și datorită îndurării lui Allah, tu, [Mohammed], ai fost așa de blând cu ei! Iar de ai fi fost fără blândețe și aspru la inimă, ei ar fi fugit din preajma ta. Deci iartă-le lor și roagă-te [lui Allah] pentru iertarea lor! Sfătuiește-te cu ei asupra treburilor, dar odată ce ai luat o hotărâre, încrede-te în Allah! Allah îi iubește cu adevărat pe cei care se încred [în El].

Surat Al 'Imran 159


Aceasta a fost una dintre metodele de bază folosite de Profet Salla-llahu 'alahi wa sallam care spunea:


Faceți lucrurile ușoare pentru oameni și nu le faceți dificile. Dați veștile cu bucurie și nu îndepărtați oamenii. relatat de Bukhari


Adoptarea unei abordări treptate a persoanelor care doresc transmiterea Islamului


Fiecare musulman să procedeze așa cum ne-a învățat Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam începând cu cele mai importante lucruri care trebuie transmise, apoi, treptat urmând celelalte, în ordinea corectă. Acesta a fost unul dintre sfaturile pe care Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam i l-a dat lui Muꞌadh, radhi Allahu anhu, înainte de a-l trimite la oamenii din Yemen:


În curând, te vei duce într-o comunitate din care fac parte oamenii Cărții (evrei și creștini); în primul rând, cheamă-i să mărturisească faptul că nu există alt dumnezeu în afară de Allah și că eu (Mohammed) sunt Trimisul lui Allah. Și dacă ei acceptă aceasta, spune-le apoi că Allah le-a poruncit cinci Rugăciuni zilnice, ziua și noaptea. relatat de Muslim


Abordarea fiecărei persoane în funcție de ceea ce este potrivit pentru aceasta și în funcție de nevoile fiecăreia


Trebuie folosit un mod aparte de abordare cu locuitorii orașelor și un cu totul alt mod cu oamenii de la sat și tot așa, un alt mod cu beduinii. Oamenii sunt de diferite categorii, fiecare diferențiindu-se din punct de vedere intelectual, de aceea, este bine ca mesajul transmis să fie pe măsura capacității de înțelegere a fiecăruia.


El dăruiește înțelepciune cui voiește El, iar cel care a fost dăruit cu înțelepciune, acela a fost dăruit cu un mare bine, dar [acest lucru] nu-l pricep decât cei ageri la minte.

Surat Al-Baqara 269


În zilele noastre, beneficiem de foarte multe căi prin care putem face chemarea la Islam:


29f11853jpg
  • putem vorbi cu o persoană în particular
  • putem vorbi unui grup
  • putem scrie despre frumoasa noastră Religie
  • putem folosi tehnologia atât de avansată, transmițând cunoștințele noastre prin intermediul lumii virtuale.

Trebuie doar să fim foarte atenți la modul în care transmitem mesajul, pentru a ne face înțeleși, să ne asigurăm că ceea ce spunem este corect și să venim cu argumente și dovezi concrete în sprijinul a ceea ce spunem.


Răsplățile drept-credincioșilor, care îndeamnă pe Calea Adevărului, sunt multe și numai Allah subhanahu wa ta'ala știe cel mai bine.


Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Nimeni nu cheamă la Calea cea Dreaptă fără să aibă aceeași răsplată ca aceia care o urmează, fără a diminua cu nimic răsplata acestora. Muwatta Malik

Allah subhanahu wa ta'ala îi descrie pe drept-credincioșii care cheamă la Islam astfel:


  1. Și aceia care zic: "Doamne, dă-ne nouă de la soațele noastre și de la vlăstarele noastre mângâiere pentru ochi și fă din noi călăuză pentru cei evlavioși!";
  2. Aceia sunt cei care vor avea drept răsplată cel mai înalt loc [din Paradis] pentru că au fost statornici și vor fi întâmpinați în el cu salut și cu pace
  3. Și în el vor rămâne veșnic. Ce frumoasă locuință și ce frumos loc de ședere!

Surat Al-Furqan 74 - 76O, Allah! Ajută-ne să ne înmulțim cunoștințele despre Islam pentru a le răspândi!
O, Allah! Ajută-ne să înțelegem Religia adevărată cât mai bine!
Amin!