Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Noaptea Al-Qadr, mai bună decât o mie de luni

Noaptea Al-Qadr este cea mai virtuoasă dintre toate nopțile anului. Orice faptă făcută în această noapte, numită Noaptea Al-Qadr, cum ar fi recitarea Coranului, pomenirea lui Allah subhanahu wa ta'ala (dhikr), este mai bună decât toate faptele făcute în cursul anului, ea fiind numită, așa cum găsim scris și în Sfântul Coran, o noapte mai bună decât o mie de luni:  1. Noi am pogorât [Coranul] în noaptea al-Qadr.
  2. Dar de unde să știi ce este noaptea al-Qadr?!
  3. Noaptea al-Qadr este mai bună decât o mie de luni!
  4. În timpul ei se coboară îngerii și Duhul, după voia Domnului lor, pentru orice poruncă!
  5. Ea este pace, până la ivirea zorilor!

Surat Al-Qadr 1-5Laylat Al-Qadr, "Noaptea Destinului", este - după cum citim în Sfântul Coran - "mai bună decât o mie de luni". Orice acțiune făcută în această "Noapte a Destinului" - cum ar fi recitarea Coranului, dhikr Allah, Takbir (Allahu Akbar), dua-uri - este răsplătită de Allah Preaînaltul precum faptele a o mie de luni.Este mustahab căutarea acestei nopți


Este de preferat căutarea ei în ultimele zece nopți ale lunii Ramadan, așa cum Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam se străduia să o caute în această perioadă. Am menționat deja că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam stătea treaz în ultimele zece nopți ale lunii Ramadan și își trezea soțiile, apoi se retrăgea pentru efectuarea actelor de adorare.


Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam în ultimele zece zile din luna Ramadan, rămânea în rugăciune mai mult decât în toate celelalte zile.


Aisha, radhi Allahu anha, a relatat:


Rasul a spus: «Căutați Laylat Al-Qadr în nopțile impare, pe parcursul ultimelor 10 zile ale lunii Ramadan.» relatat de Bukhari

Tot el Salla-llahu 'alahi wa sallam ne învață și ne spune:


Cine se roagă în Noaptea Al-Qadr cu credință, sperând să primească răsplată, va avea toate păcatele sale anterioare iertate. relatat de Bukhari și Muslim

În ultimele zece zile din luna Ramadan, este indicat a se face Itikaf (izolarea în moschee, pe parcursul zilei și a nopții) și rugăciuni suplimentare, recitarea și studiul Coranului cel Sfânt și nelipsita pomenire a lui Allah Preaînaltul.


Aisha, radhi Allahu anha, a spus:


L-am întrebat pe Profet: «O, Mesager al lui Allah, ce trebuie să se spună pe parcursul Nopții Al-Oadr?» El Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus: «O, Allah, ești Iertător și Îți place să ierți, deci iartă-mă.» relatat de Ahmad, Ibn Majah și Tirmidhi

Este indicat ca în ultimele zece zile ale lunii Ramadan să nu se citească numai surele scurte; este bine să facem rugăciuni cât mai lungi, cât mai profunde și cât mai semnificative. Este de preferat ca în luna Ramadan - și în special în aceste ultimele zece zile - să înmulțim dua-urile, ținând cont de faptul că lui Allah subhanahu wa ta'ala Îi place să audă cum robii Săi cer de la El:


Și Domnul vostru zice: «Chemați-Mă și Eu vă voi răspunde! Aceia care, din prea multă trufie, refuză să Mă adore, vor intra în Gheena umiliți».

Surat Ghafir 60


Unul dintre cele mai bune momente pentru a face o dua profundă și sinceră este ultima parte a nopții. Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Domnul nostru coboară în fiecare noapte din cer pe pământ, atunci când începe a treia parte a nopții. El oferă robilor Lui din generozitatea Sa, zicând: Cine Îmi spune Mie o rugăciune, să pot să-i răspund? Cine Îmi cere Mie ceva, să-i dau? Cine își cere iertare de la Mine, să-l iert?» relatat de Bukhari și Muslim


Care este Noaptea Al-Qadr?


Savanții au păreri diferite, cu privire la noaptea care este Noaptea Al-Qadr.


Unii dintre ei sunt de părere că este a 21-a noapte, alții că este a 23-a, alții că e a 25-a, iar alții că este a 29-a noapte. Unii spun că ea diferă de la an la an, dar este mereu în ultimele zece nopți ale lunii Ramadan. Totuși, cei mai mulți savanți susțin că este în a 27-a noapte (Allahu Alam).


Ahmad a înregistrat, cu un lanț sahih de relatatori, de la Ibn Omar, radhi Allahu anhu, că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Cel care vrea să o caute, să o facă în a 27-a noapte.

Ubay ibn Kaꞌb, radhi Allahu anhu, a zis:


Pe Allah, nu există alt Dumnezeu în afară de El, aceasta este în perioada lunii Ramadan – și El a jurat asta – și pe Allah, știu ce noapte este. E noaptea în care Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam ne-a poruncit să ne rugăm, noaptea de 27 a lunii. Semnul acesteia este că Soarele răsare dimineața alb și fără raze.
relatat de Muslim, Abu Dawud, Ahmad, iar Tirmidhi l-a clasificat sahih


6089f54jpg


Rugăciunea și dua-urile în Noaptea Al-Qadr


Bukhari și Muslim au înregistrat de la Abu Huraira, radhi Allahu anhu, că:


Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:
«Cine se roagă în timpul Nopții Al-Qadr cu credință în suflet și cu speranță la răsplată, toate păcatele anterioare îi vor fi iertate.

În ceea ce privește suplicația (dua) în Noaptea Al-Qadr, Aisha, radhi Allahu anha, a zis:


L-am întrebat pe Mesagerul lui Allah:
«O, Mesager al lui Allah, dacă eu știu care este Noapte Al-Qadr, ce ar trebui să spun?»
El a zis:
«O, Allah, Tu ești Iertătorul și Ție Îți place să ierți, deci iartă-mă!
relatat de Ahmad, Ibn Majah, iar Tirmidhi l-a clasificat sahih


Dua-urile se pot face în limba maternă, spunându-le cu sinceritate și cu foarte multă convingere de sine.


Tot în aceste ultime zece zile este bine să se citească despre viața Profetului Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam care este un exemplu demn de urmat.


Într-unul din hadithurile lăsate de Bukhari, se spune că Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam și companionii săi cunoșteau noaptea precisă de Laylat Al-Qadr dar, mai târziu, Allah Preaînaltul a făcut de așa natură încât să o uite. În alt hadith este relatat că "Noaptea Destinului" continuă să fie schimbată, de la un an la altul.


Adevărații musulmani au întotdeauna încredere în Allah subhanahu wa ta'ala și știu că vor primi ceea ce li s-a promis. Când Allah Preaînaltul ne informa, în Cartea Sa cea mai autentică, știa că tot ceea ce avem nevoie vom găsi în Revelația Divină.


Nu este vietate pe pământ, nici pasăre care zboară cu aripile ei, decât în neamuri, ca și voi. Nu am lăsat nimic nepomenit în Carte. Apoi, la Domnul lor vor fi adunați.

Surat Al-An'aam 38Valoarea gematricală și numerică a Nopții Destinului


Mulți învățați au văzut semne în Surat Al-Qadr (97) și este interesant de văzut că Allah subhanahu wa ta'ala a menționat în "Laylat Al-Qadr" o frază, compusă din 9 litere arabe, mai exact de 3 ori în 97: 1, 2 și 3, semnul fiind 9x3=27, ceea ce semnifică Noaptea Al-Qadr, a 27-a.


Alți cercetători musulmani au remarcat că sura 97 este compusă exact din 30 de cuvinte în limba arabă, ca și cum aceasta se referă la zilele din această lună; iar dacă începem să numărăm cuvintele, o să găsim că al 27-lea cuvânt este "Ea", ca și cum Allah Preaînaltul ne-a zis că a 27-a noapte de Ramadan este "Ea".


Valoarea gematricală și numerică a Nopții Destinului este 410. Cele 9 litere în arabă, care compun această frază, au următoarea valoare: 410+97+1+2+3=513, adică 19x27;


Imamul Albani, radhi Allahu anhu, a spus: "Noaptea Al-Qadr o găsim în ultimele zece nopți ale lunii Ramadan și, mai precis, în nopțile impare, adică în 21, 23, 25, 27 sau 29."


Dacă am calcula recompensa în ani a acestei nopți, care este mai bună decât o mie de luni, am găsi că 1000 luni împărțit la 12 luni pe an este egal cu 83 de ani și 4 luni.


Alfabetul arab conține 28 de litere și fiecare literă are o valoare gematricală, universal stabilită. Dacă vom scrie 28 de valori gematricale, una lângă alta, vom putea forma un număr mare, care este un multiplu al numărului 19. Aceasta dovedește că Allah Preaînaltul a creat și a aranjat limba arabă, în așa fel încât să corespundă cu bazele matematice ale numărului 19, din Sfântul Coran:1234567891020304050607080901002003004005006007008009001000 = un multiplu al numărului 19


Allahu Alam

30860e7djpg