Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Postul celor șase zile din luna Shawwal

Postul celor 6 zile din luna Shawwal se ține imediat după postul obligatoriu din luna Ramadan și este sunnah. Acest post are un merit imens și aduce mari binecuvântări de la Bunul Allah, deoarece împreună cu postul ținut în luna Ramadan, răsplata va fi ca și cum s-ar fi ținut post tot anul.


Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Oricine postește în luna Ramadan și urmează să țină post în cele 6 zile în luna Shawwal, este ca cineva care a postit tot timpul.
relatat de Muslim, Abu Dawud și Tirmidhi

Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a explicat hadithul de mai sus în următorii termeni: "Cel care postește 6 zile după ce a rupt postul lunii Ramadan, a completat anul; cine împlinește aceasta, binefacerile lui se vor înmulți de 10 ori."


Un alt hadith:


Allah a înmulțit binefacerile cu 10: o lună = 10 luni și 6 zile = 60 zile = 2 luni; iată un an întreg.
relatat de Nasa'i și Ibn Majah

Un alt hadith relatat de Ibn Khuzaymah a explicat același lucru:


Postul din luna Ramadan are valoarea a 10 luni, și postul celor 6 zile din Shawwal are valoarea a 2 luni, ceea ce constituie un an întreg.

Marii învățați ai școlilor Hambali și Shafii au spus că postul celor 6 zile după luna Ramadan, împreună cu postul lunii Ramadan, au valoarea postului obligatoriu al unui an întreg. Înmulțirea acestor răsplăți este, astfel, generalizată, și se aplică tuturor posturilor voluntare; și, într-adevăr, beneficiul este răsplătit de 10 ori.


Nu trebuie, însă, să uităm că răsplata postului este numai de la Allah subhanahu wa ta'ala și numai El, Preaînaltul, știe cât de mare va fi aceasta.


O atenție deosebită trebuie să acordăm, în primul rând, postului lunii Ramadan și să nu ne bazăm că cele 6 zile de post, din luna Shawwal, vor compensa zilele pierdute în luna Ramadan. Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Primul lucru asupra căruia vom fi obligați să ne asumăm răspunderea va fi reglarea conturilor, referitor la rugăciuni. Allah Preaînaltul îi va întreba pe Îngeri - cei care știu cel mai bine, cei care și-au îndeplinit sarcinile cel mai bine: «Examinați-le rugăciunile servitorilor Mei, pentru a ști dacă ele sunt făcute de o manieră completă sau incompletă. Pentru cei care se adeverește că sunt complete, vor fi înregistrate așa cum sunt ele.»
Pentru cei a căror rugăciuni sunt incomplete, Allah Preaînaltul spune: «Să vă uitați dacă servitorii Mei au făcut rugăciunile suplimentare (sunnah) și, în acest caz, utilizați-le pentru a completa pe cele obligatorii.» Deci aceasta va fi judecata tratării rugăciunilor.
relatat de Abu Dawud

De aici înțelegem importanța rugăciunilor sunnah, pe care fiecare musulman mumin trebuie să le facă zilnic, pentru că nu ne putem limita doar la ceea ce este fard, neavând o concentrație maximă asupra rugăciunii. Allah subhanahu wa ta'ala ne va întreba de rugăciunile zilnice obligatorii și, dacă vreuna din ele nu este completă sau a fost făcută greșit, rugăciunile sunnah o vor compensa. A nu se înțelege greșit, că zilele de post din luna Shawwal vor compensa ceea ce am pierdut în luna Ramadan, pentru că Allah subhanahu wa ta'ala ne va întreba, în primul rând, de postul lunii Ramadan, care trebuie să fie complet.


Dacă se întâmplă ca un om să moară în luna Shawwal, el nu va fi întrebat dacă și-a îndeplinit postul celor 6 zile din această lună, ci dacă postul lunii Ramadan a fost ținut complet, așa cum trebuie.


6eeea92jpg

Fiecare act de adorare este important, atunci când este făcut la timpul lui, așa cum este rugăciunea, și așa cum este și postul, iar Allah subhanahu wa ta'ala știe cel mai bine răsplata fiecăruia.


Un caz aparte, despre care surorile noastre în Islam ar trebui să știe, este cum și când pot să țină postul celor 6 zile din luna Shawwal, dacă nu au ținut postul lunii Ramadan complet.


Savanții marilor școli de jurisprudență islamică au subliniat faptul că postul celor 6 zile din luna Shawwal se poate ține doar dacă postul din luna Ramadan a fost ținut complet. Referitor la aceasta, Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Cine postește toată luna Ramadan, apoi urmează postul celor 6 zile din luna Shawwal, va fi ca și cum ar fi postit o viață întreagă.
relatat de Muslim

Prin acest hadith, ni se explică faptul că aceste două posturi trebuie ținute în ordine; adică prima oară se completează zilele pierdute ale postului lunii Ramadan și doar apoi se poate ține postul celor 6 zile din luna Shawwal. InshaAllah, numai în acest fel se va obține răsplata lui Allah subhanahu wa ta'ala, menționată în hadith.


Sheikh Ibn Uthaymeen a fost întrebat: "Ce se întâmplă dacă o femeie a pierdut câteva zile în postul lunii Ramadan? Este permis a da prioritate postului celor 6 zile din luna Shawwal, care ar completa zilele pierdute? Sau trebuie să dea prioritate zilelor pierdute, și apoi să postească cele 6 zile din luna Shawwal?"
El a răspuns: "Dacă o femeie mai are de completat zile din postul lunii Ramadan, atunci ea nu trebuie să postească cele 6 zile din luna Shawwal, până nu a completat postul pierdut al lunii Ramadan, deoarece Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus: «Oricine postește luna Ramadan, continuă, apoi urmează cu postul celor 6 zile din luna Shawwal.» Cine mai are zile de recuperat din luna Ramadan, înseamnă că nu a completat tot postul lunii Ramadan și, astfel, ea nu-și va primi răsplata postului celor 6 zile din luna Shawwal."


Un caz aparte sunt femeile lăuze, care nu pot ține tot postul lunii Ramadan, până va începe postul celor 6 zile din luna Shawwal. Dacă vor posti cele 6 zile din luna Shawwal, postul lor va fi primit, deoarece au avut un motiv bine întemeiat, pentru a nu ține postul lunii Ramadan (cu condiția ca, imediat ce se ivește ocazia de a putea recupera postul lunii Ramadan, să îl facă, fără ezitare).


InshaAllah ca toți musulmanii mumineen să-și poată îndeplini postul lunii Ramadan, așa cum ne-a poruncit Allah subhanahu wa ta'ala, și să nu uităm că și postul celor 6 zile din luna Shawwal este de o mare importanță. Bunul Allah să binecuvânteze toți musulmanii mumineen și să îi răsplătescă pe fiecare pentru postul lui.



Allahu Alam