Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Postul din luna Ramadan

În conformitate cu Nobilul Coran și Sunna, Postul din luna Ramadan este obligatoriu. Dovada din Coran constă în următoarele două versete:


O, voi, cei care credeți, v-a fost statornicit vouă Postul [As-Siyam], așa cum le-a fost prescris și celor dinaintea voastră – Poate că veți fi cu frică!

Surat Al-Baqara 183


și
[Aceste zile sunt] luna Ramadan, în care a fost trimis Coranul, drept călăuză pentru oameni, dovezi limpezi pentru drumul cel drept și Îndreptar [Al-Furqan]. Și oricare dintre voi care este prezent în această lună, să o țină ca Post (...)

Surat Al-Baqara 185


Din Sunna avem următoarea relatare a Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam:


Islamul este construit pe (următorii) cinci stâlpi: mărturisirea că nu există alt dumnezeu în afară de Allah și că Mohammed este Mesagerul Său, împlinirea Rugăciunii, oferirea Zakat-ului, Postul lunii Ramadan și Pelerinajul la Mecca.

Talhah ibn Ubaidullah, radhi Allahu anhu, a relatat că un om a venit la Profet, salla Allahu aleihi wa sallam, și l-a întrebat:


«Mesager al lui Allah, spune-mi ce îmi cere Allah în privința Postului?»
El a răspuns:
«Luna Ramadan.»
Omul a întrebat:
«Există alt Post?»
Profetul a răspuns:
«Nu, numai dacă faci acest lucru voluntar.»

Toată comunitatea musulmană este de acord că Postul lunii Ramadan e obligatoriu. El este unul dintre stâlpii Islamului și dacă cineva neagă aceasta, nu poate fi numit musulman.Virtuțile lunii Ramadan și faptele din această lună
Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:


Luna binecuvântată a venit pentru voi toți. Este luna în care Allah v-a poruncit vouă tuturor să postiți. În timpul acesteia, porțile Raiului sunt deschise, porțile Iadului sunt închise, iar Sheitan este înlănțuit. În această lună, există o noapte care este mai bună decât o mie de luni. Oricine este lipsit de binele din ea, acela este într-adevăr lipsit de măreție.» relatat de Ahmad, Nasaꞌi și Bayhaqi

Arfajah, radhi Allahu anhu, spune referitor la aceasta:
Eram cu Utbah ibn Farqad, în timp ce discutam despre luna Ramadan. A venit și un companion al Profetului. Atunci când Utbah l-a văzut, s-a rușinat și a tăcut. Bărbatul (companionul) a vorbit despre luna Ramadan, zicând:
«L-am auzit pe Mesagerul lui Allah spunând în timpul lunii Ramadan:
Porțile Iadului sunt închise, porțile Paradisului sunt deschise și diavolii sunt înlănțuiți. Un Înger va striga:
«O, voi cei care intenționați să faceți fapte bune, aveți o veste bună. O, voi cei care intenționați să faceți rău, abțineți-vă până când se sfârșește luna Ramadan.»

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:
Timpul dintre cele cinci Rugăciuni, dintre două Rugăciuni de vineri consecutive și două luni Ramadan consecutive, aduce iertarea tuturor faptelor petrecute în această perioadă, cu condiția să fie evitate păcatele grave. relatat de Muslim

Abu Saꞌid Al-Khudri, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:
Oricui postește în luna Ramadan, supunându-se în totalitate și păzindu-se de ceea ce este interzis, îi sunt iertate toate păcatele anterioare. relatat de Ahmad și Bayhaqi, cu un lanț bun de relatatori

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:
Oricine postește luna Ramadan cu credință, căutând mulțumirea și răsplata lui Allah, va avea păcatele anterioare iertate. relatat de Ahmad și ceilalți culegători de Sunnan


Consecințele întreruperii Postului în luna Ramadan
Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:


Esența Islamului și bazele Religiei sunt trei (acte), pe care a fost stabilit Islamul. Oricine lasă unul dintre ele, devine necredincios și sângele lui poate fi vărsat legal. Acestea trei sunt: mărturisirea că nu există alt dumnezeu în afară de Allah, Rugăciunile obligatorii și Postul lunii Ramadan. relatat de Abu Yaꞌla și Ad-Dailimi. Adh-Dhahabi l-a numit sahih

Abu Huraira, radhi Allahu anhu, a relatat că Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:


Oricine întrerupe Postul în timpul lunii Ramadan, fără a avea o scuză pe care Allah ar accepta-o, nici dacă ar posti continuu, nu ar recupera acea zi. relatat de Abu Dawud, Ibn Majah și Tirmidhi

Bukhari a înregistrat de la Abu Huraira, radhi Allahu anhu, în forma marfuꞌ:


Oricine întrerupe Postul lunii Ramadan fără un motiv legitim sau fără a fi bolnav, nu poate recupera acea zi, chiar dacă ar posti continuu.

Ibn Masꞌud, radhi Allahu anhu, de asemenea, relatează acest hadith.
Adh-Dhahabi a spus:


Conform savanților musulmani, oricine întrerupe Postul lunii Ramadan fără a fi bolnav, este mai rău decât un desfrânat sau un alcoolic. De fapt, ei se îndoiesc de Islamul lui și îl suspectează că poate fi un zandiqah și unul dintre cei care distrug Islamul.


30367e59jpg