Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Povestea Lunii Ramadan

Calendarul gregorian, precum și cel islamic, au 12 luni. Istoria calendarului islamic începe în primul an al migrației, de la Mecca la Medina, a Profetului Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam împreună cu toți cei care l-au urmat.


Luna Ramadan are o importanță foarte mare, ea fiind a 9-a, în calendarul islamic. Postul acestei luni este postul poruncit de Allah subhanahu wa ta'ala robilor Săi, făcându-l obligatoriu, el fiind al 4-lea stâlp al Islamului, în ordinea celor 5 stâlpi care reprezintă obligațiile fundamentale ale musulmanilor. Postul în această lună sfântă a fost instituit în al 2-lea an Hijra (al doilea an conform calendarului islamic), prin relevarea versetelor:


O, voi, cei care credeți, v-a fost statornicit vouă Postul [As-Siyam], așa cum le-a fost prescris și celor dinaintea voastră - Poate că veți fi cu frică!

Surat Al-Baqara 183


[Aceste zile sunt] luna Ramadan, în care a fost trimis Coranul, drept călăuză pentru oameni, dovezi limpezi pentru drumul cel drept și Îndreptar [Al-Furqan]. Și oricare dintre voi care este prezent în această lună, să o țină ca Post, iar cel care este bolnav ori în călătorie [să postească] un număr [egal] de alte zile. Allah vă voiește ușurarea, nu vă voiește împovărarea și să împliniți acest număr și să-L preamăriți pe Allah, pentru că vă călăuzește pe calea cea bună. Poate că veți fi mulțumitori!

Surat Al-Baqara 185


A început odată și, inshaAllah, va mai începe și de această dată și de câte ori Bunul Allah va voi aceasta și, inshaAllah, de fiecare dată să fie și mai mulți musulmani drept-credincioși, care vor ține postul lunii Ramadan. În această lună binecuvântată, mai bine de 1 miliard și jumătate de musulmani țin postul, așa cum Allah subhanahu wa ta'ala a poruncit.


Allah subhanahu wa ta'ala a stabilit pentru noi această lună minunată de post în care, chiar și sufletele mai puțin religioase, se îndreaptă către credință, lăsând deoparte lucrurile cotidiene. Recitarea din Coran, rugăciunea, milostenia, unitatea, fac ca această lună să devină sublimă, pentru că nimic nu excelează în această viață, decât încercarea de a ne apropia de Allah subhanahu wa ta'ala, prin pioșenie și respectarea acestui post. Apropierea de familie este la fel de importantă, făcând ca robii lui Allah Preaînaltul să fie uniți, atât familial, cât și sufletește, față de Creatorul lor.


Postul lunii Ramadan curăță atât trupul, cât și sufletul. Ferit de ispitele lui Sheitan, audhu billehi, acum când este închis, ținându-l în spatele porților Iadului, zăvorât și fără nici o putere, musulmanul își trăiește magica poveste a lunii Ramadan și se bucură de binecuvântările ei.


Pe țărmuri îndepărtate, precum Japonia, Canada, Africa, sau apropiate, ca România, Turcia, Republica Moldova, în căsuțe sărăcăcioase sau în vile luxoase, poveștile lunii Ramadan se desfășoară în sufletele musulmanilor, într-un mod cu totul și cu totul fabulos, lăsând un gust deosebit de dulce, atât în gurile celor care povestesc, cât și în gurile celor care postesc.


Credința puternică în Allah subhanahu wa ta'ala este miezul acestor povești, fiecare zi a postului ținut fiind o reușită pentru musulmanul mumin, reușită care, dacă este trecută cu bine, pe lângă faptul că musulmanul și-a îndeplinit ceea ce a poruncit Creatorul, este și răsplătit pentru aceasta.


Intenția este foarte importantă în această lună; rugăciunile fard și sunnah, Tarawih, specifice acestei luni, dau musulmanului mumin putere, reflectată prin evlavie și statornicie în faptele sale de credință. Nici un musulman nu trebuie să uite că distanța dintre o problemă și rezolvarea ei este precum cea dintre genunchi și podea.


Muminul acestei povești are, pe parcursul minunatei sale încercări, un sfătuitor extraordinar, în însuși Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam alături de Sfântul Coran - acest sfătuitor care, prin fiecare literă citită, îi aduce musulmanului mari răsplăți, iar Allah este Atoateștiutorul.


Kitabu Kerim este călăuza din fiecare zi trăită pe acest pământ și martorul necontestat în Ziua de Apoi. El este și va rămâne sprijinul cel mai de preț, în această călătorie, pe parcursul lunii Ramadan, însoțit de toate actele de adorare, pe care un drept-credincios trebuie să le facă.


Fie sărac sau bogat, femeie sau bărbat, aflat într-o stare de sănătate bună, care să le permită să postească, își încep minunata trecere a acestei luni, cu intenția de a o duce până la capăt, cu speranța de a fi pe placul lui Allah subhanahu wa ta'ala, pentru a primi răsplata de la El, Preaînaltul, răsplată pe care numai El, Unicul, o dă, pe măsura străduinței fiecăruia.


Dimineața devreme, înainte ca firul alb să poată fi deosebit de cel negru, musulmanul, singur sau cu familia, servește micul dejun, care pe perioada lunii Ramadan se numește Suhur, acesta dându-i forță, pe parcursul zilei. Apoi, după ce și-a luat hrana pentru trup, își va lua și hrana pentru suflet, făcând 2 rakaat de rugăciune sunnah (opționale) și 2 rakaat fard (obligatorii), la rugăciunea Fajr, după care nu se va mai atinge de mâncare, lichide, plăceri trupești, până la asfințit, până în momentul în care cercul solar va dispărea, iar muminul se va așeza la masă, alături de cei dragi și vor lua Iftarul.


În timpul zilei, musulmanul va avea parte de 2 minunate popasuri, acestea fiind cele 2 rugăciuni: cea de Dhuhr și cea de Asr, ele dând forță și rezistență, până la apusul soarelui. Bunul și minunatul îndreptar, Al-Furqan, îi va fi alături, arătându-i calea dreaptă, sprijinindu-l și încurajându-l în reușita sa.


Adevărata sa credință va birui în momentele în care setea și foamea vor apărea, încercând să îl destabilizeze pe credincios, dar cu voia Bunului Allah Preaînaltul, așa-zisul drum anevoios va fi urcușul spre statornicia în credință, făcându-l să zâmbească mai des și să împartă din ce are el mai bun și altora.


După apusul soarelui, postul se sfârșește pentru acea zi, aducând satisfacția Iftarului, ce va hrăni corpul după ziua în care a fost privat de hrană. Sufletul se îmbogățește spiritual după rugăciunea Isha, care este urmată de o rugăciune cu adevărat specială, rugăciunea Tarawih, cea care ne poate ajuta, cu voia lui Allah Preaînaltul, să avem un suflet mai ușurat de păcate.


Fiecare zi și fiecare noapte binecuvântată a acestei luni, compun Povestea lunii Ramadan. Pe parcursul a 11 luni, organismul omului așteaptă postul lunii Ramadan cu nerăbdare, iar sufletul așteaptă și el să fie hrănit cu o și mai mare și bună credință.


Pătrunși adânc de această credință, în ultimele zile din luna Ramadan, majoritatea musulmanilor încearcă să afle despre noaptea magică, numită Laylat Al-Qadr; noaptea nopților, în care Coranul a fost revelat, noaptea în care, inshaAllah, păcatele sunt iertate, numită Noaptea Destinului, care este mai bună decât 1000 de luni. Cei care păzesc și veghează asupra sufletului lor, cei care cred în Unicitatea lui Allah subhanahu wa ta'ala, în Singurul Dumnezeu, Cel mai Generos și Cel mai Milostiv, numai aceia își vor găsi răsplata.


Luna Ramadan este o lună plină de povești, dar este o lună adevărată, în care fiecare musulman mumin își întărește credința, căutându-și sinele; aceștia trăiesc cu adevărat povestea, aflând la sfârșit, inshaAllah, răsplata de la Allah, care este Cel mai Generos.


InshaAllah să fim dintre cei răsplătiți cu Paradisul, iar luna Ramadan să fie, pentru fiecare dintre noi, o lună a răsplății.
Fie ca Allah subhanahu wa ta'ala să fie mulțumit de noi toți!


Amin!
69be8d1jpg