Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Privilegiul întâmpinării Lunii Ramadan

Luna Ramadan este luna sacră; în această lună este "Noaptea Destinului", noaptea în care a fost pogorât Coranul.


Este un privilegiu să prinzi o altă lună Ramadan, această lună sacră, de post și rugăciune. Nu trebuie pierdută sub nici o formă oportunitatea obținerii iertării păcatelor noastre de către Allah subhanahu wa ta'ala.


În această lună se efectuează acte de caritate, care trebuiesc înmulțite, la fel ca și faptele bune. Este luna răscumpărărilor; e luna în care porțile Raiului sunt deschise și musulmanul mumin va profita din plin de tot ceea ce este mai bun, de tot ceea ce poate exista pe această lume, pentru asigurarea celeilalte lumi.


694d6b9jpg
Aceasta este luna în care dua-urile sunt foarte importante; este luna în care trebuie să profităm, cerând lui Allah subhanahu wa ta'ala îndreptarea noastră și a celor care au rămas necunoscători. Aceste dua-uri se fac pentru întreaga omenire.
Allah Preaînaltul este recunoscător față de robul Său, care intenționează și postește în această lună, cu toată dragostea față de Creator.

Aceasta este luna de post, o obligație a tuturor musulmanilor. Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a postit în această lună, la fel cum au făcut-o și predecesorii săi, îndrumându-i pe urmașii lor să facă același lucru. El Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


Oricine postește în această lună cu credință, căutând re-compensă de la Allah, El le va ierta lor toate păcatele din trecut. relatat de Bukhari

În această lună sacră, există o noapte care face cât o mie de luni, această noapte fiind Laylat Al-Qadr. Cine pierde bunătatea acestei nopți, este într-adevăr defavorizat. Musulmanii așteaptă această lună cu multă bucurie și fericire. Intenția de a respecta postul, rugăciunile și faptele bune, trebuie să fie făcută din tot sufletul. În timpul acestei luni, căința trebuie să fie plină de sinceritate. Să încurajăm în a face fapte demne de noi, să chemăm la ceea ce este drept și să interzicem ce este greșit!


În luna Ramadan, musulmanului cunoscător de limba arabă îi revine obligația de a citi Coranul cel Sfânt, care cuprinde 30 de părți. Se citesc aproximativ 20 de pagini pe zi, pentru ca, până la sfârșitul lunii, Coranul să fie citit în totalitate.


În acest fel, dobândirea binecuvântărilor și marilor recompense din această lună Ramadan va fi, într-adevăr, cu foarte multe beneficii pentru noi: postul este plin de înțelepciune, purificând și întărind inimile credincioșilor. Prin el reușim să scăpăm de tendințele noastre de bază, cum ar fi bogăția, aroganța și zgârcenia.


Astfel, vom consolida trăsăturile bune, precum generozitatea și curajul. Ele ne susțin în lupta noastră interioară, pentru a-L mulțumi pe Allah Preaînaltul și pentru a obține apropierea de El subhanahu wa ta'ala.


Postul din luna Ramadan ne învață despre nevoile noastre și a celorlalți, despre cunoașterea privațiunilor fraților și surorilor noastre. Prin post ne este arătat cât de slabi și de dependenți suntem de Creatorul nostru. Prin aceste lipsuri ar trebui să înțelegem cât de mult ne-a binecuvântat Allah subhanahu wa ta'ala și să ne obligăm să-I mulțumim lui Allah Preaînaltul și să ne folosim de binecuvântările pe care El ni le-a dat. Allah subhanahu wa ta'ala atrage atenția asupra acestor numeroase beneficii, atunci când spune:


"O, voi, cei care credeți, v-a fost statornicit vouă Postul [As-Siyam], așa cum le-a fost prescris și celor dinaintea voastră - Poate că veți fi cu frică! "

Surat Al-Baqara 183


În acest verset, Allah subhanahu wa ta'ala ne spune în mod clar că a statornicit postul pentru a ne purifica, acesta fiind pentru noi un mijloc de a ne învăța cu auto-constrângerea și cultivarea evlaviei noastre.


Prin evlavie respectăm poruncile și interdicțiile Creatorului nostru și ale Mesagerului Său Salla-llahu 'alahi wa sallam totul din sinceritate, dragoste și respect pentru Allah Preaînaltul și mai ales pentru a evita pedeapsa mâniei Sale. Postul în sine este un act de pietate, un mijloc de creștere a evlaviei noastre, în toate aspectele vieții religioase. Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a subliniat unul dintre numeroasele avantaje ale postului, atunci când a spus:


"O, oameni tineri, oricine dintre voi care are mijloacele necesare pentru a se căsători, ar trebui să facă acest lucru, pentru că ne ajută să aplecăm privirile noastre și protejează părțile noastre intime. Cine nu poate face acest lucru, ar trebui să postească, pentru că postul ajută la abținere. " relatat de Abdullah ibn Mas'ud

Motivul pentru care postul are acest efect se datorează faptului că Sheitan, audhu billehi, este precum sângele care curge prin venele noastre. Postul constrânge acest flux și lasă loc unei gândiri mai ample, către Allah subhanahu wa ta'ala și către mărețiile Sale, consolidând credința musulmanului. El începe să facă, în mod natural, mai multe acte de supunere și mai puține acte de păcat, îmbogățind răsplățile date de Allah Preaînaltul. În luna Ramadan, postul dezvoltă sănătatea corporală, oferind organismului șanse de purificare, acest lucru fiind confirmat de majoritatea medicilor, ei recomandând postul multor pacienți.


Există texte sacre care vorbesc pe larg despre virtuțile postului din luna Ramadan, majoritatea descriindu-l ca fiind o îndatorire asupra tuturor musulmanilor:


"O, voi, cei care credeți, v-a fost statornicit vouă Postul [As-Siyam], așa cum le-a fost prescris și celor dinaintea voastră - Poate că veți fi cu frică!"

Surat Al-Baqara 183


660663djpg

Luna Ramadan nu are un număr fix de zile; ea poate avea 29 sau 30 de zile. Aceasta este luna în care Coranul a fost revelat, fiind o orientare cu dovezi clare și îndrumări pentru această omenire. Deci, cine este martor al acestei luni, trebuie să postească.


"[Aceste zile sunt] luna Ramadan, în care a fost trimis Coranul, drept călăuză pentru oameni, dovezi limpezi pentru drumul cel drept și Îndreptar [Al-Furqan]. Și oricare dintre voi care este prezent în această lună, să o țină ca Post, iar cel care este bolnav ori în călătorie [să postească]un număr [egal] de alte zile. Allah vă voiește ușurarea, nu vă voiește împovărarea și să împliniți acest număr și să-L preamăriți pe Allah, pentru că vă călăuzește pe calea cea bună. Poate că veți fi mulțumitori!"

Surat Al-Baqara 185


Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


"Islamul este construit pe cinci lucruri: atestarea că nu există nici un alt dumnezeu în afară de Allah și Mohammed este Trimisul lui Allah, instituirea rugăciunii, plata Zakatului, postul din luna Ramadan și pelerinajul la Casa lui Allah." relatat de Bukhari și Muslim

Atunci când Îngerul Jibril, aleihi sallam, l-a întrebat pe Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam despre Islam, el a răspuns: "Islamul este să mărturisiți că nu există un alt dumnezeu în afară de Allah și că Mohammed este Trimisul lui Allah, să stabiliți rugăciunea, să dați dania, să postiți în luna Ramadan și să efectuați pelerinajul la Casă, dacă sunteți în măsură să faceți o călătorie. " Îngerul Jibril, aleihi sallam, a zis apoi: "Ai spus adevărul. " Apoi a zis: "Spune-mi despre credință." Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a răspuns: "Este să crezi în Allah, în Îngerii Săi, în Cărțile Sale, în Mesagerii Săi, în Ziua de Apoi și în Destinul Divin, cu ceea ce este bun și rău în acesta." El, aleihi sallam, a spus: "Ai spus adevărul. Spune-mi despre excelența în credință." Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a răspuns: "Este a te închina lui Allah ca și cum Îl vezi și, deși tu nu-L vezi, știi că El te vede." El, aleihi sallam, a spus: "Ai spus adevărul. " relatat de Muslim

Acest hadith are o importanță majoră și toți musulmanii trebuie să se gândească profund și cu foarte multă considerație la el.


Odată, Muadh ibn Jabal a spus Profetului Salla-llahu 'alahi wa sallam : "«Spune-mi despre o faptă care mă va admite în Paradis și mă va distanța de Iad.» Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a răspuns: «Ai întrebat despre ceva mare, dar este foarte simplu pentru unul pe care Allah îl face simplu. Adoră-L pe Allah și nu Îi face asociați în adorare. Stabilește rugăciunea, plătește Zakatul, postește luna Ramadan și efectuează pelerinajul la Casa lui Allah, dacă ești în măsură să faci acest lucru.» Apoi Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a adăugat: «Ar trebui să vă informez cu privire la porțile bunătății? Postul este Paradis. Caritatea stinge păcatele, la fel cum apa stinge focul.»" relatat de Tirmidhi

Postul este un act cu o valoare inestimabilă, iar recompensa pentru ținerea postului în luna Ramadan o știe numai Allah subhanahu wa ta'ala.


Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


"Allah Preaînaltul spune: «Ori de câte ori robul Meu intenționează să facă o faptă bună, dar nu o face, îi scriu o faptă bună, dar dacă o pune în practică, îi scriu de la 10 la 700 de fapte bune. Când acesta intentionează să facă o faptă rea dar nu o înfăptuiește, nu o înregistrați. Dar dacă o face, îi scriu doar un rău (o faptă rea).»"relatat de Bukhari

Allah subhanahu wa ta'ala spune:


"Cu excepția postului, pentru că acesta este cu adevărat pentru Mine și Eu singur îl voi recompensa, pentru că a abandonat cu adevărat dorințele sale, mâncarea sa și băutura sa de dragul Meu. " Hadith Qudsi

Cel care postește experimentează două bucurii: una la ruperea postului și una atunci când se întâlnește cu Domnul lui.


"Cu siguranță, respirația persoanei care postește este mai dulce, pentru Allah, decât parfumul de mosc." relatat de Bukhari și Muslim

Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


"Atunci când începe Ramadanul, porțile Raiului sunt deschise și porțile Iadului sunt închise, iar diavolii sunt legați în lanțuri." relatat de Bukhari și Muslim

Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


"În prima noapte de Ramadan, diavolii și djinnii rebeli sunt legați în lanțuri, porțile Raiului sunt deschise, până când nici o singură poartă nu rămâne închisă. Porțile Iadului sunt închise până când nici o singură poartă nu rămâne deschisă. Apoi, un apelant strigă: «O, doritori de bine, mergeți mai departe! O, doritori de rău, stăpâniți-vă!» Allah eliberează oameni din foc, în fiecare noapte." relatat de Tirmidhi

Într-una din nopțile premergătoare unei luni de Ramadan, Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a ținut o predică, în care a spus:


"O, oameni! O lună mare și binecuvântată vine asupra voastră, o lună care conține o noapte mai bună decât o mie de luni. Allah a făcut postul, în zilele sale, o obligație, și stabilirea rugăciunii, în nopțile sale, un act voluntar. Oricine urmărește apropierea de Allah în această lună, prin orice act virtuos, va fi ca unul care a efectuat o obligație religioasă la un alt timp și oricine care împlinește un act obligatoriu de adorare în această lună va fi ca unul care a efectuat șaptezeci de astfel de acte, la un alt timp. Este o lună de răbdare, iar recompensa pentru răbdare este Paradisul. " relatat de Ibn Khuzaymah

Noi trebuie să profităm de acest privilegiu oferit nouă în această lună binecuvântată, apreciind măreția timpului, prin a realiza acte de adorare pe care le putem face. Accelerarea spre fapte bune trebuie să fie progresivă, pentru că timpul este foarte scurt, iar justificarea lui este foarte accentuată.


Citirea Coranului este una dintre lucrurile de bază în această lună, pomenirea lui Allah subhanahu wa ta'ala fiind foarte importantă. Ajutorul dat nevoiașilor și orfanilor trebuie să facă parte din prioritățile noastre. Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam era cel mai generos dintre toți oamenii, iar în luna Ramadan devenea și mai generos. Protejarea binecuvântărilor acestui post al lunii Ramadan este și ea importantă.


Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus:


"Cine nu renunță la vorbirea falsă și comportamentul fals, Allah nu are nevoie ca el să renunțe la alimente și băuturi. " relatat de Bukhari

6ae775cjpg

Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a mai spus:


"Când cineva dintre voi ține post pentru o zi, el nu ar trebui nici să folosească cuvinte obscene, nici să ridice glasul. Dacă cineva îl insultă sau se ceartă cu el, el ar trebui să spună: «Eu postesc»." relatat de Bukhari și Muslim

Iertarea și întoarcerea sunt numai la Allah subhanahu wa ta'ala și în această lună trebuie să facem totul, ca să profităm de acest timp prețios. Trebuie să evităm comiterea oricărei fapte rele, care ar putea minimaliza din binecuvântările postului și care L-ar mânia pe Allah Preaînaltul. Respectul părinților trebuie să fie mai accentuat ca niciodată, iar oferirea Zakatului să fie un fapt pornit din inimă, plin de generozitate. În această lună, trebuie evitate toate calomniile, bârfele, minciunile și falsitățile, în special trebuie evitate jurămintele false. Discuțiile inutile între femei și bărbați, în special în această lună, trebuiesc evitate. Frica de Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă să evităm tot ceea ce El ne-a interzis, prin Mesagerul Său Salla-llahu 'alahi wa sallam să fim drepți și cu supunere în luna Ramadan și nu numai.


În această lună, chemarea fraților și surorilor în Islam la evlavie și supunere, este lucrul care va atinge succesul și câștigul benefic al acestei luni sacre, așa cum ne-a fost promis.


Fie ca Bunul Allah subhanahu wa ta'ala să aibă milă de noi și să ne scrie postirea în cât mai multe luni de Ramadan!


Amin!