Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Recuperarea zilelor de Post

Este permis pentru cei care nu sunt bolnavi cronic și pentru călători să întrerupă Postul lunii Ramadan, însă trebuie ca ei să recupereze aceste zile. Allah subhanahu wa ta'ala spune în Nobilul Coran:


(...) iar cel care este bolnav ori în călătorie [să postească] un număr [egal] de alte zile.

Surat Al-Baqara 185


Muꞌadh, radhi Allahu anhu, a spus:
Într-adevăr, Allah a făcut obligatoriu Postul, revelându-i Profetului următorul verset:

O, voi cei care credeți, v-a fost statornicit vouă Postul [As-Siyam]

Surat Al-Baqara 183


Continuând până la:

Va trebui ca aceia care sunt în stare [să postească, dar nu o fac], să dea în compensare hrană pentru un sărman.

Surat Al-Baqara 184


Apoi, cel care a dorit să postească a postit, iar cel care a dorit să hrănească un sărac, l-a hrănit și aceasta a fost suficient pentru ei. Apoi, Allah subhanahu wa ta'ala a revelat:

[Aceste zile sunt] luna Ramadan, în care a fost trimis Coranul.

Surat Al-Baqara 185


Continuând până la:

Și oricare dintre voi, care este prezent în această lună, să o țină ca Post

Surat Al-Baqara 185


Prin aceste versete, Postul a fost stabilit pentru cei care sunt rezidenți și sunt sănătoși. S-a făcut o concesie pentru cei bolnavi și pentru călători și, de asemenea, s-a confirmat hrănirea săracilor de către cei în vârstă, care nu pot posti.

relatat de Ahmad, Abu Dawud și Bayhaqi, cu un lanț sahih de relatatori

O persoană bolnavă poate întrerupe Postul pe care, dacă l-ar continua, boala i s-ar putea agrava sau acest lucru i-ar putea întârzia vindecarea. În Al-Mughini e afirmat:


Este relatat de la câțiva dintre primii savanți musulmani, că orice tip de boală permite întreruperea Postului, fie ea o rană la deget sau o durere de măsea. Ei și-au bazat opinia pe:
- formularea versetului este generală și se referă la toate tipurile de boală și - călătorului îi este permis să întrerupă Postul, chiar dacă el nu are nevoie și, prin urmare, același lucru se aplică și pentru bolnav.

De asemenea, aceasta a fost și opinia lui Bukhari, Ata și a școlii Dhahiri.


Cel sănătos, care se teme că se va îmbolnăvi dacă postește, poate întrerupe Postul, la fel ca și cel care este copleșit de foame sau de sete și se teme că poate muri din această cauză, chiar dacă este rezident și sănătos. El trebuie să recupereze zilele de Post pe care le-a pierdut. Următoarele două versete sprijină această opinie:


Și nu vă ucideți voi înșivă! Allah este Îndurător [Rahim] cu voi!

Surat An-Nisaa' 29


Și:
Allah vă voiește ușurarea, nu vă voiește împovărarea

Surat Al-Baqara 185


Dacă o persoană bolnavă postește și rezistă greutății Postului, Postul său este valid, dar neplăcut, pentru că nu acceptă concesiunea pe care Allah subhanahu wa ta'ala i-a dat-o, provocându-și greutăți mai mari. Unii dintre companioni, radhi Allahu anhum, posteau în timpul vieții Profetului Salla-llahu 'alahi wa sallam iar alții nu (în cazul în care erau bolnavi), urmând, astfel, verdictul dat de Profet Salla-llahu 'alahi wa sallam .


Hamza Al-Aslami, radhi Allahu anhu, a spus:


«Mesager al lui Allah, mă simt mai în putere atunci când postesc în călătorie. Ar fi greșit dacă aș face acest lucru?»
Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a răspuns:
«Aceasta este o concesie de la Allah. Cel care o ia în seamă, a făcut bine. Oricine iubește Postul, nu are nicio vină.» relatat de Muslim

Abu Saꞌid Al-Khudri, radhi Allahu anhu, a relatat:


Călătoream cu Mesagerul lui Allah spre Mecca, în timp ce posteam. Ne-am oprit într-un loc și Mesagerul lui Allah a spus:
«Vă apropiați de inamic. Veți fi mai puternici dacă întrerupeți Postul.»
Aceasta a fost o concesie și unii dintre noi au continuat Postul, alții l-au întrerupt. Apoi am mers în alt loc și Profetul a zis:
«Dimineață vă veți întâlni cu dușmanul. Întrerupând Postul, veți avea mai multă putere.»
Așa că ne-am întrerupt Postul, considerând aceasta cea mai bună decizie. Apoi, puteam vedea pe unii dintre noi care posteau împreună cu Profetul, în timp ce călătoreau. relatat de Ahmad, Muslim și Abu Dawud

Într-o altă relatare, Abu Saꞌid Al-Khudri, radhi Allahu anhu, a spus:


Am luptat sub comanda Mesagerului lui Allah, în timpul lunii Ramadan. Unii dintre noi posteau, alții nu. Cei care posteau nu au văzut nicio greșeală la cei care nu posteau, iar cei care nu posteau nu au văzut nicio greșeală la cei care posteau. Știau că dacă unul dintre ei avea puterea să postească, făcea acest lucru și era bine, iar dacă unul dintre ei era slab, îi era permis să întrerupă Postul și aceasta era bine. relatat de Ahmad și Muslim

Învățații musulmani au opinii diferite cu privire la Postul în timpul călătoriei, dacă este de preferat sau nu a se posti în timpul acesteia.


Abu Hanifa, Ash-Shafaꞌi și Malik sunt de părere că dacă o persoană are capacitatea de a posti, este mai bine pentru ea să o facă, iar dacă nu are capacitatea de a posti, este mai bine să întrerupă Postul.


Ahmad spune că este mai bine să întrerupă Postul. Omar ibn Abd Al-ꞌAziz a spus:


Dintre două acțiuni, cea mai bună este cea mai ușoară dintre ele. Dacă este mai ușor pentru cineva să postească decât să amâne acea zi de Post, în acest caz, este mai bine să postească.

Ash-Shaukani a ajuns la concluzia că în cazul în care este dificil pentru o persoană să postească sau să respingă concesiunea, atunci este mai bine pentru ea să nu postească (în timp ce călătorește). Similar, dacă o persoană se teme că Postul său în timpul călătoriei ar fi un fel de laudă, atunci este de preferat să întrerupă Postul. Dacă nu întâlnește aceste condiții, este de preferat să postească.


Atunci când călătorul face intenția (în timpul nopții) de a posti, el poate întrerupe Postul, în timpul zilei.


Jabir ibn Abdullah, radhi Allahu anhu, a relatat:


Mesagerul lui Allah a plecat din Mecca, în timpul anului cuceririi Meccăi, postind împreună cu oamenii care erau cu el, până au ajuns la o anumită vale. El a cerut o cană cu apă, pe care a ridicat-o pentru ca oamenii să o poată vedea, apoi a băut din ea. Ulterior, i s-a spus că unii oameni au continuat Postul și el a zis:
«Aceia sunt cei neascultători, aceia sunt cei neascultători.» relatat de Muslim, Tirmidhi și Nasaꞌi. Tirmidhi l-a numit sahih

Dacă cineva a făcut intenția de a posti atunci când era rezident, dar apoi s-a decis să călătorească, majoritatea savanților susține că trebuie să postească. Ahmad și Ishaq au spus că acesta poate întrerupe Postul.


Această opinie este bazată pe relatarea lui Mohammed ibn Kaꞌb, care a spus:


Am ajuns la Anas ibn Malik în luna Ramadan, în timp ce el plănuia să călătorească. Animalul
său era pregătit, iar el purta hainele pentru călătorie. A cerut ceva de mâncare și a mâncat. I-am spus:
«Aceasta este Sunna?»
El a răspuns:
«Da.»
Apoi a încălecat și a plecat. relatat de Tirmidhi, care l-a numit hassan

Ubaid ibn Jubair a spus:


În timpul lunii Ramadan, am mers pe un vas cu Abu Basra Al-Ghafari, de la Al-Fustat. El a pregătit mâncarea și a zis:
«Vino și mănâncă.»
Eu am spus:
«Nu suntem încă în zona orașului? (pentru că nu se vedeau case)»
Abu Basra a întrebat:
«Te îndepărtezi de Sunna Mesagerului lui Allah?» relatat de Ahmad și Abu Dawud. Naratatorii sunt de încredere

Ash-Shaukani afirmă:


Aceste două ahadith dovedesc faptul că un călător poate întrerupe Postul înainte de a începe călătoria.

Ibn Al-Arabi a spus:


În ceea ce privește hadith-ul lui Anas, acesta este sahih și dovedește faptul că o persoană poate întrerupe Postul în timp ce se pregătește pentru călătorie.

Aceasta este opinia corectă.


Tipul călătoriei care permite întreruperea Postului este același cu cel care permite scurtarea Rugăciunilor.


Ahmad, Abu Dawud, Bayhaqi și At-Tahawi au înregistrat de la Mansur Al-Kalbi că Dihya ibn Khalifah a călătorit pe o distanță de un farsakh, în timpul lunii Ramadan. Atunci când și-a întrerupt Postul, o parte din oamenii care erau cu el au făcut la fel. Unii dintre ei nu au fost de acord cu aceasta. Atunci când s-a întors în orașul său, Dihya a zis:


Am văzut astăzi ceva ce nu credeam că voi vedea vreodată. Oamenii s-au îndepărtat de la ghidarea Mesagerului lui Allah și a companionilor lui.

A spus aceasta cu privire la oamenii care au postit. Apoi a zis:


O, Allah, ia sufletul meu la Tine!

Toți naratorii sunt de încredere, cu excepția lui Mansur Al-Kalbi, deși Al-Ijli afirmă credibilitatea lui.


Cei care trebuie să recupereze zilele pierdute


Învățații au fost de acord că este obligatoriu pentru femeile aflate la menstruație sau care au sângerare postnatală să întrerupă Postul și să recupereze aceste zile mai târziu. Bukhari și Muslim au înregistrat de la Aisha, radhi Allahu anha:


Atunci când eram la menstruație, în timpul vieții Profetului, ni s-a impus să recuperăm zilele pierdute de Post, dar nu ni s-a impus să recuperăși Rugăciunile pe care le-am pierdut.


309d99ddjpg