Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Recuperarea zilelor pierdute din luna Ramadan

Recuperarea zilelor pierdute din luna Ramadan este o obligație, însă nu trebuie să fie îndeplinită imediat, deoarece timpul prescris pentru îndeplinirea ei este foarte îndelungat și se poate recupera oricând. Acesta este și cazul Postului de ispășire. A fost relatat că Aisha, radhi Allahu anha, recupera zilele pierdute de ea, din luna Ramadan, în perioada lunii Shaban (dinaintea lunii Ramadan), ea nerecuperând imediat, chiar dacă avea posibilitatea să o facă.


Referitor la Postul lunii Ramadan și la recuperarea zilelor pierdute, trebuie ținut cont de faptul că, dacă cineva a pierdut o singură zi, trebuie să recupereze doar o singură zi și nu există nicio pedeapsă suplimentară. Recuperarea zilelor pierdute din luna Ramadan nu trebuie făcută consecutiv. Aceasta este pentru că Allah subhanahu wa ta'ala a spus:


(...) iar cel care este bolnav ori în călătorie [să postească] un număr [egal] de alte zile.

Surat Al-Baqara 185


însemnând că cel bolnav și cel aflat în călătorie, care nu au ținut Post, trebuie să țină Post același număr de zile, consecutiv sau nu.


Allah subhanahu wa ta'ala a poruncit Postul în mod general, fără clauze restricționare.


În ceea ce privește recuperarea zilelor de Post pierdute ale lunii Ramadan, Ad-Daraqutni a relatat de la Ibn Omar, radhi Allahu anhu, că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus referitor la recuperarea zilelor din luna Ramadan:


Dacă dorești, fă-le în zile neconsecutive și dacă dorești, în zile consecutive.

Dacă cineva întârzie recuperarea zilelor de Post, până începe următoarea lună Ramadan, trebuie să țină Post în acea lună Ramadan, apoi să recupereze zilele din luna Ramadan precedentă.


Nu există nicio modalitate de răscumpărare, indiferent dacă persoana a întârziat Postul din motive acceptabile sau nu.


Aceasta este opinia Școlii Hanafi și a lui Al-Hassan Al-Basri.


Malik, Ash-Shafaꞌi, Ahmad și Ishaq sunt de acord că nu există nicio plată de răscumpărare în cazul în care Postul a fost amânat din anumite motive scuzabile, dar opinia lor diferă, atunci când Postul a fost amânat fără niciun motiv întemeiat. În acest caz, persoana trebuie să țină Postul lunii Ramadan, apoi să recupereze zilele pierdute din luna Ramadan anterioară, împreună cu o plată de răscumpărare, care constă în hrană dată ca și caritate, pentru fiecare zi.


Trebuie remarcat faptul că ei nu au nicio dovadă acceptabilă, în această chestiune. Aparent, opinia corectă este cea a Școlii Hanafi, dar nu există nimic autentic, care să o susțină, niciun verset din Nobilul Coran, niciun ahadith.Dacă cineva moare atunci când mai are zile din luna Ramadan de recuperat


Savanții sunt de acord că dacă cineva moare și a pierdut câteva Rugăciuni pe perioada vieții sale, tutorele sau cel care-l moștenește nu trebuie să recupereze Rugăciunile în locul lui. Similar, dacă cineva nu are posibilitatea să țină Post, nimeni nu ține Postul în locul lui, atât timp cât este în viață. Există o diferență de opinie în cazul în care cineva moare și el nu a recuperat toate zilele pierdute din luna Ramadan, deși ar fi avut posibilitatea să o facă.


Majoritatea savanților, incluzându-i pe Abu Hanifa, Malik și cei din Școala Shafaꞌi spun că tutorele sau moștenitorul său nu trebuie să țină Postul în locul lui, dar trebuie să hrănească o persoană pentru fiecare zi nerecuperată.


Cu toate acestea, opinia avizată de către Shafiꞌah este că ar fi de preferat ca tutorele să țină Post pentru cel decedat, îndeplinind, astfel, datoria acestuia. Prin urmare, nu este necesar hrănirea nimănui pentru aceste zile.


Prin «tutore» se face referire fie la rudă de sânge, fie la un moștenitor. Dacă o persoană care nu este rudă postește în locul celui decedat, Postul acestuia va fi valid doar în cazul în care a primit permisiunea tutorelui.


Dovada pentru acest lucru este hadith-ul relatat de Ahmad, Bukhari și Muslim, în care Aisha, radhi Allahu anha, a spus:


Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a zis:
«Dacă cineva moare și el mai are de recuperat zile de Post, atunci tutorele său ar trebui să țină Post în numele lui.»

Al-Bazzar a adăugat cuvintele:


Dacă el dorește să facă acest lucru.

Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a relatat că:


Un om a venit la Profet Salla-llahu 'alahi wa sallam și a spus:
«O, Mesager al lui Allah, mama mea a murit și a rămas o lună de Post de recuperat pentru ea. Ar trebui să postesc eu în locul ei?»
Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam l-a întrebat:
«Dacă mama ta a avut o datorie, o achiți pentru ea?»
El a răspuns:
«Da.»
Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a spus atunci:
«O datorie față de Allah, cu atât mai mult trebuie să fie achitată.»
relatat de Ahmad, Tirmidhi, Nasaꞌi, Abu Dawud și Ibn Majah

An-Nawawi a spus:


Această afirmație este cea mai autentică și noi o urmăm.


Locurile unde ziua este extrem de lungă, iar noaptea scurtă


Opiniile savanților diferă în legătură cu ce ar trebui să facă musulmanii care trăiesc în zonele unde ziua este extrem de lungă, iar noaptea scurtă.


Ce orar ar trebui să urmeze ei?


Unii spun că ar trebui să urmeze normele din zonele în care legislația Islamică a luat naștere, acestea fiind orașele Mecca și Medina. Alții spun că ei ar trebui să urmeze orarul celei mai apropiate zone, unde lungimea zilei și a nopții este una normală.302fd518jpg