Acest site folosește «Cookies» Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii acestora. Am înțeles

Sărbătoarea de rupere a postului (Al-Fitr)

Aid Al-Fitr, sau Sărbătoarea de rupere a postului, marchează sfârșitul lunii Ramadan și are loc odată cu apariția semilunii noi pe cer, debutul lunii Shawwal, din calendarul islamic. Este o sărbătoare spirituală, ruptă de treburile lumești; este ziua în care musulmanii muminin Îi mulțumesc Creatorului lor pentru puterea de a petrece această lună binecuvântată, inshaAllah pe placul Lui, în post și Ibadaat.


În unica religie recunoscută de Allah subhanahu wa ta'ala, care este Islamul, există numai două mari sărbători: Aid Al-Fitr, adică sărbătoarea de rupere a postului (și care este și "Sărbătoarea mică") și Aid Al-Adha, adică Sărbătoarea Sacrificiului, care mai este numită și "Sărbătoarea Mare" (Aid Al-Kbir). Despre aceste sărbători găsim scris în hadithul lui Anas, radhi Allahu anhu:


Unul din companionii Profetului Salla-llahu 'alahi wa sallam relatează că, în timpul în care Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a migrat de la Mecca la Medina, oamenii din Medina obișnuiau să țină două sărbători. În aceste două zile, ei sărbătoreau prin carnaval și festivități.
Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam i-a întrebat pe ansari (musulmanii din Medina) despre aceasta. Ei i-au spus că, înainte de Islam, obișnuiau să aibă carnavaluri, în aceste două zile de sărbătoare.
Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam le-a spus: «În locul acestor două zile, Allah a stabilit alte două zile, care sunt mai bune - zilele de Aid Al-Fitr și Aid Al-Adha.» relatat de Ahmad, Abu Dawud și Nasa'i

Aid Al-Fitr este un prilej de bucurie, semnificând serbarea lunii petrecute în evlavie; o lună plină de dorință nemărginită - în sufletele și în imanul nostru - de a ne înălța cât mai aproape de Allah subhanahu wa ta'ala; o lună în care, inshaAllah, faptele bune și timpul petrecut în rugăciuni și adorare ne conduc, numai prin voința lui Allah Iertătorul, spre Paradis.


Se spune că cuvântul "aid" derivă din cuvântul "aadah", care înseamnă tradiție.


Ibn Arabee a spus: "Aidul s-a numit așa, deoarece se reîntoarce în fiecare an, cu o fericire reînnoită."


Pentru toți copiii, ziua de Aid Al-Fitr este o zi specială, mai ales pentru cei care au ținut primul lor post. Toți primesc haine noi și jucării, dulciuri și, adeseori, bani de la cei mari. Prin fericirea și bucuria lor, părinții beneficiază și ei de mici cadouri, pe care le fac, în general, unul altuia.


Bucuria musulmanului, în ziua de Aid, nu trebuie să pornească de la faptul că s-a terminat luna de post, ci de la liniștea sufletească și împlinirea care pornește, inshaAllah, după finalizarea cu succes a unei sarcini importante, cea mai scumpă și binecuvântată sarcină dată de Allah subhanahu wa ta'ala, prin postul acestei luni, prin care musulmanul credincios se poate apropia de Creatorul său, cerându-și iertare pentru toate păcatele.


Primul Aid a fost sărbătorit în al-2-lea an Hijra, an în care Trimisul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam a fost obligat, prin revelație, a ține postul lunii Ramadan și a da Zakatul Al-Fitr. Deci, este primul an în care s-a sărbătorit Aid Al-Fitr, împreună cu companionii, radhi Allahu anhum, și rudele sale, după câștigarea bătăliei de la Badr.


Renumitul învățat, Ibn Abiden, a spus: "Aid a fost numit așa, datorită beneficiului pe care Allah Preaînaltul îl coboară asupra robilor Lui, în diferite forme de bunătate."


Allah subhanahu wa ta'ala a revelat, în Sfântul Coran:


[Aceste zile sunt] luna Ramadan, în care a fost trimis Coranul, drept călăuză pentru oameni, dovezi limpezi pentru drumul cel drept și Îndreptar [Al-Furqan]. Și oricare dintre voi care este prezent în această lună, să o țină ca Post, iar cel care este bolnav ori în călătorie [să postească] un număr [egal] de alte zile. Allah vă voiește ușurarea, nu vă voiește împovărarea și să împliniți acest număr și să-L preamăriți pe Allah, pentru că vă călăuzește pe calea cea bună. Poate că veți fi mulțumitori!

Surat Al-Baqara 185


6319703jpg

De aceea, în noaptea de Aid, odată cu apariția semilunii noi și până la începerea rugăciunii de Aid, răsună din moschei glorificarea lui Allah subhanahu wa ta'ala, prin:ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR
Allah este Cel mai Mare, Allah este Cel mai Mare, Allah este Cel mai Mare

LA ILLAHA ILLA ALLAH
Nu există altă divinitate în afară de Allah

ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR
Allah este Cel mai Mare, Allah este Cel mai Mare, Allah este Cel mai Mare

WA LILLAHIL HAMD
Toate mulțumirile I se cuvin numai lui Allah.Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam în ziua de Aid Al-Fitr, obișnuia să mănânce o curmală, înainte de a merge la rugăciunea de Aid. Deci este sunnah a se mânca în dimineața de Aid Al-Fitr, înainte de a merge la rugăciunea de Aid, curmale. Postul, în ziua de Aid, este interzis.
Anas a relatat că:


Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam niciodată nu a făcut rugăciunea de Aid Al-Fitr, până nu a mâncat câteva curmale. relatat de Bukhari

De asemenea, Anas a mai relatat că:


Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam obișnuia să mănânce un număr impar de curmale. relatat de Bukhari

În ziua de Aid, o familie musulmană se trezește foarte devreme, pentru a lua micul dejun împreună, acesta simbolizând sfârșitul lunii de post a Ramadanului.


Este, de asemenea, în tradiția Profetului Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam (sunnah) să se facă ghusl, înainte de a merge la rugăciune, și toată lumea să se îmbrace în haine noi și frumoase, iar bărbații să se parfumeze.


Ibn Omar, radhi Allahu anhu, a spus:
«Omar, radhi Allahu anhu, a adus o haină de mătase, care era cumpărată din piață. A venit la Mesagerul lui Allah, Salla-llahu 'alahi wa sallam și a spus:
"Ia această haină ca înfrumusețare de Aid, să primești delegațiile cu ea."
Mesagerul lui Allah, Salla-llahu 'alahi wa sallam, i-a răspuns:
"Adevărat, aceasta este o înfrumusețare a persoanei căreia nu i se va arăta Lumea de Apoi."
Omar a mai rămas puțin și apoi a plecat. Mesagerul lui Allah, în aceeași zi, i-a trimis o haină de mătase, la fel de frumoasă. Omar a fost foarte uimit de gestul Profetului Salla-llahu 'alahi wa sallam și, imediat, a mers la el. De îndată ce a ajuns, i-a spus:
"O, Mesagerule, tu ai spus că aceste haine sunt pentru cei care nu vor vedea Lumea de Apoi și acum îmi trimiți mie una, la fel de frumoasă?"
Iar Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam i-a răspuns: "Vinde-o și împlinește-ți nevoile din profitul ei."» relatat de Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i și Ahmad


6e73e0cjpg

Raționamentul acestui hadith este că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a permis lui Omar, radhi Allahu anhu, a se înfrumuseța în ziua de vineri, cât și în ziua de Aid, dar a restricționat purtarea acestui veșmânt, din cauză că era de mătase. (Fath-ul-Baaree [2/439])


Rugăciunea de Aid Al-Fitr trebuie efectuată în moschee, în congregație, și diferă de celelalte rugăciuni, prin faptul că nu se face Adhan sau Iqamat As-Salat.


Femeile, și în ziua de Sărbătoare, trebuie să fie îmbrăcate decent, pentru a nu atrage privirile; este interzisă folosirea machiajului și a parfumului, acestea fiind haram (interzise) pentru ele, în Islam, însă le pot utiliza, doar în casele lor și numai pentru soții lor.


Jaabir ibn Samurah, radhi Allahu anhu, a spus: "Am făcut rugăciunea de Aid cu Trimisul lui Allah, de multe ori, fără Adhan sau Iqama." relatat de Abu Dawud

Ibn Abbas și Jaabir, radhi Allahu anhum, au spus: "Nu s-a auzit Adhanul în ziua de Aid Al-Fitr, nici în cea de Adhaa." relatat de Bukhari

Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam a îndemnat oamenii să facă rugăciunea în aer liber, dacă au această posibilitate. Acest lucru este menționat în cartea de Fiqh wa Sunna, de Said Sabeq.


Ibn Omar a relatat: "În ziua de Aid Al-Fitr și Aid Al-Adha s-a obișnuit să se planteze o suliță în fața Profetului (ca un "sutra" pentru rugăciune) și apoi el se ruga." relatat de Bukhari


Cu privire la obligativitatea participării la rugăciunea de Aid, renumitul învățat Shawkani a spus, în As-Sail Al-Jaraar:


Să știți acest lucru! Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a practicat în mod continuu efectuarea acestei rugăciuni, cu ocazia fiecărui Aid. El Salla-llahu 'alahi wa sallam nu a abandonat-o niciodată, în vreuna dintre sărbătorile de Aid.

Tot Shawkani a spus:


Și printre dovezile care susțin obligativitatea de a face rugăciunea de Aid se numără și faptul că, în situația în care rugăciunea de vineri și cea de Aid coincid, atunci rugăciunea de Aid va avea prioritate (în sensul că anulează obligativitatea rugăciunii de vineri). De asemenea, s-a stabilit faptul că Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam făcea rugăciunea de Aid în cadrul unei congregații, din momentul în care aceasta a fost legiferată; și acest lucru s-a întâmplat constant, pe întreg parcursul vieții sale. În concluzie, aceasta e o rugăciune obligatorie, nu este opțională (Sunnah).


În rugăciunea de Aid se efectuează 2 rakaat; la primul se face Takbir de 7 ori, iar la cel de al doilea se face de 5 ori.


Aisha, radhi Allahu anha, a spus:


Mesagerul lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam obișnuia să facă Takbir la rugăciunile de Fitr și Adha - la prima rakaa șapte takbir-uri, iar la cea de-a doua, cinci takbir-uri, în afară de cele două takbir-uri de la ruku. relatat de Abu Dawud

Imam Bukhari, radhi Allahu anhu, a spus: "Dacă cineva nu reușește să facă rugăciunea de Aid, va trebui să se roage două rakaat." Aceasta este opinia celor de la școala Shafii, care susțin că, dacă cineva nu face rugăciunea de Aid la moschee, împreună cu imamul, ar trebui să se roage două rakaat, astfel încât să primească, fie și parțial, meritele rugăciunii de Aid, cu toate că le va pierde pe cele oferite de efectuarea rugăciunii în cadrul unei congregații.


În ceea ce privește opinia școlii Hanafi, ei consideră că nu există posibilitatea de a recupera rugăciunea de Aid.


Cel care întârzie la rugăciunea de Aid se va ruga pentru partea la care nu a participat, în același mod în care recuperează alte rugăciuni obligatorii (fard), la care nu a fost prezent de la început.


Rugăciunea de Aid diferă de rugăciunea de vineri, făcută în congregație, prin faptul că, dacă la rugăciunea de vineri, prima dată se ține khutba (predica) și apoi se efectuează rugăciunea, la cea de Aid se fac cele două rakaat de rugăciune și doar după aceea imamul ține khutba (predica).


Ibn Abbas, radhi Allahu anhu, a relatat:


Am participat la rugăciunea de Aid Al-Fitr, împreună cu Profetul Mohammed Salla-llahu 'alahi wa sallam Abu Bakr, radhi Allahu anhu, Omar, radhi Allahu anhu și Othman, radhi Allahu anhu, și rugăciunea de Aid a avut loc înainte de khutba, apoi Profetul Salla-llahu 'alahi wa sallam a ținut khutba (predica). relatat de Muslim

La fel, este din tradiția Profetului Salla-llahu 'alahi wa sallam că drumul de întoarcere de la moschee este bine să fie altul decât drumul spre moschee.


Jabir ibn Abdullah, radhi Allahu anhu, a relatat:


În ziua de Aid, Profetul obișnuia să se întoarcă de la rugăciune pe alt drum decât pe cel care a mers. relatat de Bukhari

După rugăciunea de Aid, oamenii se felicită între ei și spiritul întregii zile este de sărbătoare. Sheikh-ul Islam ibn Taymiya a fost întrebat despre felicitările făcute cu ocazia Aid-ului, iar el a răspuns: "Referitor la modalitatea de salutare, ocazionată de ziua de Aid, aceasta este următoarea - fiecare îi spune celuilalt, atunci când se întâlnesc după rugăciune: «Fie ca Allah să accepte de la voi și de la noi și fie ca Allah să îți întoarcă răsplata», precum și alte urări asemănătoare."


Companionii Mesagerului lui Allah Salla-llahu 'alahi wa sallam obișnuiau ca, atunci când se întâlneau în ziua de Aid, să își spună unul altuia: "Taqabbala Allaaha minnaa wa minkum" (Fie ca Allah să accepte rugăciunea noastră și a voastră). relatat de Ahmad

61ab88fjpg

Mulți musulmani consideră, din păcate, că odată cu terminarea lunii Ramadan și a postului, pot așeza Sfântul Coran într-un sertar și se pot întoarce la viața de dinainte de luna Ramadan. Nu mai efectuează rugăciuni suplimentare, nu fac Dhikr sau orice act de Ibadah, citirea Coranului se amână până la Ramadanul următor, ceea ce este, esențial, greșit.


Chiar dacă s-a terminat postul obligatoriu, urmează cele șase zile de Shawwal; este sunna să se țină post luni și joi, de asemenea în datele de 13, 14, 15 a fiecărei luni din calendarul islamic, numite "Zilele albe".


Trebuie, inshaAllah, să facem în continuare tot ce este plăcut lui Allah Preaînaltul. Nu trebuie să contenim în a face fapte bune, să nu uităm că și un zâmbet poate aduce hasanat, deoarece El, Atoateștiutorul, este întotdeauna prezent în viața noastră și ne răsplătește pentru faptele bune, oricât de mici ar părea ele.